English version of this page

Virologisk forskningsgruppe

Vår gruppe består av klinikere og forskere som ønsker å kartlegge hele sykdomsbildet ved kroniske virusinfeksjoner, fra molekylnivå til sykeseng.

For å forstå mer om hva som skjer i utviklingen av og sykdomsforløpet ved kroniske virussykdommer, bruker vi humant immunsviktvirus type 1 (HIV) og humant cytomegalovirus (CMV) som modellsystemer.

Ved infeksjon blir man bærere av disse virusene for resten av livet (latens), viruset kan så bli aktivt igjen og forårsake sykdom.

Vårt hovedfokus er å forske på hvordan HIV og CMV påvirker vertscellen med tanke på latens, DNA-skade og immunsystem.

Prosjekter

  • Regulering av hvilende tilstand og reaktivering ved HIV-infeksjon: Effekt på virusreservoarer i cellene
  • Rollen til DNA-glykosylaser i HIV-replikasjon: Sammenhengen mellom reparasjon av arvestoffet og hvordan viruset formerer seg
  • Studier av HIV-virusets motstandsevner ved å bruke next generation sequencing
  • Verts- og virale faktorer som regulerer CMV-hviletilstand og -reaktivering
  • DNA-reparasjon og kromatin-remodellering ved CMV-infeksjon. Kromatin betegner komplekset av DNA og protein i cellekjernen, og remodellering gjør arvestoffet tilgjengelig for kopiering (transkripsjon)
  • Immunitet mot CMV i T-celler, en type hvite blodceller som er viktige i immunforsvaret, og hva dette har å si for pasienter ved organtransplantasjon

 

Publisert 11. juli 2013 10:06 - Sist endret 12. juni 2020 11:04

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere

Prosjekter