Genetiske og epigenetiske feil ved utvikling av kolorektal cancer som grunnlag for ny diagnostikk og behandling

Dette er et translasjonsforskningsprosjekt.

Alle pasienter med kolorektal kreft inkluderes i prospektiv registrering av kliniske og patologiske funn ved diagnosetidspunktet, og deretter fulgt opp med kontroller i fem år. I alt ble er ca. 3600 pasienter behandlet ved OUS, Aker (1993-2012), og videre ved OUS, Ullevål fra 2012.

Fra alle pasienter som er operert med fjernelse av svulsten lages vevsmikromatriser (TMA) av formalinfiksert tumorvev. Siden 2005 har vi også biobanket og frosset ned ferskt tumorvev, hittil (mars 2020) fra ca. 1000 pasienter. De siste årene har vi tatt multiple prøver fra primærtumor. Siden 2009 er det tatt blodprøver før operasjon, og fra 2013 også blodprøver i forbindelse med kontroller etter antatt kurativ operasjon. For noen pasienter er også fæces-prøver.

Fra 2013 har vi biobanket tumorvev fra pasienter som blir operert for levermetastaser, fra inntil 5 metastaser tas det 1-2 prøver pr lesjon.

Vi forsker på tumor heterogenitet i primærtumor og levermetastaser, og betydning for prognose og resistensutvikling mot kreft-medikamenter.

Vi studerer diagnostiske, prognostiske, prediktive og monitorering- (recidiv) - biomarkører.

Fra 2017 er det etablert dyrkning av levende kreftceller i organoider fra pasienter som er operert for spredningssvulster i lever. Kreftcellenes følsomhet for ulike kreftmedikamenter testes deretter. Ved denne metoden kan man før behandling få indikasjon på hvilke medikamenter som vil ha best effekt.

Vi deltar i Nasjonalt program for personlig tilpasset kreftmedisin.

Vi har flere innovasjonsprosjekter på biomarkører, og i alt åtte patenter

Vi har internasjonalt samarbeid med bl.a.

  • Gruppe i Oxford (David Kerr, Ian Tomlinson, David N Church)
  • Vall D’Hebron Barcelona ( Joseph Tabernero, Rodrigues Dienstmann)
  • Sage Bionetworks, USA (Justin Guinney m fl)
     

 

Emneord: Kreft, Kreftforskning
Publisert 20. mars 2013 17:41 - Sist endret 29. mai 2020 13:50

Kontakt

Leder for klinisk del

Arild Nesbakken

Leder for molekylærgenetikk

Ragnhild A. Lothe

 

Forskergruppe

Forskergruppe Kolorektal kirurgi