English version of this page

Kolorektal kirurgi

Forskergruppen driver kliniske og molekylærgenetiske studier på colorectal cancer (crc), herunder biobanking av primærtumor og normalvev, levermetastaser,  blod og fæces.

Gruppen forsker på

 • Primærtumor colon – rectum (crc)

 • Tidlig cancer i rektum operert med lokal eksisjon

 • Levermetastaser

 • Liquid biopsy for deteksjon av ny cancer, og monitorering for recidiv etter antatt kurativ behandling

 • Onkologisk behandling av colorectal cancer

 • Tumorceller i sirkulasjon og benmarg ved crc

 • Dyrkning i organoider og drug senstivity testing på levende kreftceller

Forskningsgruppe for kolorektal kirurgi består av fire ulike prosjektgrupper

• Genetiske og epigenetiske feil ved utvikling av kolorektal cancer  som grunnlag for ny diagnostikk og behandling.
Leder for klinisk del: Professor Arild Nesbakken, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, UiO og OUS, Ullevål, Centre for Cancer Biomedicine (CCB) 
Leder molekylærgenetikk: Professr Ragnhild A. Lothe, Institutt for Kreftforskning, UiO og OUS-Radiumhospitalet, Centre for Cancer Biomedicine (CCB)

• Kliniske studier, Ullevål  (Nesbakken)
Leder: Professor Arild Nesbakken, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, UiO og OUS, Ullevål, Centre for Cancer Biomedicine (CCB) 

• Metastaseringsprosess ved kolorektal cancer.
Leder: Gro Wiedswang, OUS, Ullevål

• Peritoneal carcinomatose fra kolorektal cancer og Behandling av lokalavansert cancer recti.
Leder: Stein G. Larsen, OUS, Radiumhospitalet

Kliniske Studier

 • Kliniske studier på kolorektal kreft

  • Overlevelse, prognostiske faktorer, komplikasjoner til kirurgi

 • Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) for lokal eksisjon av store polypper og tidlig cancer i rektum. (Vi har regionfunksjon for denne pasientgruppen).

  • Komplikasjoner. Lokalt recidiv. Overlevelse.

 • Sammen med geriatere (Professor  Siri Rostoft)

  • Bred geriatrisk vurdering for å vurdere operasjonsrisiko hos eldre. Fullført PhD Siri Rostoft og Siri Rønning

  • Bred geriatrisk vurdering for å identifisere pasienter med risiko for komplikasjoner etter kirurgi, og undersøke om preoperativ intervensjon gir gevinst for disse pasientene. RCT.  Fullført PhD, Nina Ommundsen.

  • GoSafe – studien, flernasjonal, multisenter – fysisk og kognitivt funksjonsnivå før og etter operasjon hos eldre pasienter

 • Sammen med helseøkonomer  (Ass Prof. Eline Aas)

  • Model for å estimere kostnader og overlevelse av kolorektal cancer. Fullført PhD prosjekt - Pål Joranger

 • Sammen med radiolog (Overlege Ellen Viktil)

  • MR-staging av rektale polypper og tidlig cancer.

Samarbeidspartnere

I OUS:

 • Molekylærgenetikk, Avd for molekylær onkologi, OUS

  • Professor Ragnhild A Lothe

  • Førsteamanuensis Anita Sveen

  • Professor Rolf I Skotheim

  • Professor Guro E Lind

  • Seniorforskere ved avdelingen

 • Storskala genom-analyser (ploiditet), Håvard Danielsen, Avd. Medisinsk informatikk

 • Patologi, Aud Svindland, Else Marit Løberg, Frode Jahnsen

 • Onkologi, Kjell Magne Tveit, Marianne Grønlie Guren, Tormod Kyrre Guren, Olav Dajani

 • Leverkirurgi, Bjørn Atle Bjørnbeth, Bård Røsok, Kristoffer Watten Brudvik

 • Radiologi, Andreas Abildgaard, Vanja Cengija, Ellen Viktil

Eksterne

 • Rodrigo Dienstmann PI, Oncology Data Science (ODysSey) Group, Vall D’Hebron Institute of oncology, Barcelona, Spain

 • Research Scientist, Computational Oncology Group, Sage Bionetworks

 • Justin Guinney, Vice President, Computational Oncology group at Sage Bionetworks

 • European Society of Coloproctology collaborating group.

Utvalgte publikasjoner

Nesbakken

 • Berg KCG, Brunsell TH, Sveen A, Alagaratnam S, Bjørnslett M, Hektoen M, Brudvik KW, Røsok BI, Bjørnbeth BA, Nesbakken A, Lothe RA (2020) Genomic and prognostic heterogeneity among RAS/BRAFV600E /TP53 co-mutated resectable colorectal liver metastases.  Mol Oncol 2020 Dec  Online ahead of print PMID 33325154

 • Bergsland CH, Bruun J, Guren MG, Svindland A, Bjørnslett M, Smeby J, Hektoen M, Kolberg M, Domingo E, Pellinen T, Tomlinson I, Kerr D, Church DN, Nesbakken A, Sveen A, Lothe RA (2020)Prediction of relapse-free survival according to adjuvant chemotherapy and regulator of chromosome condensation 2 (RCC2) expression in colorectal cancer ESMO Open, 2020; 5 (6), e001040

 • Smeby J, Kryeziu K, Berg KCG, Eilertsen IA, Eide PW, Johannessen B, Guren MG, Nesbakken A, Bruun J, Lothe RA, Sveen A (2020)Molecular correlates of sensitivity to PARP inhibition beyond homologous recombination deficiency in pre-clinical models of colorectal cancer point to wild-type TP53 activityEBioMedicine, 2020; 59, 102923

 • Bruun J, Kryeziu K, Eide PW, Moosavi SH, Eilertsen IA, Langerud J, Røsok B, Totland MZ, Brunsell TH, Pellinen T, Saarela J, Bergsland CH, Palmer HG, Brudvik KW, Guren T, Dienstmann R, Guren MG, Nesbakken A, Bjørnbeth BA, Sveen A, Lothe RA (2020) Patient-Derived Organoids from Multiple Colorectal Cancer Liver Metastases Reveal Moderate Intra-patient Pharmacotranscriptomic Heterogeneity Clin Cancer Res, 2020; 26 (15), 4107-4119

 • Skrede OJ, De Raedt S, Kleppe A, Hveem TS, Liestøl K, Maddison J, Askautrud HA, Pradhan M, Nesheim JA, Albregtsen F, Farstad IN, Domingo E, Church DN, Nesbakken A, Shepherd NA, Tomlinson I, Kerr R, Novelli M, Kerr DJ, Danielsen HE (2020) Deep learning for prediction of colorectal cancer outcome: a discovery and validation study Lancet, 2020; 395 (10221), 350-360

 • 2015 European Society of Coloproctology Collaborating Group.   Predictors for Anastomotic Leak, Postoperative Complications, and Mortality After Right Colectomy for Cancer: Results From an International Snapshot Audit. Dis Colon Rectum. 2020 May;63(5)

 • Brunsell TH, Sveen A, Bjørnbeth BA, Røsok BI, Danielsen SA, Brudvik KW, Berg KCG, Johannessen B, Cengija V, Abildgaard A, Guren MG, Nesbakken A, Lothe RA High Concordance and Negative Prognostic Impact of RAS/BRAF/PIK3CA Mutations in Multiple Resected Colorectal Liver Metastases. Clin Colorectal Cancer. 2020 Mar;19(1):e26-e47

 • Joranger P, Nesbakken A, Sorbye H, Hoff G, Oshaug A, Aas E. Survival and costs of colorectal cancer treatment and effects of changing treatment strategies: a model approach. Eur J Health Econ. 2020 Apr;21(3):321-334

 • Eilertsen IA, Moosavi SH, Strømme JM, Nesbakken A, Johannessen B, Lothe RA, Sveen A Technical differences between sequencing and microarray platforms impact transcriptomic subtyping of colorectal cancer. Cancer Lett. 2020 Jan 28;469:246-255. 

 • Lopes N, Bergsland CH, Bjørnslett M, Pellinen T, Svindland A, Nesbakken A, Almeida R, Lothe RA, David L, Bruun J   Digital image analysis of multiplex fluorescence IHC in colorectal cancer recognizes the prognostic value of CDX2 and its negative correlation with SOX2.Lab Invest. 2020 Jan;100(1):120-134

G. Wiedswang

 • Helland T, Naume B, Hustad S, Bifulco E, Kvaløy JT, Saetersdal AB, Synnestvedt M, Lende TH, Gilje B, Mjaaland I, Weyde K, Blix ES, Wiedswang G, Borgen E, Hertz DL, Janssen EAM, Mellgren G, Søiland H (2020) Low Z-4OHtam concentrations are associated with adverse clinical outcome among early stage premenopausal breast cancer patients treated with adjuvant tamoxifen Mol Oncol

 • Hugenschmidt H, Labori KJ, Brunborg C, Verbeke CS, Seeberg LT, Bendigtsen Schirmer C, Renolen A, Borgen E, Naume B, Wiedswang G (2020) Cytokeratin-positive cells in the bone marrow from patients with pancreatic, periampullary malignancy and benign pancreatic disease show no prognostic information BMC Cancer, 20 (1), 1107

 • Bärebring L, Kværner AS, Skotnes M, Henriksen HB, Skjetne AJ, Henriksen C, Ræder H, Paur I, Bøhn SK, Wiedswang G, Smeland S, Blomhoff R (2020) Use of bioelectrical impedance analysis to monitor changes in fat-free mass during recovery from colorectal cancer- a validation study Clin Nutr ESPEN, 40, 201-207

 • Kværner AS, Harnæs H, Alavi DH, Bärebring L, Henriksen HB, Guren MG, Lauritzen PM, Eggesbø HB, Wiedswang G, Smeland S, Blomhoff R (2020) Should calculation of chemotherapy dosage for bowel cancer be based on body composition? Tidsskr Nor Laegeforen, 140 (8)

 • Hugenschmidt H, Labori KJ, Brunborg C, Verbeke CS, Seeberg LT, Schirmer CB, Renolen A, Borgen EF, Naume B, Wiedswang G (2020) Circulating Tumor Cells are an Independent Predictor of Shorter Survival in Patients Undergoing Resection for Pancreatic and Periampullary Adenocarcinoma Ann Surg, 271 (3), 549-558

T. Glomsaker

 • Tønnesen CJ, Young J, Glomsaker T, Mala T, Løberg M, Bretthauer M, Refsum E, Aabakken L (2020).  Laparoscopy-assisted versus balloon enteroscopy-assisted ERCP after Roux-en-Y gastric bypass  Endoscopy, 52 (8), 654-661

Publisert 20. mars 2013 17:41 - Sist endret 25. juni 2021 14:49

Kontakt

Gruppeleder

 • Ole Helmer Sjo 

Deltakere

 • Morten Tandberg Eriksen
 • Arild Nesbakken
 • Gro Wiedswang
 • Ingeborg F. Backe
 • Lars Thomas Seeberg
 • Tom Glomsaker
 • Tom-Andreas Wik
 • Tuva Høst Brunsell
Detaljert oversikt over deltakere