English version of this page

Forskergruppe Kolorektal kirurgi

Forskningsgruppen driver kliniske og molekylærgenetiske studier på colorectal cancer (crc), herunder biobanking av primærtumor og normalvev, levermetastaser,  blod og fæces.

Gruppen forsker på

 • Primærtumor colon – rectum (crc)
 • Tidlig cancer i rektum operert med lokal eksisjon
 • Levermetastaser
 • Liquid biopsy for deteksjon av ny cancer, og monitorering for recidiv etter antatt kurativ behandling
 • Onkologisk behandling av colorectal cancer
 • Tumorceller i sirkulasjon og benmarg ved crc
 • Dyrkning i organoider og drug senstivity testing på levende kreftceller

Forskningsgruppe for kolorektal kirurgi består av fire ulike prosjektgrupper

• Genetiske og epigenetiske feil ved utvikling av kolorektal cancer  som grunnlag for ny diagnostikk og behandling.
Leder for klinisk del: Professor Arild Nesbakken, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, UiO og OUS, Ullevål, Centre for Cancer Biomedicine (CCB) 
Leder molekylærgenetikk: Professr Ragnhild A. Lothe, Institutt for Kreftforskning, UiO og OUS-Radiumhospitalet, Centre for Cancer Biomedicine (CCB)

• Kliniske studier, Ullevål  (Nesbakken)
Leder: Professor Arild Nesbakken, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, UiO og OUS, Ullevål, Centre for Cancer Biomedicine (CCB) 

• Metastaseringsprosess ved kolorektal cancer.
Leder: Gro Wiedswang, OUS, Ullevål

• Peritoneal carcinomatose fra kolorektal cancer og Behandling av lokalavansert cancer recti.
Leder: Stein G. Larsen, OUS, Radiumhospitalet

Kliniske Studier

 • Kliniske studier på kolorektal kreft
  • Overlevelse, prognostiske faktorer, komplikasjoner til kirurgi
 • Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) for lokal eksisjon av store polypper og tidlig cancer i rektum. (Vi har regionfunksjon for denne pasientgruppen).
  • Komplikasjoner. Lokalt recidiv. Overlevelse.
 • Sammen med geriatere (Professor  Siri Rostoft)
  • Bred geriatrisk vurdering for å vurdere operasjonsrisiko hos eldre. Fullført PhD Siri Rostoft og Siri Rønning
  • Bred geriatrisk vurdering for å identifisere pasienter med risiko for komplikasjoner etter kirurgi, og undersøke om preoperativ intervensjon gir gevinst for disse pasientene. RCT.  Fullført PhD, Nina Ommundsen.
  • GoSafe – studien, flernasjonal, multisenter – fysisk og kognitivt funksjonsnivå før og etter operasjon hos eldre pasienter
 • Sammen med helseøkonomer  (Ass Prof. Eline Aas)
  • Model for å estimere kostnader og overlevelse av kolorektal cancer. Fullført PhD prosjekt - Pål Joranger
 • Sammen med radiolog (Overlege Ellen Viktil)
  • MR-staging av rektale polypper og tidlig cancer.

Samarbeidspartnere

I OUS:

 • Molekylærgenetikk, Avd for molekylær onkologi, OUS
  • Professor Ragnhild A Lothe
  • Førsteamanuensis Anita Sveen
  • Professor Rolf I Skotheim
  • Professor Guro E Lind
  • Seniorforskere ved avdelingen
 • Storskala genom-analyser (ploiditet), Håvard Danielsen, Avd. Medisinsk informatikk
 • Patologi, Aud Svindland, Else Marit Løberg, Frode Jahnsen
 • Onkologi, Kjell Magne Tveit, Marianne Grønlie Guren, Tormod Kyrre Guren, Olav Dajani
 • Leverkirurgi, Bjørn Atle Bjørnbeth, Bård Røsok, Kristoffer Watten Brudvik
 • Radiologi, Andreas Abildgaard, Vanja Cengija, Ellen Viktil

Eksterne

 • Rodrigo Dienstmann PI, Oncology Data Science (ODysSey) Group, Vall D’Hebron Institute of oncology, Barcelona, Spain
 • Research Scientist, Computational Oncology Group, Sage Bionetworks
 • Justin Guinney, Vice President, Computational Oncology group at Sage Bionetworks
 • European Society of Coloproctology collaborating group.

Utvalgte publikasjoner

 1. Bruun J, Kryeziu K, Eide PW, Moosavi SH, Eilertsen IA, Langerud J, Røsok BI, Totland MZ, Brunsell TH, Pellinen T, Saarela J, Bergsland CH, Palmer HG, Brudvik KW, Guren T, Dienstmann R, Guren MG, Nesbakken A, Bjørnbeth BA, Sveen A, Lothe RA. Patient-derived organoids from multiple colorectal cancer liver metastases reveal moderate intra-patient pharmacotranscriptomic heterogeneity.  Clin Cancer Res. 2020 Apr 16. [Epub ahead of print]
 2. Skrede OJ, De Raedt S, Kleppe A, Hveem TS, Liestøl K, Maddison J, Askautrud HA, Pradhan M, Nesheim JA, Albregtsen F, Farstad IN, Domingo E, Church DN, Nesbakken A, Shepherd NA, Tomlinson I, Kerr R, Novelli M, Kerr DJ, Danielsen HE.  Deep learning for prediction of colorectal cancer outcome: a discovery and validation study. Lancet. 2020; 395 (10221):350-360. 
 3. Smeby J, Sveen A, Bergsland CH, Eilertsen IA, Danielsen SA, Eide PW, Hektoen M, Guren MG, Nesbakken A, Bruun J, Lothe RA.. Exploratory analyses of consensus molecular subtype-dependent associations of TP53 mutations with immunomodulation and prognosis in colorectal cancer. ESMO Open. 2019 Jun 24;4(3):e000523
 4. Brunsell TH, Sveen A, Bjørnbeth BA, Røsok BI, Danielsen SA, Brudvik KW, Berg KCG, Johannessen B, Cengija V, Abildgaard A, Guren MG, Nesbakken A, Lothe RA. High Concordance and Negative Prognostic Impact of RAS/BRAF/PIK3CA Mutations in Multiple Resected Colorectal Liver Metastases.   Clin Colorectal Cancer. 2020;19:e26-e47
 5. Brunsell TH, Cengija V, Sveen A, Bjørnbeth BA, Røsok BI, Brudvik KW, Guren MG, Lothe RA, Abildgaard A, Nesbakken A. Heterogeneous radiological response to neoadjuvant therapy is associated with poor prognosis after resection of colorectal liver metastases. Eur J Surg Oncol. 2019; 45:2340-2346. 
 6. Dienstmann R, Villacampa G, Sveen A, Mason MJ, Niedzwiecki D, Nesbakken A, Moreno V, Warren RS, Lothe RA, Guinney J. Relative contribution of clinicopathological variables, genomic markers, transcriptomic subtyping and microenvironment features for outcome prediction in stage II/III colorectal cancer. Ann Oncol. 2019; 30:1622-1629. 
 7. Smeby J, Sveen A, Merok MA, Danielsen SA, Eilertsen IA, Guren MG, Dienstmann R, Nesbakken A, Lothe RA.  CMS-dependent prognostic impact of KRAS and BRAFV600E mutations in primary colorectal cancer. Ann Oncol. 2018; 29:1227-1234
 8. Sveen A, Bruun J, Eide PW, Eilertsen IA, Ramirez L, Murumägi A, Arjama M, Danielsen SA, Kryeziu K, Elez E, Tabernero J, Guinney J, Palmer HG, Nesbakken A, Kallioniemi O, Dienstmann R, Lothe RA.  Colorectal Cancer Consensus Molecular Subtypes Translated to Preclinical Models Uncover Potentially Targetable Cancer Cell Dependencies  Clin Cancer Res. 2018; 24:794-806
 9. Joranger P, Nesbakken A, Sorbye H, Hoff G, Oshaug A, Aas E. Survival and costs of colorectal cancer treatment and effects of changing treatment strategies: a model approach. Eur J Health Econ. 2020; 21: 321-334
 10. Ommundsen N, Wyller TB, Nesbakken A, Bakka AO, Jordhøy MS, Skovlund E, Rostoft S. Preoperative geriatric assessment and tailored interventions in frail older patients with colorectal cancer: a randomized controlled trial. Colorectal Dis. 2018; 20: 16-25
 11. Dienstmann R, Villacampa G, Sveen A, Mason MJ, Niedzwiecki D, Nesbakken A, Moreno V, Warren RS, Lothe RA, Guinney J. Relative contribution of clinicopathological variables, genomic markers, transcriptomic subtyping and microenvironment features for outcome prediction in stage II/III colorectal cancer. Ann Oncol. 2019; 30: 1622-1629.
 12. Dienstmann R, Mason MJ, Sinicrope FA, Phipps AI, Tejpar S, Nesbakken A, Danielsen SA, Sveen A, Buchanan DD, Clendenning M, Rosty C, Bot B, Alberts SR, Milburn Jessup J, Lothe RA, Delorenzi M, Newcomb PA, Sargent D, Guinney J.  Prediction of overall survival in stage II and III colon cancer beyond TNM system: a retrospective, pooled biomarker study. Ann Oncol. 2017; 28: 1023-1031
 13. Labori KJ, Guren MG, Brudvik KW, Røsok BI, Waage A, Nesbakken A, Larsen S, Dueland S, Edwin B, Bjørnbeth BA.  Resection of synchronous liver metastases between radiotherapy and definitive surgery for locally advanced rectal cancer: short term surgical outcomes, overall and recurrence free survivals. Colorectal Dis. 2017; 19: 731-8 
 14. Kristjansson SR, Nesbakken A, Jordhøy MS, Skovlund E, Audisio RA, Johannessen HO, Bakka A, Wyller TB.  Comprehensive geriatric assessment can predict complications in elderly patients after elective surgery for colorectal cancer: a prospective observational cohort study.  Crit Rev Oncol Hematol. 2010; 76: 208-17
 15. Lind GE, Danielsen SA, Ahlquist T, Merok MA, Andresen K, Skotheim RI, Hektoen M, Rognum TO, Meling GI, Hoff G, Bretthauer M, Thiis-Evensen E, Nesbakken A, Lothe RA.  Identification of an epigenetic biomarker panel with high sensitivity and specificity for colorectal cancer and adenomas  Mol Cancer. 2011; 10: 85
Publisert 20. mars 2013 17:41 - Sist endret 28. mai 2020 14:34

Kontakt

Gruppeleder

Arild Nesbakken

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere