English version of this page

Helsetjenesteforskning

Tjenesteforskningen er organisert i et nettverk av forskere som er engasjert i prosjekter der organiseringen av tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige er hovedtemaet eller et sidetema i prosjektene.

Om prosjektet

Fra SERAF har Thomas Clausen, Edle Ravndal, Grethe Lauritzen og Linda Wüsthoff vært deltakere i nettverket.

Forskere fra Regionale kompetansesentra (KoRus-midt, øst og vest), fra Akershus Universitetssykehus og Stavanger Universitetssjukehus (KORFOR) har også deltatt i nettverket.

 

 

 

Publisert 27. jan. 2012 14:27 - Sist endret 15. okt. 2020 14:57