Thomas Clausen

Bilde av Thomas Clausen
English version of this page
Telefon +47 23368978
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Ulike behandlingstilnærminger og effekt i behandlingen av rusmiddelavhengighet
 • LAR-behandling og øvrig behandling av opioid avhengighet
 • Overdoser; årsaker og effektive tiltak
 • Evaluering av nye intervensjoner i rusfeltet; fokus på lokal kunnskapsgenerering
 • Alkoholkonsum og mental helse i lav- og middelinntektsland
 • Utvikling av forskningsmetoder og epidemiologisk metoder i rusfaget
 • Tverrfaglig forskning med komplementære metoder
 • Forskningsledelse

Undervisning

 • Epidemiologi og terminologi i rusmedisin
 • Forskningsmetode og formidling av forskningsresultater
 • Behandling av rus- og avhengighetslidelser
 • Behandlingsutfall og hvor godt virker behandling? Utforske ulike utfall og faktorer som påvirker utfall
 • Rus og svangerskap
 • Overdoser
 • LAR-behandling
 • Tvangsbehandlinge etter Helse- og Omsorgstjenesteloven

Bakgrunn

Professor Thomas Clausen avla medisinsk embetseksamen i 2000, ved Universitetet i Oslo og disputerte for graden Dr. med i 2005 også ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen hadde tittelen; "Old age and ageing in Botswana; Health, Nutrition and Lifestyle". Har vært ansatt ved SKR/SERAF siden vinteren 2006. Senterleder ved SERAF fra høsten 2016.

Er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen; LAR og opioid avhengighet, ved SERAF.

Fulbright scholar ved Alcohol Research Group (ARG) i Emeryville, California, USA; for perioden 2014-2015.

 

https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Clausen2

 

Verv

Nasjonal ekspert for "Rusmiddelrelatert dødelighet" i EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), med årlig representasjon ved møter i Lisboa, Portugal

Samarbeid

 • Pågående samarbeid med WHO i Genève vedrørende prosjekter om alkoholkonsum i Afrika og øvrige lav- og middelinnteksts land
 • Europeisk-Amerikansk samarbeidsprosjekt med EUROPAD/RADARS for kartlegging av rusmiddelbruk forut for behandlingsopphold
 • Pågående Nordisk samarbeid om registerforskning for overdosedødelighet og for utfall av LAR-behandling i de nordiske landene
 • Pågående samarbeid med Sørlandet Sykehus, Avdeling for Rus og Avhengighet på flere prosjekter som undersøker nytten av ulike rusbehandlingstiltak, inklusive tvangsbehandling, 12-trinnsbehandling og LAR-behandling
 • Pågående samarbeid med regionale LAR-senter/Helseforetak i Norge for evaluering av nytten av LAR-behandlingen
 • Pågående samarbeid med Helsedirektoratet, Oslo kommune og Bergen kommune omkring gjennomføring av og evaluering av prosjektet «Utdeling av nalokson nesespray til brukere» som er del av nasjonal overdose strategi 2014-22
 • Pågående samarbeid med ARG i California, om alkoholkonsum og konsekvenser med fokus på lav- og middelinntektsland

PhD veiledning

Pågående PhD-prosjekter:

Anne Bech; Dødelighet i LAR-behandling i Norge

Bent Monsbakken; LAR-behandling og psykisk lidelse

Espen Woldsengen Haugom; Behandling av psykoselidelse

Gjennomførte PhD-prosjekter

Marianne Riksheim; Longitudinelle analyser av LAR- i Norge data (2019)

Adrian Pasareanu; Tvangsbehandling i rusfeltet og kliniske langtidsutfall (2019)

Ingeborg Skjærvø; Kriminalitet og rusbehandling: NorCOMT-prosjektet (2018)

Ashley Muller; Livskvalitet, sosiale nettverk og rusbehandling: NorCOMT-prosjektet (2017)

Desiree Madah-Amiri; Utdeling av nalokson nesespray til brukere av opioider (2017)

Christian Tjagvad; Vanedannende medisiner og relasjon til avhengighetsbehandling og overdosedødelighet (2016)

Ingrid A. Havnes;Vold og lekkasje av LAR-medisiner fra LAR pasienter; Komplementær-metode-studie (2015)

Priscilla Martinez; Alkoholkonsum i utvalgte grupper i Afrika; WHO-data (2013)

Anne Opsal; Tvangsbehandling blant rus-pasienter (2013)

Anne Bukten; Kriminalitet i LAR, registerstudier (2012)

John-Kåre Vederhus; Tolvtrinnbaserte selvhjelpsgrupper; holdninger og deltagelse (2012)

Linn Gjersing; Kunnskaper og holdninger blant ansatte i LAR-sentre (2011)

Emneord: Rus- og avhengighetsmedisin, Epidemiologi, Internasjonal helse

Publikasjoner

 • Hesse, Morten; Thylstrup, Birgitte; Seid, Abdu Kedir; Tjagvad, Christian & Clausen, Thomas (2021). A retrospective cohort study of medication dispensing at pharmacies: Administration matters!. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  225 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2021.108792
 • Bech, Anne Berit; Clausen, Thomas; Waal, Helge; Vindenes, Vigdis; Edvardsen, Hilde Marie Erøy; Frost, Joachim & Skeie, Ivar (2020). Postmortem toxicological analyses of blood samples from 107 patients receiving opioid agonist treatment: substances detected and pooled opioid and benzodiazepine concentrations. Addiction.  ISSN 0965-2140. . doi: 10.1111/add.15211 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Borschmann, Rohan; Tibble, H; Spittal, MJ; Preen, David; Pirkis, Jane; Larney, Sarah; Rosen, DL; Young, JT; Love, AD; Altice, FL; Binswanger, IA; Bukten, Anne; Butler, T; Chang, Z; Clausen, Thomas; Christensen, PB; Culbert, GJ; Degenhardt, L; Dirkzwager, AJE; Dolan, k; Fazel, S; Fischbacher, C; Giles, M; Graham, L; Harding, D; Huang, Y-F; Huber, F; Karaminia, A; Keen, C; Kouyoumdjian, FG; Lim, S; Møller, L; Moniruzzaman, A; Morenoff, J; O’Moore, E; Pizzicato, LN; Pratt, D; Proescholdbell, SK; Ranapurwala, SL; Shanahan, ME; Shaw, J; Slaunwhite, A; Somers, JM; Spaulding, AC; Stern, ME; Viner, KM; Wang, N; Willoughby, M; Zhao, B & Kinner, SA (2020). The Mortality After Release from Incarceration Consortium (MARIC): Protocol for a multi-national, individual participant data meta-analysis. International Journal of Data Science (IJDS).  ISSN 2053-0811. . doi: 10.23889/ijpds.v5i1.1145 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Medved, David; Clausen, Thomas; Bukten, Anne; Bjørnestad, Ronny & Muller, Ashley Elizabeth (2020). Large and non-specific somatic disease burdens among ageing, long-term opioid maintenance treatment patients. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.  ISSN 1747-597X.  15, s 1- 9 . doi: 10.1186/s13011-020-00311-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skurtveit, Svetlana; Hjellvik, Vidar; Sakshaug, Solveig; Borchgrevink, Petter Chr.; Larsen, Børge Myrlund; Clausen, Thomas; Skovlund, Eva; Heggen, Emilie Elise & Handal, Marte (2020). Forskrivning av opioider på blå resept mot langvarige smerter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  15 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0153
 • Welle-Strand, Gabrielle; Skurtveit, Svetlana; Clausen, Thomas; Sundal, Christine & Gjersing, Linn (2020). COVID-19 survey among people who use drugs in three cities in Norway. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  217, s 1- 4 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2020.108302
 • Bech, Anne Berit; Clausen, Thomas; Waal, Helge; Saltyte Benth, Jurate & Skeie, Ivar (2019). Mortality and causes of death among patients with opioid use disorder receiving opioid agonist treatment: A national register study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  19 . doi: 10.1186/s12913-019-4282-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Birke, Hanne; Ekholm, Ola; Sjøgren, Per; Fredheim, Olav Magnus; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2019). Tramadol use in Norway: A register-based population study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  28(1), s 54- 61 . doi: 10.1002/pds.4626 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim & Clausen, Thomas (2019). From restrictive to more liberal: variations in mortality among patients in opioid maintenance treatment over a 12-year period. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  19(1) . doi: 10.1186/s12913-019-4382-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gedeon, Charlotte; Sandell, Mikael; Birkemose, Inge; Kakko, Johan; Runarsdottir, Valgerur; Simojoki, Kaarlo; Clausen, Thomas; Nyberg, Fred; Littlewood, Richard & Alho, Hannu (2019). Standards for opioid use disorder care: An assessment of Nordic approaches. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  36(3), s 286- 298 . doi: 10.1177/1455072518815322 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kruckow, Line; Tjagvad, Christian; Clausen, Thomas; Linnet, Kristian & Banner, Jytte (2019). Treatment Status and Use of Psychoactive Substances in Deceased Drug Users. European Addiction Research.  ISSN 1022-6877. . doi: 10.1159/000503285 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Madah-Amiri, Desiree; Gjersing, Linn Renathe & Clausen, Thomas (2019). Naloxone distribution and possession following a large-scale naloxone programme. Addiction.  ISSN 0965-2140.  114(1), s 92- 100 . doi: 10.1111/add.14425 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Clausen, Thomas; Sjøgren, Per; Odsbu, Ingvild & Skurtveit, Svetlana (2019). Prescribed opioid analgesic use developments in three Nordic countries, 2006-2017. Scandinavian Journal of Pain.  ISSN 1877-8860.  19(2) . doi: 10.1515/sjpain-2018-0307 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Muller, Ashley Elizabeth; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2019). Confirming the factor structure of a generic quality of life instrument among pre-treatment substance use disorder patients. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  17 . doi: 10.1186/s12955-019-1152-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2019). Performance of the WHOQOL-BREF among Norwegian substance use disorder patients. BMC Medical Research Methodology.  ISSN 1471-2288.  19(44), s 1- 9 . doi: 10.1186/s12874-019-0690-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2019). Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.  ISSN 1747-597X.  14(1) . doi: 10.1186/s13011-019-0237-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Saberi Zafarghandi, Mohammad Bagher; Eshrati, Sahar; Vameghi, Meroe; Ranjbar, Hadi; Arezoomandan, Reza; Clausen, Thomas & Waal, Helge (2019). Drug-related community issues and the required interventions in open drug scenes in Tehran, Iran: a qualitative study protocol. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9(10), s 1- 6 . doi: 10.1136/bmjopen-2019-030488 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stavseth, Marianne Riksheim; Clausen, Thomas & Røislien, Jo (2019). How handling missing data may impact conclusions: A comparison of six different imputation methods for categorical questionnaire data. SAGE Open Medicine.  ISSN 2050-3121.  7, s 1- 12 . doi: 10.1177/2050312118822912 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stavseth, Marianne Riksheim; Clausen, Thomas & Røislien, Jo (2019). The clinical consequences of variable selection in multiple regression models: a case study of the Norwegian Opioid Maintenance Treatment program. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.  ISSN 0095-2990. . doi: 10.1080/00952990.2019.1648484 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Abel, Eli Kristine Fiksdal; Skjærvø, Ingeborg; Ravndal, Edle; Clausen, Thomas & Bramness, Jørgen Gustav (2018). Perceived Self-Control is Related to Mental Distress in Patients Entering Substance Use Disorder Treatment. Substance Use & Misuse.  ISSN 1082-6084.  53(9), s 1454- 1462 . doi: 10.1080/10826084.2017.1413114
 • Kakko, Johan; Gedeon, Charlotte; Sandell, Mikael; Grelz, Henrik; Birkemose, Inge; Clausen, Thomas; Runarsdottir, Valgerur; Simojoki, Kaarlo; Littlewood, Richard; Alho, Hannu & Nyberg, Fred (2018). Principles for managing OUD related to chronic pain in the Nordic countries based on a structured assessment of current practice. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.  ISSN 1747-597X.  13(1) . doi: 10.1186/s13011-018-0160-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Madah-Amiri, Desiree; Skulberg, Arne Kristian; Næss, Anne-Cathrine Braarud; Dale, Ola; Heyerdahl, Fridtjof; Lobmaier, Philipp Paul & Clausen, Thomas (2018). Ambulance-attended opioid overdoses: An examination into overdose locations and the role of a safe injection facility. Substance Abuse.  ISSN 0889-7077. . doi: 10.1080/08897077.2018.1485130 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Bjørnestad, Ronny & Clausen, Thomas (2018). Dissatisfaction with opioid maintenance treatment partly explains reported side effects of medications. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  187, s 22- 28 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2018.02.018 Vis sammendrag
 • Skjærvø, Ingeborg; Clausen, Thomas; Skurtveit, Svetlana; Abel, Eli Kristine Fiksdal & Bukten, Anne (2018). Similarities and Differences in Victimization Risk Factors for Nonoffending and Offending Substance Users. Victims & Offenders.  ISSN 1556-4886.  13(4), s 526- 541 . doi: 10.1080/15564886.2017.1383332 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Towers, Andy; Szabo, Agnes; Newcombe, David A L; Sheridan, Janie; Moore, Alison; Hyde, Martin; Britton, Annie R.; Martinez, Priscilla; Minicuci, Nadia; Kowal, Paul; Clausen, Thomas & Savage, Christine L (2018). Hazardous Drinking Prevalence and Correlates in Older New Zealanders: A Comparison of the AUDIT-C and the CARET. Journal of Aging and Health.  ISSN 0898-2643. . doi: 10.1177/0898264318794108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Abel, Eli Kristine Fiksdal; Ravndal, Edle; Clausen, Thomas & Bramness, Jørgen Gustav (2017). Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms are Common in Patients in Opioid Maintenance Treatment. European Addiction Research.  ISSN 1022-6877.  23(6), s 298- 305 . doi: 10.1159/000484240 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Tverdal, Aage; Strang, John & Clausen, Thomas (2017). High risk of overdose death following release from prison: variations in mortality during a 15-year observation period. Addiction.  ISSN 0965-2140.  112(8), s 1432- 1439 . doi: 10.1111/add.13803 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Edvardsen, Hilde Marie Erøy; Tverborgvik, Torill; Frost, Joachim; Rogde, Sidsel; Morild, Inge; Waal, Helge; Clausen, Thomas; Slørdal, Lars & Vindenes, Vigdis (2017). Differences in combinations and concentrations of drugs of abuse in fatal intoxication and driving under the influence cases. Forensic Science International.  ISSN 0379-0738.  281, s 127- 133 . doi: 10.1016/j.forsciint.2017.10.045 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjersing, Linn Renathe; Vinge-Holmquist, Kristine; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2017). Emergency service use is common in the year before death among drug users who die from an overdose. Journal of Substance Use.  ISSN 1465-9891.  22(3), s 331- 336 . doi: 10.1080/14659891.2016.1208778 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Rapid widespread distribution of intranasal naloxone for overdose prevention. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  173, s 17- 23 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.12.013 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas; Myrmel, Lars; Brattebø, Guttorm & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Circumstances surrounding non-fatal opioid overdoses attended by ambulance services. Drug and Alcohol Review.  ISSN 0959-5236.  36(3), s 288- 294 . doi: 10.1111/dar.12451 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2017). Building abstinent networks is an important resource in improving quality of life. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  180, s 431- 438 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2017.09.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Vederhus, John-Kåre; Opsal, Anne; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2017). Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  17:5, s 1- 9 . doi: 10.1186/s12913-016-1936-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjærvø, Ingeborg; Skurtveit, Svetlana; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2017). Substance use pattern, self‐control and social network are associated with crime in a substance‐using population. Drug and Alcohol Review.  ISSN 0959-5236.  36(2), s 245- 252 . doi: 10.1111/dar.12406 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stallvik, Marianne & Clausen, Thomas (2017). HRQoL and its association to clinical severity and treatment needs. Journal of Substance Use.  ISSN 1465-9891.  22(5), s 524- 530 . doi: 10.1080/14659891.2016.1259366 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stavseth, Marianne Riksheim; Røislien, Jo; Bukten, Anne & Clausen, Thomas (2017). Factors associated with ongoing criminal engagement while in opioid maintenance treatment. Journal of Substance Abuse Treatment.  ISSN 0740-5472.  77, s 52- 56 . doi: 10.1016/j.jsat.2017.03.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Clausen, Thomas; Martinez, Priscilla; Towers, Andy; Greenfield, Thomas & Kowal, Paul (2016). Alcohol Consumption at Any Level Increases Risk of Injury Caused by Others: Data from the Study on Global AGEing and Adult Health. Substance Abuse: Research and Treatment.  ISSN 1178-2218.  s 125- 32 . doi: 10.4137/SART.S23549 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dunsæd, Frode; Kristensen, Øistein; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas & Høie, Magnhild (2016). Standardisert avrusning ved blandingsmisbruk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(19), s 1639- 1642 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0308
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2016). Utilizing a train-the-trainer model for multi-site naloxone distribution programs. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  163, s 153- 156 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.04.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Muller, Ashley; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2016). Many correlates of poor quality of life among substance users entering treatment are not addiction-specific. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  14 . doi: 10.1186/s12955-016-0439-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Muller, Ashley; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2016). Validating the generic quality of life tool "QOL10" in a substance use disorder treatment cohort exposes a unique social construct. BMC Medical Research Methodology.  ISSN 1471-2288.  16 . doi: 10.1186/s12874-016-0163-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Vederhus, John-Kåre & Clausen, Thomas (2016). Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  16(1), s 1- 10 . doi: 10.1186/s12913-016-1906-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Vederhus, John-Kåre; Opsal, Anne; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2016). Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: Results from compulsorily and voluntarily admitted patients. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  16:291 . doi: 10.1186/s12913-016-1548-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tjagvad, Christian; Clausen, Thomas; Handal, Marte & Skurtveit, Svetlana (2016). Benzodiazepine prescription for patients in treatment for drug use disorders: A nationwide cohort study in Denmark, 2000-2010. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  16(1) . doi: 10.1186/s12888-016-0881-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tjagvad, Christian; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Gjersing, Linn Renathe; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2016). Misuse of prescription drugs and overdose deaths. Journal of Substance Use.  ISSN 1465-9891.  21(5), s 515- 520 . doi: 10.3109/14659891.2015.1077280
 • Tjagvad, Christian; Skurtveit, Svetlana; Linnet, Kristian; Andersen, Ljubica Vukelic; Christoffersen, Dorte J. & Clausen, Thomas (2016). Methadone-related overdose deaths in a liberal opioid maintenance treatment program. European Addiction Research.  ISSN 1022-6877.  22(5), s 249- 258 . doi: 10.1159/000446429
 • Vederhus, John-Kåre; Birkeland, Bente & Clausen, Thomas (2016). Perceived quality of life, 6 months after detoxification: Is abstinence a modifying factor?. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  25(9), s 2315- 2322 . doi: 10.1007/s11136-016-1272-z
 • Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas & Humphreys, Keith (2016). Assessing understandings of substance use disorders among Norwegian treatment professionals, patients and the general public. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  16(1) . doi: 10.1186/s12913-016-1306-9
 • Vederhus, John-Kåre; Pripp, Are Hugo & Clausen, Thomas (2016). Quality of Life in Patients with Substance Use Disorders Admitted to Detoxification Compared with Those Admitted to Hospitals for Medical Disorders: Follow-Up Results. Substance Abuse: Research and Treatment.  ISSN 1178-2218.  10, s 31- 37 . doi: 10.4137/SART.S39192
 • Bukten, Anne; Lund, Ingunn Olea; Rognli, Eline Borger; Riksheim, Marianne; Lobmaier, Philipp Paul; Skurtveit, Svetlana; Clausen, Thomas & Kunøe, Nikolaj (2015). The Norwegian offender mental health and addiction study – Design and implementation of a national survey and prospective cohort study. Substance Abuse: Research and Treatment.  ISSN 1178-2218.  9, s 59- 66 . doi: 10.4137/SART.S23546 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Muller, Ashley & Clausen, Thomas (2015). Group exercise to improve quality of life among substance use disorder patients. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  43(2), s 146- 152 . doi: 10.1177/1403494814561819 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Opsal, Anne; Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2015). Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  13 . doi: 10.1186/s12955-015-0231-7
 • Thylstrup, Birgitte; Clausen, Thomas & Hesse, Morten (2015). Cardiovascular disease among people with drug use disorders. International Journal of Public Health.  ISSN 1661-8556.  60(6), s 659- 668 . doi: 10.1007/s00038-015-0698-3
 • Vederhus, John-Kåre; Rysstad, Ole; Gallefoss, Frode; Clausen, Thomas & Kristensen, Øistein (2015). Kartlegging av alkoholbruk og røyking hos pasienter innlagt i medisinsk avdeling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(14), s 1251- 1255 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0848
 • Vederhus, John-Kåre; Zemore, Sarah E.; Rise, Jostein; Clausen, Thomas & Høie, Magnhild (2015). Predicting patient post-detoxification engagement in 12-step groups with an extended version of the theory of planned behavior. Addiction science & clinical practice.  ISSN 1940-0632.  10 . doi: 10.1186/s13722-015-0036-3
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2014). Factors associated with dropout among patients in opioid maintenance treatment (OMT) and predictors of re-entry. A national registry-based study. Addictive Behaviours.  ISSN 0306-4603.  39(10), s 1504- 1509 . doi: 10.1016/j.addbeh.2014.05.007
 • Clausen, Thomas (2014). Hvor godt virker LAR, og hva er utfordringene?. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  122(10), s 39- 42
 • Clausen, Thomas; Åsland, Reidun & Kristensen, Øistein (2014). Pasienter som avbryter LAR-behandling - hvordan går det med dem?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(11), s 1146- 1149 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0821
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas; Mburu, Christina Brux & Middelthon, Anne-Lise Orvin (2014). The role of substance use and morality in violent crime - a qualitative study among imprisoned individuals in opioid maintenance treatment. Harm Reduction Journal.  ISSN 1477-7517.  11:24 . doi: 10.1186/1477-7517-11-24
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas & Middelthon, Anne-Lise Orvin (2014). Execution of control among 'non-compliant', imprisoned individuals in opioid maintenance treatment. International journal of drug policy.  ISSN 0955-3959.  25(3), s 480- 485 . doi: 10.1016/j.drugpo.2014.01.018
 • Martinez, Priscilla; Lien, Lars; Landheim, Anne; Kowal, Paul & Clausen, Thomas (2014). Quality of life and social engagement of alcohol abstainers and users among older adults in South Africa. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  14(316) . doi: 10.1186/1471-2458-14-316 Vis sammendrag
 • Riksheim, Marianne; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2014). From methadone to buprenorphine: Changes during a 10 year period within a national opioid maintenance treatment programme. Journal of Substance Abuse Treatment.  ISSN 0740-5472.  46(3), s 291- 294 . doi: 10.1016/j.jsat.2013.10.006 Vis sammendrag
 • Røislien, Jo; Clausen, Thomas; Gran, Jon Michael & Bukten, Anne (2014). Accounting for individual differences and timing of events: Estimating the effect of treatment on criminal convictions in heroin users. BMC Medical Research Methodology.  ISSN 1471-2288.  14(68) . doi: 10.1186/1471-2288-14-68
 • Thapa, Suraj Bahadur; Martinez, Priscilla & Clausen, Thomas (2014). Depression and its correlates in South Africa and Ghana among people aged 50 and above: Findings from the WHO Study on global AGEing and adult health. African Journal of Psychiatry.  ISSN 1994-8220.  17(6) . doi: 10.4172/Psychiatry.1000167
 • Vederhus, John-Kåre; Timko, Christine; Kristensen, Øistein; Hjemdal, Bente & Clausen, Thomas (2014). Motivational intervention to enhance post-detoxification 12-Step group affiliation: A randomized controlled trial. Addiction.  ISSN 0965-2140.  109(5), s 766- 773 . doi: 10.1111/add.12471
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Gjersing, Linn Renathe & Gossop, Michael (2014). Open drug scenes: responses of five European cities. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  14(853) . doi: 10.1186/1471-2458-14-853 Vis sammendrag
 • Bukten, Anne; Herskedal, Aina; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2013). Driving under the influence (DUI) among patients in opioid maintenance treatment (OMT): a registry-based national cohort study. Addiction.  ISSN 0965-2140.  108(11), s 1954- 1961 . doi: 10.1111/add.12275
 • Bukten, Anne; Røislien, Jo; Skurtveit, Svetlana; Waal, Helge; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2013). A day-by-day investigation of changes in criminal convictions before and after entering and leaving opioid maintenance treatment: a national cohort study. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  13 . doi: 10.1186/1471-244X-13-262 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjersing, Linn; Jonassen, Kristine V.; Biong, Stian; Ravndal, Edle; Waal, Helge; Bramness, Jørgen G. & Clausen, Thomas (2013). Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  41(2), s 119- 125 . doi: 10.1177/1403494812472007 Vis sammendrag
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas & Middelthon, Anne-Lise Orvin (2013). 'Diversion' of methadone or buprenorphine: 'harm' versus 'helping'. Harm Reduction Journal.  ISSN 1477-7517.  10:24 . doi: 10.1186/1477-7517-10-24
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Larsen, Tor Ketil; Syversen, Gro; Rudshaug, Elise Bakke Aasen; Gerdner, Arne & Clausen, Thomas (2013). Factors associated with involuntary admissions among patients with substance use disorders and comorbidity: a cross-sectional study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  13 . doi: 10.1186/1472-6963-13-57
 • Rossow, Ingeborg & Clausen, Thomas (2013). The collectivity of drinking cultures: is the theory applicable to African settings?. Addiction.  ISSN 0965-2140.  108(9), s 1612- 1617 . doi: 10.1111/add.12220 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Clausen, Thomas; Gossop, Michael; Lindbæk, Morten; Reinertsen, Even; Thoresen, Magne & Waal, Helge (2013). Increased Somatic Morbidity in the First Year after Leaving Opioid Maintenance Treatment: Results from a Norwegian Cohort Study. European Addiction Research.  ISSN 1022-6877.  19(4), s 194- 201 . doi: 10.1159/000345229
 • Vieweg, W. Victor R.; Hasnain, Mehrul; Howland, Robert H.; Clausen, Thomas; Koneru, Jayanthi N.; Kogut, Christopher; Breden Crouse, Ericka L.; Hancox, Jules C.; Fernandez, Antony & Pandurangi, Ananda K. (2013). Methadone, QTc interval prolongation, and torsade de pointes: Case reports offer the best understanding of this problem. Therapeutic Advances in Psychopharmacology.  ISSN 2045-1253.  3(4), s 219- 232 . doi: 10.1177/2045125312469982
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Waal, Helge; Stangeland, Per Ingolf; Havnes, Ingrid Amalia & Clausen, Thomas (2012). Engagement with opioid maintenance treatment and reductions in crime: a longitudinal national cohort study. Addiction.  ISSN 0965-2140.  107(2), s 393- 399 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03637.x
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bukten, Anne; Gossop, Michael; Waal, Helge; Stangeland, Per Ingolf & Clausen, Thomas (2012). Reductions in convictions for violent crime during opioid maintenance treatment: A longitudinal national cohort study. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  124(3), s 307- 310 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.02.005
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas & Gossop, Michael (2012). Turn something bad into something good. British Journal of General Practice.  ISSN 0960-1643.  62(594), s 32- 32 . doi: 10.3399/bjgp12X616382
 • Waal, Helge; Brekke, Mette; Clausen, Thomas; Lindbæk, Morten; Rosta, Judith; Skeie, Ivar & Aasland, Olaf Gjerløw (2012). Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(16), s 1861- 1866 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0124
 • Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas; Duckert, Fanny; Ravndal, Edle & Waal, Helge (2011). Addiction Research Centres and the Nurturing of Creativity The Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF). Addiction.  ISSN 0965-2140.  106(8), s 1381- 1385 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03086.x
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Waal, Helge; Stangeland, Per Ingolf & Clausen, Thomas (2011). The influence of programme differences on crime reduction in opioid maintenance treatment : an analysis of regional patterns in Norway. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  21(1), s 99- 106 . doi: 10.5324/nje.v21i1.1432
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Stangeland, Per Ingolf; Gossop, Michael; Willersrud, Astrid Brandsberg; Waal, Helge; Havnes, Ingrid Amalia & Clausen, Thomas (2011). Criminal convictions among dependent heroin users during a 3-year period prior to opioid maintenance treatment: A longitudinal national cohort study. Journal of Substance Abuse Treatment.  ISSN 0740-5472.  41(4), s 407- 414 . doi: 10.1016/j.jsat.2011.06.006
 • Fredheim, Olav Magnus; Borchgrevink, Petter Chr.; Nordstrand, Berit; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2011). Prescription of analgesics to patients in opioid maintenance therapy: A pharmacoepidemiological study. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  116(1-3), s 158- 162 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.12.014
 • Gjersing, Linn Renathe; Waal, Helge; Røislien, Jo; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2011). Variations in treatment organisation, practices and outcomes within the Norwegian Opioid Maintenance Treatment Programme. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  21(1), s 113- 118 . doi: 10.5324/nje.v21i1.1434 Vis sammendrag
 • Hanssen, Anne-Randi; Ropstad, Geir; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2011). Kurs i røykeavvenning for cannabisbrukere - en oppfølgingsstudie. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  6(4), s 368- 374 . doi: 10.4220/sykepleienf.2011.0188
 • Lobmaier, Philipp Paul; Dalsbø, Therese Kristine & Clausen, Thomas (2011). Nalokson nesespray kan redusere risikoen for dødelige heroinoverdoser. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  21(1), s 107- 111 . doi: 10.5324/nje.v21i1.1433 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Martinez, Priscilla; Landheim, Anne; Clausen, Thomas & Lien, Lars (2011). A comparison of alcohol use and correlates of drinking patterns among men and women aged 50 and above in Ghana and South Africa. African Journal of Drug and Alcohol Studies.  ISSN 1531-4065.  10(2), s 75- 87
 • Martinez, Priscilla; Røislien, Jo; Naidoo, Nirmala & Clausen, Thomas (2011). Alcohol abstinence and drinking among African women: data from the World Health Surveys. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  11 . doi: 10.1186/1471-2458-11-160
 • Opsal, Anne; Clausen, Thomas; Kristensen, Øistein; Elvik, Ivar; Joa, Inge & Larsen, Tor Ketil (2011). Involuntary hospitalization of first-episode psychosis with substance abuse during a 2-year follow-up. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  124(3), s 198- 204 . doi: 10.1111/j.1600-0447.2011.01700.x
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Ruud, Torleif; Larsen, Tor Ketil; Gråwe, Rolf W. & Clausen, Thomas (2011). Substance abuse inpatients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  21(1), s 85- 91 . doi: 10.5324/nje.v21i1.1430 Vis sammendrag
 • Vederhus, John-Kåre; Timko, Christine; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2011). The courage to change: Patient perceptions of 12-Step fellowships. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  11 . doi: 10.1186/1472-6963-11-339
 • Anchersen, Katinka; Hansteen, Viggo; Gossop, Michael; Clausen, Thomas & Waal, Helge (2010). Opioid maintenance patients with QTc prolongation Congenital long QT syndrome mutation may be a contributing risk factor. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  112(3), s 216- 219 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.06.015
 • Clausen, Thomas & Wilson, Adrian (2010). Twenty five years of expectation: where are the services for the older mentally ill in Africa?. International Psychiatry.  ISSN 1749-3676.  7(2), s 32- 34
 • Gjersing, Linn Renathe; Caplehorn, John RM & Clausen, Thomas (2010). Cross-cultural adaptation of research instruments: language, setting, time and statistical considerations. BMC Medical Research Methodology.  ISSN 1471-2288.  10 . doi: 10.1186/1471-2288-10-13
 • Gjersing, Linn Renathe; Waal, Helge; Caplehorn, John RM; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2010). Staff attitudes and the associations with treatment organisation, clinical practices and outcomes in opioid maintenance treatment. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  10 . doi: 10.1186/1472-6963-10-194
 • Vederhus, John-Kåre; Laudet, Alexandre; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2010). Obstacles to 12-step group participation as seen by addiction professionals: Comparing Norway to the United States. Journal of Substance Abuse Treatment.  ISSN 0740-5472.  39(3), s 210- 217 . doi: 10.1016/j.jsat.2010.06.001
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre & Clausen, Thomas (2009). Attitudes towards 12-step groups and referral practices in a 12-step naive treatment culture; a survey of addiction professionals in Norway. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  9 . doi: 10.1186/1472-6963-9-147
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre & Clausen, Thomas (2009). Attitudes towards 12-step groups and referral practices in a treatment culture unfamiliar to 12-step ideology; a survey study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  9(147)
 • Anchersen, Katinka; Clausen, Thomas; Gossop, Michael; Hansteen, Viggo & Waal, Helge (2009). Prevalence and clinical relevance of corrected QT interval prolongation during methadone and buprenorphine treatment: a mortality assessment study. Addiction.  ISSN 0965-2140.  104, s 993- 999 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02549.x
 • Clausen, Thomas; Havnes, Ingrid Amalia & Waal, Helge (2009). Overdosestatistikk - et komplisert regnskap. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(21), s 2233- 2236
 • Clausen, Thomas; Rossow, Ingeborg; Naidoo, Nirmala & Kowal, Paul (2009). Diverse alcohol drinking patterns in 20 African countries. Addiction.  ISSN 0965-2140.  104(7), s 1147- 1154 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02559.x
 • Clausen, Thomas; Rossow, Ingeborg; Naidoo, Nirmala & Kowal, Paul (2009). Diverse drinking patterns in 20 African countries. Addiction.  ISSN 0965-2140.  104(7), s 1147- 1154 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02559.x Vis sammendrag
 • Clausen, Thomas; Waal, Helge; Thoresen, Magne & Gossop, Michael (2009). Mortality among opiate users: opioid maintenance therapy, age, and causes of death. Addiction.  ISSN 0965-2140.  104(8), s 1356- 1362 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02570.x
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre & Clausen, Thomas (2009). Attitudes towards 12-step groups and referral practices in a 12-step naive treatment culture; a survey of addiction professionals in Norway.. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  9 . doi: 10.1186/1472-6963-9-147
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Tveit, Helga & Clausen, Thomas (2008). Tolvtrinnsbaserte selvhjelpsgrupper en ressurs i rehabiliteringen av rusmiddelavhengige. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  45(10), s 1268- 1275 . doi: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=60559&a=2
 • Clausen, Thomas; Anchersen, Katinka & Waal, Helge (2008). Mortality prior to, during and after opioid maintenance treatment (OMT): A national prospective cross-registry study. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  94 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2007.11.003
 • Clausen, Thomas; Wilson, AO; Molebatsi, RM & Holmboe-Ottesen, Gerd (2007). Diminished mental- and physical function and lack of social support are associated with shorter survival in community dwelling older persons of Botswana. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  7 . doi: 10.1186/1471-2458-7-144
 • Clausen, Thomas; Charlton, Karen E. & Holmboe-Ottesen, Gerd (2006). Nutritional status, tobacco use and alcohol consumption of older persons in Botswana. The Journal of Nutrition, Health & Aging.  ISSN 1279-7707.  10(2), s 104- 110
 • Kristensen, Øistein; Lølandsmo, Terje; Isaksen, Åse; Vederhus, John-Kåre & Clausen, Thomas (2006). Treatment of polydrug-using opiate dependents during withdrawal: towards a standardisation of treatment. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X. . doi: 10.1186/1471-244X-6-54
 • Clausen, Thomas; Charlton, Karen E.; Gobostwang, Kesitegile S.M. & Holmboe-Ottesen, Gerd (2005). Predictors of food variety and dietary diversity among older persons in Botswana. Nutrition - The International Journal of Applied and Basic Nutritional Sciences.  ISSN 0899-9007.  21(1), s 86- 95
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge; Ferreira, M; Kristensen, Petter; Ingstad, Benedicte & Holmboe-Ottesen, Gerd (2005). Chronic diseases and health inequalities in older persons in Botswana (southern Africa): a national survey. The Journal of Nutrition, Health & Aging.  ISSN 1279-7707.  9(6), s 455- 461 Vis sammendrag
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge; Rossow, Ingeborg; Molebatsi, Robert M.; Ingstad, Benedicte; Molebatsi, Robert & Holmboe-Ottesen, Gerd (2005). Patterns of alcohol consumption among older persons in Botswana. Contemporary Drug Problems.  ISSN 0091-4509.  32, s 171- 193 Vis sammendrag
 • Johannessen, Hans-Olaf; Johnson, Egil; Clausen, Thomas & Mjåland, Odd (2004). Smerter og rehabiliteringsforløp etter lyskebrokkirurgi hos voksne menn. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (Årg. 124, nr 15), s 1916-1918 : ill.
 • Mjåland, Odd; Clausen, Thomas & Tønnessen, Theis (2000). Lyskebrokk på gammelt vis. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (1), s 18- 21

Se alle arbeider i Cristin

 • Lobmaier, Philipp Paul; Skeie, Ivar; Lillevold, Pål Henrik; Bussesund, Kari; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2020). Statusrapport 2019 Nye medisiner - nye muligheter?.
 • Eide, Desiree Soraya; Muller, Ashley Elizabeth & Clausen, Thomas (2019). Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Bukten, Anne & Clausen, Thomas (2019). How can we measure the quality of life of high-risk groups in Norway?. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  47, s 10- 10 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2019). Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders.
 • Stavseth, Marianne Riksheim; Clausen, Thomas & Røislien, Jo (2019). Annual assessment data from the Norwegian opioid maintenance programme: A methodological perspective. Vis sammendrag
 • Edvardsen, Hilde Marie Erøy; Rogde, Sidsel; Clausen, Thomas & Vindenes, Vigdis (2018). GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte dødsfall.
 • Edvardsen, Hilde Marie Erøy; Tverborgvik, Torill; Frost, Joachim; Rogde, Sidsel; Morild, Inge; Waal, Helge; Clausen, Thomas; Slørdal, Lars & Vindenes, Vigdis (2018). Corrigendum to "Differences in combinations and concentrations of drugs of abuse in fatal intoxication and driving under the influence cases". Forensic Science International.  ISSN 0379-0738.  283, s 219- 219 . doi: 10.1016/j.forsciint.2017.12.040
 • Kristensen, Øistein; Opsal, Anne & Clausen, Thomas (2018). Tvangsinnleggelse for rusbehandling?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(8) . doi: 10.4045/tidsskr.17.1114
 • Medved, David; Clausen, Thomas & Muller, Ashley Elizabeth (2018). Disease burden in ageing long-term opioid maintenance treatment patients; the triple burden.
 • Muller, Ashley Elizabeth & Clausen, Thomas (2018). Somatiske helseutfordringer i LAR: NorComt-studien.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Medved, David & Clausen, Thomas (2018). Long-term opioid maintenance treatment patients and the role of benzodiazepines.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Odsbu, Ingvild; Sjøgren, Per; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2018). Prescribed opioid analgesic use developments in the Scandinavian countries, 2006-2017.
 • Skjærvø, Ingeborg; Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2018). Substance use and crime - Characteristics of victim and offender roles in a longitudinal study of patients entering substance use treatment.
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Opioid overdoses and overdose prevention: The establishment of take-home naloxone in Norway.
 • Muller, Ashley Elizabeth & Clausen, Thomas (2017). Social network changes predict adherence to opioid maintenance treatment.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2017). Quality of life, substance use disorders, and social lives: Exploring one-year outcomes and intrinsic links. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Muller, Ashley; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2017). Building an abstinent network to support quality of life gains through treatment. Vis sammendrag
 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Lund, Ingunn Olea & Clausen, Thomas (2016). Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Resultater fra The Norwegian offender mental health and addiction study (NorMA). Fulltekst i vitenarkiv.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2016). Anabolic androgenic steroid use prior to and during imprisonment - findings from a Norwegian national prison survey.
 • Lobmaier, Philipp Paul & Clausen, Thomas (2016). Radical red tape reduction by government supported nasal naloxone: the Norwegian pilot project is innovative, safe and an important contribution to further development and dissemination of take-home naloxone. Addiction.  ISSN 0965-2140.  11(4), s 586- 587 . doi: 10.1111/add.13261
 • Madah-Amiri, Desiree & Clausen, Thomas (2016). The use of public health infrastructure probably the best strategy for national and large-scale naloxone distribution programmes. Addiction.  ISSN 0965-2140.  111(7), s 1309- 1310 . doi: 10.1111/add.13400
 • Tjagvad, Christian; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2016). Addictive medication in relation to drug treatment and overdose death. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Clausen, Thomas (2015). Coherent long-term treatment approaches–superior in the treatment of opioid dependence. Addiction.  ISSN 0965-2140.  110(6), s 1006- 1007 . doi: 10.1111/add.12922
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas; Middelthon, Anne-Lise Orvin & Waal, Helge (2015). Violence and diversion of prescribed opioids among individuals in opioid maintenance treatment.A complementary methods study of violent crime convictions in a national cohort and qualitative interviews among prisoners.
 • Clausen, Thomas; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas & Åsland, Reidun (2014). Re: Pasienter som avbryter LAR-behandling - hvordan går det med dem?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(16), s 1548- 1549 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0927
 • Skeie, Ivar; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2014). I. Skeie og medarbeidere svarer: :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(16), s 1548 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0922
 • Skeie, Ivar; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2014). Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(11), s 1156- 1158 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1429
 • Tjagvad, Christian; Petersen, Helle; Thylstrup, Birgitte; Biong, Stian & Clausen, Thomas (2014). Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011.
 • Martinez, Priscilla; Lien, Lars; Clausen, Thomas & Landheim, Anne (2013). Alcohol use in special populations in Africa: Data from the World Health Survey and Study on Global AGEing and adult health.
 • Opsal, Anne; Clausen, Thomas & Larsen, Tor Ketil (2013). Involuntarily admitted patients with substance use disorders.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Rognli, Eline Borger; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2013). Lost in Downtown Oslo - How did they get there and how do they get out? - A Project presentation.
 • Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas; Ravndal, Edle & Waal, Helge (2012). LAR- forskningen 2011.
 • Bukten, Anne; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2012). Criminal convictions among patients in opioid maintenance treatment in Norway. A national cohort study.
 • John-Kåre, Vederhus & Clausen, Thomas (2012). Addiction professionals’ and substance abuse patients’ attitudes towards and usage of 12-step-based self-help groups.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2012). Statusrapport 2011 LAR i Helseforetakene.
 • Bukten, Anne; Røislien, Jo; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2011). GENDER DIFFERENCES IN CRIME DURING PERIODS OF TRANSITION IN OPIOID MAINTENANCE TREATMENT: A NATIONAL COHORT STUDY. Drug and Alcohol Review.  ISSN 0959-5236.  30, s 16- 16
 • Clausen, Thomas (2011). Mortality is reduced while on opiate maintenance treatment, but there is a temporary increase in mortality immediately after starting and stopping treatment, a finding that may vary by setting. Evidence-Based Medicine.  ISSN 1356-5524.  16(3), s 94- 95
 • Gjersing, Linn Renathe; Biong, Stian Nissen; Ravndal, Edle; Waal, Helge; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2011). Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 : En helhetlig gjennomgang. Rapport. 2.
 • Gjersing, Linn Renathe & Clausen, Thomas (2011). Holdninger og behandlinger. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  5(3), s 28- 29
 • Gjersing, Linn Renathe; Clausen, Thomas & Waal, Helge (2011). Staff attitudes towards opioid maintenance treatment (OMT) and the associations with treatment. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo. 1132.
 • Gjersing, Linn Renathe; Jonassen, Kristine Vinge; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2011). A descriptive registry study of those who died from drug-induced deaths between 2006-2008 in Oslo.
 • Hjemdahl, Bente; John-Kåre, Vederhus & Clausen, Thomas (2011). Quality of Life (QoL) - Perceived QoL among Patients Admitted to Detox.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2011). SERAF rapport 1/2012. Statusrapport 2011 LAR i helseforetakene.
 • Waal, Helge; Gjersing, Linn Renathe & Clausen, Thomas (2011). Open Drug Scenes and Overdose Mortality - What to Do? Lessons from five European cities.
 • Bukten, Anne; Havnes, Ingrid Amalia; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Waal, Helge; Stangeland, Per & Clausen, Thomas (2010). Kriminalitet - før, under og etter LAR (1997-2003)Fokus på regionale forskjeller.
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Havnes, Ingrid Amalia; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). The effect of Opioid Maintenance Treatment on rates of criminal charges during a 7 year study period: A longitudinal national cohort study.
 • Fredheim, Olav Magnus; Borchgrevink, Petter Chr.; Nordstrand, Berit; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2010). Prescription of analgesics to patients in opioid maintenance therapy - a pharmacoepidemiological study.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bernard, Jean-Paul Anthony; Waal, Helge; Clausen, Thomas & Mørland, Jørg (2010). Methadone treatment and methadone-related deaths in Norway.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bukten, Anne; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). Violent crime before, during and after opioid maintenance treatment; a national cohort study.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bukten, Anne; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). Voldskriminalitet før, under og etter LAR.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2010). SERAF rapport 1/2010 Statusrapport 2009.
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre & Clausen, Thomas (2009). Attitudes toward 12-step groups and referral practices in a culture naive to 12-step ideology.
 • Anchersen, Katinka; Hansteen, Viggo; Gossop, Michael; Clausen, Thomas & Waal, Helge (2009). QTc Prolongation during opioid maintenance treatment: congenital long QT syndrome and cardiac management.
 • Clausen, Thomas (2009). Age and its relationship with cause of death among opiate users.
 • Clausen, Thomas (2009). Mortalitet før, under og etter LAR.
 • Clausen, Thomas (2009). Opioid Maintenance Therapy (OMT) and cardiac arrhythmia; Mortality assessment in a Norwegian national registry study.
 • Clausen, Thomas (2009). Samfunnets reaksjoner og sanksjoner; bruk av tvang.
 • Gjersing, Linn Renathe; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2009). BENZODIAZEPINE USE AMONG PATIENTS IN OPIOID MAINTENANCE TREATMENT (OMT) CENTRES WITH DIFFERENT TREATMENT APPROACHES. Drug and Alcohol Review.  ISSN 0959-5236.  28, s A24- A24
 • Gjersing, Linn Renathe; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2009). Evaluering av Klinikk Motivasjon (SERAF rapport 3/2009).
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2009). LAR i Norge 10 år; Statusrapport 2008 (SERAF rapport 2/2009).
 • Clausen, Thomas; Langva, H. A. & Gudmestad, Ove Tobias (2007). Heated Arctic Bundles.
 • Clausen, Thomas; Langva, H. A. & Gudmestad, Ove Tobias (2007). Heated Arctic Bundles, In  Proceedings of Russian Arctic Offshore Conference, RAO 2007.  Russian Arctic Offshore Conference, RAO 2007.  s 139
 • Clausen, Thomas & Rossow, Ingeborg (2007). Diverse alcohol drinking patterns in 20 African countries.
 • Clausen, Thomas & Waal, Helge (2007). Patterns of mortality after Opioid Maintenance Treatment.
 • Clausen, Thomas (2006). Mental disorder and limited social support predict of short survival in older persons in Botswana.
 • Clausen, Thomas & Holmboe-Ottesen, Gerd (2004). Health inequalities in older persons in Botswana, a sub-Saharan African country in health transition.
 • Clausen, Thomas; Gobotswang, Kesitegile & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Nutritional status among the older adults in Botswana. Vis sammendrag
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Health status among the elderly in Botswana. Vis sammendrag
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Self reported health status among the elderly in Botswana. Vis sammendrag
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge; Molebatsi, Robert & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Alcohol consumption among the elderly in Botswana: Drinking patterns and some relevant health measures. Vis sammendrag
 • Johannessen, Hans-Olaf; Clausen, Thomas; Mjåland, Odd & Johnson, Egil (2003). Smerter og rehablitering etter dagkirurgi for lyskebrokk. Vis sammendrag
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge; Gobotswang, Kesitegile & Holmboe-Ottesen, Gerd (2002). Alcohol consumption among the elderly in Botswana; Is it a health problem?. Vis sammendrag
 • Mjåland, Odd; Clausen, Thomas & Tønnessen, Theis (1997). Brokkirurgi-1-årsmateriale fra dagkirurgisk avdeling.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 23. juli 2019 14:33