Thomas Clausen

Bilde av Thomas Clausen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Ulike behandlingstilnærminger og effekt i behandlingen av rusmiddelavhengighet
 • LAR-behandling og øvrig behandling av opioid avhengighet
 • Heroinassistert behandling
 • Overdoser; årsaker og effektive tiltak
 • Evaluering av nye intervensjoner i rusfeltet; fokus på lokal kunnskapsgenerering
 • Alkoholkonsum og mental helse i lav- og middelinntektsland
 • Utvikling av forskningsmetoder og epidemiologisk metoder i rusfaget
 • Tverrfaglig forskning med komplementære metoder
 • Forskningsledelse

Undervisning

 • Epidemiologi og terminologi i rusmedisin
 • Forskningsmetode og formidling av forskningsresultater
 • Behandling av rus- og avhengighetslidelser
 • Behandlingsutfall og hvor godt virker behandling? Utforske ulike utfall og faktorer som påvirker utfall
 • Rus og svangerskap
 • Overdoser
 • LAR-behandling
 • Tvangsbehandlinge etter Helse- og Omsorgstjenesteloven

Bakgrunn

Professor Thomas Clausen avla medisinsk embetseksamen i 2000, ved Universitetet i Oslo og disputerte for graden Dr. med i 2005 også ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen hadde tittelen; "Old age and ageing in Botswana; Health, Nutrition and Lifestyle". Har vært ansatt ved SKR/SERAF siden vinteren 2006. Senterleder ved SERAF fra høsten 2016.

Er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen; LAR og opioid avhengighet, ved SERAF.

Fulbright scholar ved Alcohol Research Group (ARG) i Emeryville, California, USA; for perioden 2014-2015.

https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Clausen2

Verv

Nasjonal ekspert for "Rusmiddelrelatert dødelighet" i EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), med årlig representasjon ved møter i Lisboa, Portugal

Samarbeid

 • Pågående samarbeid med WHO i Genève vedrørende prosjekter om alkoholkonsum i Afrika og øvrige lav- og middelinnteksts land
 • Europeisk-Amerikansk samarbeidsprosjekt med EUROPAD/RADARS for kartlegging av rusmiddelbruk forut for behandlingsopphold
 • Pågående Nordisk samarbeid om registerforskning for overdosedødelighet og for utfall av LAR-behandling i de nordiske landene
 • Pågående samarbeid med Sørlandet Sykehus, Avdeling for Rus og Avhengighet på flere prosjekter som undersøker nytten av ulike rusbehandlingstiltak, inklusive tvangsbehandling, 12-trinnsbehandling og LAR-behandling
 • Pågående samarbeid med regionale LAR-senter/Helseforetak i Norge for evaluering av nytten av LAR-behandlingen
 • Pågående samarbeid med Helsedirektoratet, Oslo kommune og Bergen kommune omkring gjennomføring av og evaluering av prosjektet «Utdeling av nalokson nesespray til brukere» som er del av nasjonal overdose strategi 2014-22
 • Pågående samarbeid med ARG i California, om alkoholkonsum og konsekvenser med fokus på lav- og middelinntektsland

PhD veiledning

Pågående PhD-prosjekter:

Ann Tarja Karlsson; Mental helse og Naltreksonbehandling

Espen Woldsengen Haugom; Behandling av psykoselidelse

Endre Bjørnestad; Rusbruk og livsstil blandt personer i rusbehandling

Øystein Ericson; Overdoseforebygging med Nalokson

Francesca Melis; Livskvalitet i heroinassistert behandling

Gjennomførte PhD-prosjekter

Anne Bech; Dødelighet i LAR-behandling i Norge (2022)

Marianne Riksheim; Longitudinelle analyser av LAR- i Norge data (2019)

Adrian Pasareanu; Tvangsbehandling i rusfeltet og kliniske langtidsutfall (2019)

Ingeborg Skjærvø; Kriminalitet og rusbehandling: NorCOMT-prosjektet (2018)

Ashley Muller; Livskvalitet, sosiale nettverk og rusbehandling: NorCOMT-prosjektet (2017)

Desiree Madah-Amiri; Utdeling av nalokson nesespray til brukere av opioider (2017)

Christian Tjagvad; Vanedannende medisiner og relasjon til avhengighetsbehandling og overdosedødelighet (2016)

Ingrid A. Havnes;Vold og lekkasje av LAR-medisiner fra LAR pasienter; Komplementær-metode-studie (2015)

Priscilla Martinez; Alkoholkonsum i utvalgte grupper i Afrika; WHO-data (2013)

Anne Opsal; Tvangsbehandling blant rus-pasienter (2013)

Anne Bukten; Kriminalitet i LAR, registerstudier (2012)

John-Kåre Vederhus; Tolvtrinnbaserte selvhjelpsgrupper; holdninger og deltagelse (2012)

Linn Gjersing; Kunnskaper og holdninger blant ansatte i LAR-sentre (2011)

Emneord: Rus- og avhengighetsmedisin, Epidemiologi, Internasjonal helse

Publikasjoner

 • Eide, Desiree; Lobmaier, Philipp Paul & Clausen, Thomas (2022). Who is using take-home naloxone? An examination of supersavers. Harm Reduction Journal. ISSN 1477-7517. 19(1). doi: 10.1186/s12954-022-00647-z.
 • Karlsson, Ann Tarja; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas; Weimand, Bente Margrethe; Solli, Kristin Klemmetsby & Tanum, Lars Håkon Reiestad (2022). Impact of Impulsivity, Hyperactivity, and Inattention on Discontinuation Rate among Opioid-Dependent Patients Treated with Extended-Release Naltrexone. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. doi: 10.3390/ijerph191811435. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vederhus, John-Kåre; Rørendal, Malin; Skårdal, Madelene; Næss, Marianne Otterstad; Clausen, Thomas & Kristensen, Øistein (2022). Successful outcomes with low–threshold intervention for cannabis use disorders in Norway - an observational study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 17(6). doi: 10.1371/journal.pone.0269988.
 • Gabrielsen, Karin Berle; Clausen, Thomas; Haugland, Siri Håvås; Hollup, Stig Arvid & Vederhus, John-Kåre (2022). Infralow neurofeedback in the treatment of substance use disorders: a randomized controlled trial. Journal of Psychiatry & Neuroscience. ISSN 1180-4882. 47(3), s. 222–229. doi: 10.1503/jpn.210202. Fulltekst i vitenarkiv
 • Welle-Strand, Gabrielle; Gjersing, Linn; Olsen, Ida Keihl & Clausen, Thomas (2022). A COVID-19 Survey among People Who Use Drugs in Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 19(12), s. 1–10. doi: 10.3390/ijerph19127002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gallefoss, Lisbeth; Gabrielsen, Karin Berle; Haugland, Siri Håvås; Clausen, Thomas & Vederhus, John-Kåre (2022). Effects of a brief pre‑admission telephone reminder on no‑show and dropout rates in substance use disorder treatment: a quasi‑experimental study. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN 1747-597X. 17. doi: 10.1186/s13011-022-00489-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mcdonald, Rebecca Silvia; Eide, Desiree; Abel-Ollo, Katri; Barnsdale, Lee; Carter, Ben & Clausen, Thomas [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2022). A rapid assessment of take-home naloxone provision during COVID-19 in Europe. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 107. doi: 10.1016/j.drugpo.2022.103787. Fulltekst i vitenarkiv
 • McDonald, Rebecca; Breidahl, Sibella; Abel-Ollo, Katri; Akhtar, Shabana; Clausen, Thomas & Day, Ed [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Take-Home Naloxone Kits: Attitudes and Likelihood-Of-Use Outcomes from a European Survey of Potential Overdose Witnesses. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. doi: 10.1159/000521197. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ericson, Øystein Bruun; Eide, Desiree; Lobmaier, Philipp Paul & Clausen, Thomas (2022). Staff preferences towards electronic data collection from a national take-home naloxone program: a cross-sectional study. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN 1747-597X. 17(1). doi: 10.1186/s13011-022-00440-y.
 • Hamina, Aleksi; Muller, Ashley Elizabeth; Clausen, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Hesse, Morten & Tjagvad, Christian [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Prescription opioids among older adults: ten years of data across five countries. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 22(429). doi: 10.1186/s12877-022-03125-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Edvardsen, Hilde Marie Erøy & Clausen, Thomas (2022). Opioid related deaths in Norway in 2000–2019. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 232. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2022.109281.
 • Bukten, Anne; Lokdam, Nicoline; Skjærvø, Ingeborg; Ugelvik, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Gabrhelík, Roman [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2022). PriSUD-Nordic—Diagnosing and Treating Substance Use Disorders in the Prison Population: Protocol for a Mixed Methods Study. JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 11(3). doi: 10.2196/35182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Endringer i opioidbruken i Norge må tas på dypeste alvor. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.21.0909. Fulltekst i vitenarkiv
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Nesvåg, Ragnar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Vedvarende bruk av opioider og samtidig bruk av andre vanedannende legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(3), s. 1–8. doi: 10.4045/tidsskr.21.0659. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamina, Aleksi; Hjellvik, Vidar; Handal, Marte; Odsbu, Ingvild; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Describing long-term opioid use utilizing Nordic Prescription Registers - A Norwegian example. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 130(4), s. 481–491. doi: 10.1111/bcpt.13706. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saberi Zafarghandi, Mohammad Bagher; Eshrati, Sahar; Rashedi, Vahid; Vameghi, Meroe; Arezoomandan, Reza & Clausen, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Indicators of Drug-Related Community Impacts of Open Drug Scenes: A Scoping Review. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. doi: 10.1159/000519886.
 • Kruckow, Line; Tjagvad, Christian; Clausen, Thomas & Banner, Jytte (2021). Psychiatric disorders in a population of deceased drug users. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. doi: 10.1080/08039488.2021.1887350. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røgeberg, Ole; Bergsvik, Daniel & Clausen, Thomas (2021). Opioid overdose deaths and the expansion of opioid agonist treatment: a population-based prospective cohort study. Addiction. ISSN 0965-2140. s. 1–9. doi: 10.1111/add.15739.
 • Skjærvø, Ingeborg; Clausen, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Bukten, Anne (2021). Desistance from crime following substance use treatment: the role of treatment retention, social network and self-control. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 21, s. 1–12. doi: 10.1186/s12888-021-03518-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bech, Anne Berit; Clausen, Thomas; Waal, Helge; Delaveris, Gerd Jorunn Møller & Skeie, Ivar (2021). Organ pathologies detected post-mortem in patients receiving opioid agonist treatment for opioid use disorder: a nation-wide 2-year cross-sectional study. Addiction. ISSN 0965-2140. s. 1–9. doi: 10.1111/add.15705. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsson, Ann Tarja; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas; Weimand, Bente; Solli, Kristin Klemmetsby & Tanum, Lars Håkon Reiestad (2021). Levels of impulsivity, hyperactivity, and inattention and the association with mental health and substance use severity in opioid-dependent patients seeking treatment with extended-release naltrexone. Journal of Clinical Medicine. ISSN 2077-0383. 10(19), s. 1–9. doi: 10.3390/jcm10194558. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellingsen, Maren Mikkelsen; Clausen, Thomas; Johannesen, Sunniva Launes; Martinsen, Egil W. & Hallgren, Mats (2021). Effects of acute exercise on drug craving in adults with poly-substance use disorder. A randomized controlled trial. Mental Health and Physical Activity. ISSN 1755-2966. 21, s. 1–9. doi: 10.1016/j.mhpa.2021.100423. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamina, Aleksi; Handal, Marte; Fredheim, Olav; Clausen, Thomas; Chen, Li-Chia & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Filled prescriptions for opioids among children and adolescents – A nationwide study from 2010 to 2018. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 65(10), s. 1475–1483. doi: 10.1111/aas.13968. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stenehjem, Jo Steinson; Røise, Olav; Nordseth, Trond; Clausen, Thomas; Natvig, Bård & Skurtveit, Svetlana Ondrasova [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Injury Prevention and long-term Outcomes following Trauma - The IPOT project: a protocol for prospective nationwide registry-based studies in Norway. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(5). doi: 10.1136/bmjopen-2020-046954. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gabrhelík, Roman; Handal, Marte; Mravčík, Viktor; Nechanská, Blanka; Tjagvad, Christian & Thylstrup, Birgitte [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Opioid maintenance treatment in the Czech Republic, Norway and Denmark: a study protocol of a comparative registry linkage study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(5), s. 1–8. doi: 10.1136/bmjopen-2020-047028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finstad, Jeanette; Røise, Olav; Rosseland, Leiv Arne; Clausen, Thomas & Havnes, Ingrid Amalia (2021). Discharge from the trauma centre: exposure to opioids, unmet information needs and lack of follow up—a qualitative study among physical trauma survivors. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 29(1), s. 1–12. doi: 10.1186/s13049-021-00938-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Hamina, Aleksi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Use of other addictive drugs among opioid users with chronic pain. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 29(1-2), s. 45–53. doi: 10.5324/nje.v29i1-2.4045. Fulltekst i vitenarkiv
 • McDonald, Rebecca; Parkin, Stephen; Eide, Desiree Soraya; neale, joanne; Clausen, Thomas & Metrebian, Nicola [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Rethinking 'carriage' of take-home naloxone. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. doi: 10.1016/j.drugpo.2021.103253.
 • Hesse, Morten; Thylstrup, Birgitte; Seid, Abdu Kedir; Tjagvad, Christian & Clausen, Thomas (2021). A retrospective cohort study of medication dispensing at pharmacies: Administration matters! Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 225. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2021.108792.
 • Farhoudian, Ali; Baldacchino, Alexander; Clark, Nicolas; Gerra, Gilberto; Ekhtiari, Hamed & Dom, Geert [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2020). COVID-19 and Substance Use Disorders: Recommendations to a Comprehensive Healthcare Response. An International Society of Addiction Medicine Practice and Policy Interest Group Position Paper. Basic and Clinical Neuroscience (BCN). ISSN 2008-126X. doi: 10.32598/bcn.11.covid19.1.
 • Borschmann, Rohan; Tibble, H; Spittal, MJ; Preen, David; Pirkis, Jane & Larney, Sarah [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2020). The Mortality After Release from Incarceration Consortium (MARIC): Protocol for a multi-national, individual participant data meta-analysis. International Journal of Data Science (IJDS). ISSN 2053-0811. doi: 10.23889/ijpds.v5i1.1145. Fulltekst i vitenarkiv
 • Medved, David; Clausen, Thomas; Bukten, Anne; Bjørnestad, Ronny & Muller, Ashley Elizabeth (2020). Large and non-specific somatic disease burdens among ageing, long-term opioid maintenance treatment patients. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN 1747-597X. 15, s. 1–9. doi: 10.1186/s13011-020-00311-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skurtveit, Svetlana; Hjellvik, Vidar; Sakshaug, Solveig; Borchgrevink, Petter Chr.; Larsen, Børge Myrlund & Clausen, Thomas [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Forskrivning av opioider på blå resept mot langvarige smerter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 15. doi: 10.4045/tidsskr.20.0153.
 • Welle-Strand, Gabrielle; Skurtveit, Svetlana; Clausen, Thomas; Sundal, Christine & Gjersing, Linn (2020). COVID-19 survey among people who use drugs in three cities in Norway. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 217, s. 1–4. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2020.108302.
 • Bech, Anne Berit; Clausen, Thomas; Waal, Helge; Vindenes, Vigdis; Edvardsen, Hilde Marie Erøy & Frost, Joachim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Postmortem toxicological analyses of blood samples from 107 patients receiving opioid agonist treatment: substances detected and pooled opioid and benzodiazepine concentrations. Addiction. ISSN 0965-2140. doi: 10.1111/add.15211. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gedeon, Charlotte; Sandell, Mikael; Birkemose, Inge; Kakko, Johan; Runarsdottir, Valgerur & Simojoki, Kaarlo [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Standards for opioid use disorder care: An assessment of Nordic approaches. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 36(3), s. 286–298. doi: 10.1177/1455072518815322. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saberi Zafarghandi, Mohammad Bagher; Eshrati, Sahar; Vameghi, Meroe; Ranjbar, Hadi; Arezoomandan, Reza & Clausen, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Drug-related community issues and the required interventions in open drug scenes in Tehran, Iran: a qualitative study protocol . BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9(10), s. 1–6. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030488. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kruckow, Line; Tjagvad, Christian; Clausen, Thomas; Linnet, Kristian & Banner, Jytte (2019). Treatment Status and Use of Psychoactive Substances in Deceased Drug Users. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. doi: 10.1159/000503285. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2019). Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN 1747-597X. 14(1). doi: 10.1186/s13011-019-0237-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stavseth, Marianne Riksheim; Clausen, Thomas & Røislien, Jo (2019). The clinical consequences of variable selection in multiple regression models: a case study of the Norwegian Opioid Maintenance Treatment program. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse. ISSN 0095-2990. doi: 10.1080/00952990.2019.1648484. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim & Clausen, Thomas (2019). From restrictive to more liberal: variations in mortality among patients in opioid maintenance treatment over a 12-year period. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 19(1). doi: 10.1186/s12913-019-4382-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stavseth, Marianne Riksheim; Clausen, Thomas & Røislien, Jo (2019). How handling missing data may impact conclusions: A comparison of six different imputation methods for categorical questionnaire data. SAGE Open Medicine. ISSN 2050-3121. 7, s. 1–12. doi: 10.1177/2050312118822912. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bech, Anne Berit; Clausen, Thomas; Waal, Helge; Saltyte Benth, Jurate & Skeie, Ivar (2019). Mortality and causes of death among patients with opioid use disorder receiving opioid agonist treatment: A national register study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 19. doi: 10.1186/s12913-019-4282-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Muller, Ashley Elizabeth; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2019). Confirming the factor structure of a generic quality of life instrument among pre-treatment substance use disorder patients . Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 17. doi: 10.1186/s12955-019-1152-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Muller, Ashley Elizabeth; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2019). Performance of the WHOQOL-BREF among Norwegian substance use disorder patients. BMC Medical Research Methodology. ISSN 1471-2288. 19(44), s. 1–9. doi: 10.1186/s12874-019-0690-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Muller, Ashley Elizabeth; Clausen, Thomas; Sjøgren, Per; Odsbu, Ingvild & Skurtveit, Svetlana (2019). Prescribed opioid analgesic use developments in three Nordic countries, 2006-2017. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 19(2). doi: 10.1515/sjpain-2018-0307. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madah-Amiri, Desiree; Gjersing, Linn Renathe & Clausen, Thomas (2019). Naloxone distribution and possession following a large-scale naloxone programme. Addiction. ISSN 0965-2140. 114(1), s. 92–100. doi: 10.1111/add.14425. Fulltekst i vitenarkiv
 • Birke, Hanne; Ekholm, Ola; Sjøgren, Per; Fredheim, Olav Magnus; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2019). Tramadol use in Norway: A register-based population study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 28(1), s. 54–61. doi: 10.1002/pds.4626. Fulltekst i vitenarkiv
 • Towers, Andy; Szabo, Agnes; Newcombe, David A L; Sheridan, Janie; Moore, Alison & Hyde, Martin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Hazardous Drinking Prevalence and Correlates in Older New Zealanders: A Comparison of the AUDIT-C and the CARET. Journal of Aging and Health. ISSN 0898-2643. doi: 10.1177/0898264318794108. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madah-Amiri, Desiree; Skulberg, Arne Kristian; Næss, Anne-Cathrine Braarud; Dale, Ola; Heyerdahl, Fridtjof & Lobmaier, Philipp Paul [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Ambulance-attended opioid overdoses: An examination into overdose locations and the role of a safe injection facility. Substance Abuse. ISSN 0889-7077. doi: 10.1080/08897077.2018.1485130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kakko, Johan; Gedeon, Charlotte; Sandell, Mikael; Grelz, Henrik; Birkemose, Inge & Clausen, Thomas [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Principles for managing OUD related to chronic pain in the Nordic countries based on a structured assessment of current practice. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN 1747-597X. 13(1). doi: 10.1186/s13011-018-0160-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Muller, Ashley Elizabeth; Bjørnestad, Ronny & Clausen, Thomas (2018). Dissatisfaction with opioid maintenance treatment partly explains reported side effects of medications. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 187, s. 22–28. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2018.02.018.
 • Abel, Eli Kristine Fiksdal; Skjærvø, Ingeborg; Ravndal, Edle; Clausen, Thomas & Bramness, Jørgen Gustav (2018). Perceived Self-Control is Related to Mental Distress in Patients Entering Substance Use Disorder Treatment. Substance Use & Misuse. ISSN 1082-6084. 53(9), s. 1454–1462. doi: 10.1080/10826084.2017.1413114.
 • Skjærvø, Ingeborg; Clausen, Thomas; Skurtveit, Svetlana; Abel, Eli Kristine Fiksdal & Bukten, Anne (2018). Similarities and Differences in Victimization Risk Factors for Nonoffending and Offending Substance Users. Victims & Offenders. ISSN 1556-4886. 13(4), s. 526–541. doi: 10.1080/15564886.2017.1383332. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abel, Eli Kristine Fiksdal; Ravndal, Edle; Clausen, Thomas & Bramness, Jørgen Gustav (2017). Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms are Common in Patients in Opioid Maintenance Treatment. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. 23(6), s. 298–305. doi: 10.1159/000484240. Fulltekst i vitenarkiv
 • Edvardsen, Hilde Marie Erøy; Tverborgvik, Torill; Frost, Joachim; Rogde, Sidsel; Morild, Inge & Waal, Helge [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Differences in combinations and concentrations of drugs of abuse in fatal intoxication and driving under the influence cases. Forensic Science International. ISSN 0379-0738. 281, s. 127–133. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.10.045. Fulltekst i vitenarkiv
 • Muller, Ashley Elizabeth; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2017). Building abstinent networks is an important resource in improving quality of life. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 180, s. 431–438. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2017.09.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stavseth, Marianne Riksheim; Røislien, Jo; Bukten, Anne & Clausen, Thomas (2017). Factors associated with ongoing criminal engagement while in opioid maintenance treatment. Journal of Substance Abuse Treatment. ISSN 0740-5472. 77, s. 52–56. doi: 10.1016/j.jsat.2017.03.010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Vederhus, John-Kåre; Opsal, Anne; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2017). Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 17:5, s. 1–9. doi: 10.1186/s12913-016-1936-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Rapid widespread distribution of intranasal naloxone for overdose prevention. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 173, s. 17–23. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.12.013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Tverdal, Aage; Strang, John & Clausen, Thomas (2017). High risk of overdose death following release from prison: variations in mortality during a 15-year observation period. Addiction. ISSN 0965-2140. 112(8), s. 1432–1439. doi: 10.1111/add.13803. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stallvik, Marianne & Clausen, Thomas (2017). HRQoL and its association to clinical severity and treatment needs. Journal of Substance Use. ISSN 1465-9891. 22(5), s. 524–530. doi: 10.1080/14659891.2016.1259366. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjærvø, Ingeborg; Skurtveit, Svetlana; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2017). Substance use pattern, self‐control and social network are associated with crime in a substance‐using population. Drug and Alcohol Review. ISSN 0959-5236. 36(2), s. 245–252. doi: 10.1111/dar.12406. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas; Myrmel, Lars; Brattebø, Guttorm & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Circumstances surrounding non-fatal opioid overdoses attended by ambulance services. Drug and Alcohol Review. ISSN 0959-5236. 36(3), s. 288–294. doi: 10.1111/dar.12451. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjersing, Linn Renathe; Vinge-Holmquist, Kristine; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2017). Emergency service use is common in the year before death among drug users who die from an overdose. Journal of Substance Use. ISSN 1465-9891. 22(3), s. 331–336. doi: 10.1080/14659891.2016.1208778. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Vederhus, John-Kåre & Clausen, Thomas (2016). Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 16(1), s. 1–10. doi: 10.1186/s12913-016-1906-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dunsæd, Frode; Kristensen, Øistein; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas & Høie, Magnhild (2016). Standardisert avrusning ved blandingsmisbruk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(19), s. 1639–1642. doi: 10.4045/tidsskr.16.0308.
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Vederhus, John-Kåre; Opsal, Anne; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2016). Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: Results from compulsorily and voluntarily admitted patients. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 16:291. doi: 10.1186/s12913-016-1548-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2016). Utilizing a train-the-trainer model for multi-site naloxone distribution programs. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 163, s. 153–156. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.04.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tjagvad, Christian; Skurtveit, Svetlana; Linnet, Kristian; Andersen, Ljubica Vukelic; Christoffersen, Dorte J. & Clausen, Thomas (2016). Methadone-related overdose deaths in a liberal opioid maintenance treatment program. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. 22(5), s. 249–258. doi: 10.1159/000446429.
 • Tjagvad, Christian; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Gjersing, Linn Renathe; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2016). Misuse of prescription drugs and overdose deaths. Journal of Substance Use. ISSN 1465-9891. 21(5), s. 515–520. doi: 10.3109/14659891.2015.1077280.
 • Clausen, Thomas; Martinez, Priscilla; Towers, Andy; Greenfield, Thomas & Kowal, Paul (2016). Alcohol Consumption at Any Level Increases Risk of Injury Caused by Others: Data from the Study on Global AGEing and Adult Health. Substance Abuse: Research and Treatment. ISSN 1178-2218. s. 125–32. doi: 10.4137/SART.S23549. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tjagvad, Christian; Clausen, Thomas; Handal, Marte & Skurtveit, Svetlana (2016). Benzodiazepine prescription for patients in treatment for drug use disorders: A nationwide cohort study in Denmark, 2000-2010. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 16(1). doi: 10.1186/s12888-016-0881-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vederhus, John-Kåre; Birkeland, Bente & Clausen, Thomas (2016). Perceived quality of life, 6 months after detoxification: Is abstinence a modifying factor? Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. 25(9), s. 2315–2322. doi: 10.1007/s11136-016-1272-z.
 • Muller, Ashley; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2016). Validating the generic quality of life tool "QOL10" in a substance use disorder treatment cohort exposes a unique social construct. BMC Medical Research Methodology. ISSN 1471-2288. 16. doi: 10.1186/s12874-016-0163-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Muller, Ashley; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2016). Many correlates of poor quality of life among substance users entering treatment are not addiction-specific. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 14. doi: 10.1186/s12955-016-0439-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bukten, Anne; Lund, Ingunn Olea; Rognli, Eline Borger; Riksheim, Marianne; Lobmaier, Philipp Paul & Skurtveit, Svetlana [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). The Norwegian offender mental health and addiction study – Design and implementation of a national survey and prospective cohort study. Substance Abuse: Research and Treatment. ISSN 1178-2218. 9, s. 59–66. doi: 10.4137/SART.S23546. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thylstrup, Birgitte; Clausen, Thomas & Hesse, Morten (2015). Cardiovascular disease among people with drug use disorders. International Journal of Public Health. ISSN 1661-8556. 60(6), s. 659–668. doi: 10.1007/s00038-015-0698-3.
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Opsal, Anne; Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2015). Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 13. doi: 10.1186/s12955-015-0231-7.
 • Vederhus, John-Kåre; Rysstad, Ole; Gallefoss, Frode; Clausen, Thomas & Kristensen, Øistein (2015). Kartlegging av alkoholbruk og røyking hos pasienter innlagt i medisinsk avdeling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(14), s. 1251–1255. doi: 10.4045/tidsskr.14.0848.
 • Vederhus, John-Kåre; Zemore, Sarah E.; Rise, Jostein; Clausen, Thomas & Høie, Magnhild (2015). Predicting patient post-detoxification engagement in 12-step groups with an extended version of the theory of planned behavior. Addiction science & clinical practice. ISSN 1940-0632. 10. doi: 10.1186/s13722-015-0036-3.
 • Muller, Ashley & Clausen, Thomas (2015). Group exercise to improve quality of life among substance use disorder patients. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 43(2), s. 146–152. doi: 10.1177/1403494814561819. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thapa, Suraj Bahadur ; Martinez, Priscilla & Clausen, Thomas (2014). Depression and its correlates in South Africa and Ghana among people aged 50 and above: Findings from the WHO Study on global AGEing and adult health. African Journal of Psychiatry. ISSN 1994-8220. 17(6). doi: 10.4172/Psychiatry.1000167.
 • Clausen, Thomas (2014). Hvor godt virker LAR, og hva er utfordringene? Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 122(10), s. 39–42.
 • Martinez, Priscilla; Lien, Lars; Landheim, Anne; Kowal, Paul & Clausen, Thomas (2014). Quality of life and social engagement of alcohol abstainers and users among older adults in South Africa. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 14(316). doi: 10.1186/1471-2458-14-316.
 • Røislien, Jo; Clausen, Thomas; Gran, Jon Michael & Bukten, Anne (2014). Accounting for individual differences and timing of events: Estimating the effect of treatment on criminal convictions in heroin users. BMC Medical Research Methodology. ISSN 1471-2288. 14(68). doi: 10.1186/1471-2288-14-68.
 • Clausen, Thomas; Åsland, Reidun & Kristensen, Øistein (2014). Pasienter som avbryter LAR-behandling - hvordan går det med dem? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(11), s. 1146–1149. doi: 10.4045/tidsskr.13.0821.
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2014). Factors associated with dropout among patients in opioid maintenance treatment (OMT) and predictors of re-entry. A national registry-based study. Addictive Behaviours. ISSN 0306-4603. 39(10), s. 1504–1509. doi: 10.1016/j.addbeh.2014.05.007.
 • Vederhus, John-Kåre; Timko, Christine; Kristensen, Øistein; Hjemdal, Bente & Clausen, Thomas (2014). Motivational intervention to enhance post-detoxification 12-Step group affiliation: A randomized controlled trial. Addiction. ISSN 0965-2140. 109(5), s. 766–773. doi: 10.1111/add.12471.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Gjersing, Linn Renathe & Gossop, Michael (2014). Open drug scenes: responses of five European cities. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 14(853 ). doi: 10.1186/1471-2458-14-853.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas; Mburu, Christina Brux & Middelthon, Anne-Lise Orvin (2014). The role of substance use and morality in violent crime - a qualitative study among imprisoned individuals in opioid maintenance treatment. Harm Reduction Journal. ISSN 1477-7517. 11:24. doi: 10.1186/1477-7517-11-24.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas & Middelthon, Anne-Lise Orvin (2014). Execution of control among 'non-compliant', imprisoned individuals in opioid maintenance treatment. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 25(3), s. 480–485. doi: 10.1016/j.drugpo.2014.01.018.
 • Riksheim, Marianne; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2014). From methadone to buprenorphine: Changes during a 10 year period within a national opioid maintenance treatment programme. Journal of Substance Abuse Treatment. ISSN 0740-5472. 46(3), s. 291–294. doi: 10.1016/j.jsat.2013.10.006.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Clausen, Thomas; Gossop, Michael; Lindbæk, Morten & Reinertsen, Even [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Increased Somatic Morbidity in the First Year after Leaving Opioid Maintenance Treatment: Results from a Norwegian Cohort Study. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. 19(4), s. 194–201. doi: 10.1159/000345229.
 • Gjersing, Linn ; Jonassen, Kristine V.; Biong, Stian ; Ravndal, Edle; Waal, Helge & Bramness, Jørgen G. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 41(2), s. 119–125. doi: 10.1177/1403494812472007.
 • Vieweg, W. Victor R.; Hasnain, Mehrul; Howland, Robert H.; Clausen, Thomas; Koneru, Jayanthi N. & Kogut, Christopher [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Methadone, QTc interval prolongation, and torsade de pointes: Case reports offer the best understanding of this problem. Therapeutic Advances in Psychopharmacology. ISSN 2045-1253. 3(4), s. 219–232. doi: 10.1177/2045125312469982.
 • Bukten, Anne; Røislien, Jo; Skurtveit, Svetlana; Waal, Helge; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2013). A day-by-day investigation of changes in criminal convictions before and after entering and leaving opioid maintenance treatment: a national cohort study. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 13. doi: 10.1186/1471-244X-13-262. Fulltekst i vitenarkiv
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas & Middelthon, Anne-Lise Orvin (2013). 'Diversion' of methadone or buprenorphine: 'harm' versus 'helping'. Harm Reduction Journal. ISSN 1477-7517. 10:24. doi: 10.1186/1477-7517-10-24.
 • Rossow, Ingeborg & Clausen, Thomas (2013). The collectivity of drinking cultures: is the theory applicable to African settings. Addiction. ISSN 0965-2140. 108(9), s. 1612–1617. doi: 10.1111/add.12220. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bukten, Anne; Herskedal, Aina; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2013). Driving under the influence (DUI) among patients in opioid maintenance treatment (OMT): a registry-based national cohort study. Addiction. ISSN 0965-2140. 108(11), s. 1954–1961. doi: 10.1111/add.12275.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Larsen, Tor Ketil; Syversen, Gro; Rudshaug, Elise Bakke Aasen & Gerdner, Arne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Factors associated with involuntary admissions among patients with substance use disorders and comorbidity: a cross-sectional study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 13. doi: 10.1186/1472-6963-13-57.
 • Waal, Helge; Brekke, Mette; Clausen, Thomas; Lindbæk, Morten; Rosta, Judith & Skeie, Ivar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(16), s. 1861–1866. doi: 10.4045/tidsskr.12.0124.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bukten, Anne; Gossop, Michael; Waal, Helge; Stangeland, Per Ingolf & Clausen, Thomas (2012). Reductions in convictions for violent crime during opioid maintenance treatment: A longitudinal national cohort study. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 124(3), s. 307–310. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.02.005.
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas & Gossop, Michael (2012). Turn something bad into something good. British Journal of General Practice. ISSN 0960-1643. 62(594), s. 32–32. doi: 10.3399/bjgp12X616382.
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Waal, Helge; Stangeland, Per Ingolf & Havnes, Ingrid Amalia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Engagement with opioid maintenance treatment and reductions in crime: a longitudinal national cohort study. Addiction. ISSN 0965-2140. 107(2), s. 393–399. doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03637.x.
 • Martinez, Priscilla; Landheim, Anne; Clausen, Thomas & Lien, Lars (2011). A comparison of alcohol use and correlates of drinking patterns among men and women aged 50 and above in Ghana and South Africa. African Journal of Drug and Alcohol Studies. ISSN 1531-4065. 10(2), s. 75–87.
 • Gjersing, Linn Renathe; Waal, Helge; Røislien, Jo; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2011). Variations in treatment organisation, practices and outcomes within the Norwegian Opioid Maintenance Treatment Programme. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 21(1), s. 113–118. doi: 10.5324/nje.v21i1.1434.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Ruud, Torleif; Larsen, Tor Ketil; Gråwe, Rolf W. & Clausen, Thomas (2011). Substance abuse inpatients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 21(1), s. 85–91. doi: 10.5324/nje.v21i1.1430.
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Waal, Helge; Stangeland, Per Ingolf & Clausen, Thomas (2011). The influence of programme differences on crime reduction in opioid maintenance treatment : an analysis of regional patterns in Norway. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 21(1), s. 99–106. doi: 10.5324/nje.v21i1.1432.
 • Hanssen, Anne-Randi; Ropstad, Geir; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2011). Kurs i røykeavvenning for cannabisbrukere - en oppfølgingsstudie. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 6(4), s. 368–374. doi: 10.4220/sykepleienf.2011.0188.
 • Vederhus, John-Kåre; Timko, Christine; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2011). The courage to change: Patient perceptions of 12-Step fellowships. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 11. doi: 10.1186/1472-6963-11-339.
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Stangeland, Per Ingolf; Gossop, Michael; Willersrud, Astrid Brandsberg & Waal, Helge [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Criminal convictions among dependent heroin users during a 3-year period prior to opioid maintenance treatment: A longitudinal national cohort study. Journal of Substance Abuse Treatment. ISSN 0740-5472. 41(4), s. 407–414. doi: 10.1016/j.jsat.2011.06.006.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Dalsbø, Therese Kristine & Clausen, Thomas (2011). Nalokson nesespray kan redusere risikoen for dødelige heroinoverdoser. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 21(1), s. 107–111. doi: 10.5324/nje.v21i1.1433. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsal, Anne; Clausen, Thomas; Kristensen, Øistein; Elvik, Ivar; Joa, Inge & Larsen, Tor Ketil (2011). Involuntary hospitalization of first-episode psychosis with substance abuse during a 2-year follow-up. Acta Psychiatrica Scandinavica. ISSN 0001-690X. 124(3), s. 198–204. doi: 10.1111/j.1600-0447.2011.01700.x.
 • Fredheim, Olav Magnus; Borchgrevink, Petter Chr.; Nordstrand, Berit; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2011). Prescription of analgesics to patients in opioid maintenance therapy: A pharmacoepidemiological study. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 116(1-3), s. 158–162. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.12.014.
 • Martinez, Priscilla; Røislien, Jo; Naidoo, Nirmala & Clausen, Thomas (2011). Alcohol abstinence and drinking among African women: data from the World Health Surveys. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 11. doi: 10.1186/1471-2458-11-160.
 • Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas; Duckert, Fanny; Ravndal, Edle & Waal, Helge (2011). Addiction Research Centres and the Nurturing of Creativity The Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF). Addiction. ISSN 0965-2140. 106(8), s. 1381–1385. doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03086.x.
 • Clausen, Thomas & Wilson, Adrian (2010). Twenty five years of expectation: where are the services for the older mentally ill in Africa? International Psychiatry. ISSN 1749-3676. 7(2), s. 32–34.
 • Anchersen, Katinka; Hansteen, Viggo; Gossop, Michael; Clausen, Thomas & Waal, Helge (2010). Opioid maintenance patients with QTc prolongation Congenital long QT syndrome mutation may be a contributing risk factor. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 112(3), s. 216–219. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.06.015.
 • Vederhus, John-Kåre; Laudet, Alexandre; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2010). Obstacles to 12-step group participation as seen by addiction professionals: Comparing Norway to the United States. Journal of Substance Abuse Treatment. ISSN 0740-5472. 39(3), s. 210–217. doi: 10.1016/j.jsat.2010.06.001.
 • Gjersing, Linn Renathe; Waal, Helge; Caplehorn, John RM; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2010). Staff attitudes and the associations with treatment organisation, clinical practices and outcomes in opioid maintenance treatment. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 10. doi: 10.1186/1472-6963-10-194.
 • Gjersing, Linn Renathe; Caplehorn, John RM & Clausen, Thomas (2010). Cross-cultural adaptation of research instruments: language, setting, time and statistical considerations. BMC Medical Research Methodology. ISSN 1471-2288. 10. doi: 10.1186/1471-2288-10-13.
 • Clausen, Thomas; Rossow, Ingeborg; Naidoo, Nirmala & Kowal, Paul (2009). Diverse alcohol drinking patterns in 20 African countries. Addiction. ISSN 0965-2140. 104(7), s. 1147–1154. doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02559.x.
 • Clausen, Thomas; Waal, Helge; Thoresen, Magne & Gossop, Michael (2009). Mortality among opiate users: opioid maintenance therapy, age, and causes of death. Addiction. ISSN 0965-2140. 104(8), s. 1356–1362. doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02570.x.
 • Anchersen, Katinka; Clausen, Thomas; Gossop, Michael; Hansteen, Viggo & Waal, Helge (2009). Prevalence and clinical relevance of corrected QT interval prolongation during methadone and buprenorphine treatment: a mortality assessment study. Addiction. ISSN 0965-2140. 104, s. 993–999. doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02549.x.
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre & Clausen, Thomas (2009). Attitudes towards 12-step groups and referral practices in a treatment culture unfamiliar to 12-step ideology; a survey study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 9(147).
 • Clausen, Thomas; Havnes, Ingrid Amalia & Waal, Helge (2009). Overdosestatistikk - et komplisert regnskap. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(21), s. 2233–2236.
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre & Clausen, Thomas (2009). Attitudes towards 12-step groups and referral practices in a 12-step naive treatment culture; a survey of addiction professionals in Norway. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 9. doi: 10.1186/1472-6963-9-147.
 • Clausen, Thomas; Rossow, Ingeborg; Naidoo, Nirmala & Kowal, Paul (2009). Diverse drinking patterns in 20 African countries. Addiction. ISSN 0965-2140. 104(7), s. 1147–1154. doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02559.x.
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Tveit, Helga & Clausen, Thomas (2008). Tolvtrinnsbaserte selvhjelpsgrupper en ressurs i rehabiliteringen av rusmiddelavhengige. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 45(10), s. 1268–1275.
 • Clausen, Thomas; Anchersen, Katinka & Waal, Helge (2008). Mortality prior to, during and after opioid maintenance treatment (OMT): A national prospective cross-registry study. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 94. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2007.11.003.
 • Clausen, Thomas; Wilson, AO; Molebatsi, RM & Holmboe-Ottesen, Gerd (2007). Diminished mental- and physical function and lack of social support are associated with shorter survival in community dwelling older persons of Botswana. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 7. doi: 10.1186/1471-2458-7-144.
 • Kristensen, Øistein; Lølandsmo, Terje; Isaksen, Åse; Vederhus, John-Kåre & Clausen, Thomas (2006). Treatment of polydrug-using opiate dependents during withdrawal: towards a standardisation of treatment. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. doi: 10.1186/1471-244X-6-54.
 • Clausen, Thomas; Charlton, Karen E. & Holmboe-Ottesen, Gerd (2006). Nutritional status, tobacco use and alcohol consumption of older persons in Botswana. The Journal of Nutrition, Health & Aging. ISSN 1279-7707. 10(2), s. 104–110.
 • Clausen, Thomas; Charlton, Karen E.; Gobostwang, Kesitegile S.M. & Holmboe-Ottesen, Gerd (2005). Predictors of food variety and dietary diversity among older persons in Botswana. Nutrition - The International Journal of Applied and Basic Nutritional Sciences. ISSN 0899-9007. 21(1), s. 86–95.
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge; Rossow, Ingeborg; Molebatsi, Robert M.; Ingstad, Benedicte & Molebatsi, Robert [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). Patterns of alcohol consumption among older persons in Botswana. Contemporary Drug Problems. ISSN 0091-4509. 32, s. 171–193.
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge; Ferreira, M; Kristensen, Petter; Ingstad, Benedicte & Holmboe-Ottesen, Gerd (2005). Chronic diseases and health inequalities in older persons in Botswana (southern Africa): a national survey. The Journal of Nutrition, Health & Aging. ISSN 1279-7707. 9(6), s. 455–461.
 • Johannessen, Hans-Olaf; Johnson, Egil; Clausen, Thomas & Mjåland, Odd (2004). Smerter og rehabiliteringsforløp etter lyskebrokkirurgi hos voksne menn. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Mjåland, Odd; Clausen, Thomas & Tønnessen, Theis (2000). Lyskebrokk på gammelt vis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 18–21.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Clausen, Thomas (2022). Flere kvinner dør av smertestillende piller. Aftenposten.
 • Uleberg, Oddvar; Kristiansen, Thomas; Nordseth, Trond; Stenehjem, Jo S.; Gran, Jon Michael & Clausen, Thomas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Skader etter vold og ulykker - den glemte pandemi? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(8). doi: 10.4045/tidsskr.22.0261.
 • Clausen, Thomas (2022). OxyContin: – Det er jeg som hører at hun gråter om natten . [Internett]. NRK Nyheter.
 • Clausen, Thomas (2022). Dagsrevyen Avhengig av medisiner . [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Uleberg, Oddvar; Stenehjem, Jo S.; Nordseth, Trond; Clausen, Thomas; Natvig, Bård & Skurtveit, Svetlana Ondrasova [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). The injury prevention and outcomes following trauma (IPOT) project: is a nationwide registry-based study in Norway feasible?
 • Stenehjem, Jo S.; Røise, Olav; Nordseth, Trond; Clausen, Thomas; Natvig, Bård & Skurtveit, Svetlana Ondrasova [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Injury Prevention and long-term Outcomes following Trauma - the IPOT project: a protocol for prospective nationwide registry-based studies in Norway.
 • Rosseland, Leiv Arne; Stenehjem, Jo S.; Nordseth, Trond; Clausen, Thomas; Natvig, Bård & Skurtveit, Svetlana Ondrasova [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). The Injury Prevention and Outcomes following Trauma project: a prospective nationwide registry-based study in Norway.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Bukten, Anne & Clausen, Thomas (2019). How can we measure the quality of life of high-risk groups in Norway? Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 47, s. 10–10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein & Clausen, Thomas (2019). Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders .
 • Muller, Ashley Elizabeth; Medved, David & Clausen, Thomas (2018). Long-term opioid maintenance treatment patients and the role of benzodiazepines.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Odsbu, Ingvild; Sjøgren, Per; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2018). Prescribed opioid analgesic use developments in the Scandinavian countries, 2006-2017.
 • Medved, David; Clausen, Thomas & Muller, Ashley Elizabeth (2018). Disease burden in ageing long-term opioid maintenance treatment patients; the triple burden.
 • Muller, Ashley Elizabeth & Clausen, Thomas (2018). Somatiske helseutfordringer i LAR: NorComt-studien.
 • Kristensen, Øistein; Opsal, Anne & Clausen, Thomas (2018). Tvangsinnleggelse for rusbehandling? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(8). doi: 10.4045/tidsskr.17.1114.
 • Edvardsen, Hilde Marie Erøy; Tverborgvik, Torill; Frost, Joachim; Rogde, Sidsel; Morild, Inge & Waal, Helge [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Corrigendum to "Differences in combinations and concentrations of drugs of abuse in fatal intoxication and driving under the influence cases". Forensic Science International. ISSN 0379-0738. 283, s. 219–219. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.12.040.
 • Muller, Ashley Elizabeth & Clausen, Thomas (2017). Social network changes predict adherence to opioid maintenance treatment .
 • Muller, Ashley; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2017). Building an abstinent network to support quality of life gains through treatment.
 • Madah-Amiri, Desiree & Clausen, Thomas (2016). The use of public health infrastructure probably the best strategy for national and large-scale naloxone distribution programmes. Addiction. ISSN 0965-2140. 111(7), s. 1309–1310. doi: 10.1111/add.13400.
 • Lobmaier, Philipp Paul & Clausen, Thomas (2016). Radical red tape reduction by government supported nasal naloxone: the Norwegian pilot project is innovative, safe and an important contribution to further development and dissemination of take-home naloxone. Addiction. ISSN 0965-2140. 11(4), s. 586–587. doi: 10.1111/add.13261.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2016). Anabolic androgenic steroid use prior to and during imprisonment - findings from a Norwegian national prison survey.
 • Clausen, Thomas (2015). Coherent long-term treatment approaches–superior in the treatment of opioid dependence. Addiction. ISSN 0965-2140. 110(6), s. 1006–1007. doi: 10.1111/add.12922.
 • Clausen, Thomas; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas & Åsland, Reidun (2014). Re: Pasienter som avbryter LAR-behandling - hvordan går det med dem? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(16), s. 1548–1549. doi: 10.4045/tidsskr.14.0927.
 • Skeie, Ivar; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2014). I. Skeie og medarbeidere svarer: :. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(16). doi: 10.4045/tidsskr.14.0922.
 • Skeie, Ivar; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2014). Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer :. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(11), s. 1156–1158. doi: 10.4045/tidsskr.13.1429.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Rognli, Eline Borger; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2013). Lost in Downtown Oslo - How did they get there and how do they get out? - A Project presentation.
 • Hjemdahl, Bente; John-Kåre, Vederhus & Clausen, Thomas (2011). Quality of Life (QoL) - Perceived QoL among Patients Admitted to Detox.
 • Clausen, Thomas (2011). Mortality is reduced while on opiate maintenance treatment, but there is a temporary increase in mortality immediately after starting and stopping treatment, a finding that may vary by setting. Evidence-Based Medicine. ISSN 1356-5524. 16(3), s. 94–95.
 • Gjersing, Linn Renathe & Clausen, Thomas (2011). Holdninger og behandlinger. Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. 5(3), s. 28–29.
 • Gjersing, Linn Renathe; Jonassen, Kristine Vinge; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2011). A descriptive registry study of those who died from drug-induced deaths between 2006-2008 in Oslo.
 • Bukten, Anne; Røislien, Jo; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2011). GENDER DIFFERENCES IN CRIME DURING PERIODS OF TRANSITION IN OPIOID MAINTENANCE TREATMENT: A NATIONAL COHORT STUDY. Drug and Alcohol Review. ISSN 0959-5236. 30, s. 16–16.
 • Fredheim, Olav Magnus; Borchgrevink, Petter Chr.; Nordstrand, Berit; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2010). Prescription of analgesics to patients in opioid maintenance therapy - a pharmacoepidemiological study.
 • Bukten, Anne; Havnes, Ingrid Amalia; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Waal, Helge & Stangeland, Per [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Kriminalitet - før, under og etter LAR (1997-2003)Fokus på regionale forskjeller.
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Havnes, Ingrid Amalia; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). The effect of Opioid Maintenance Treatment on rates of criminal charges during a 7 year study period: A longitudinal national cohort study.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bernard, Jean-Paul Anthony; Waal, Helge; Clausen, Thomas & Mørland, Jørg (2010). Methadone treatment and methadone-related deaths in Norway.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bukten, Anne; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). Violent crime before, during and after opioid maintenance treatment; a national cohort study.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bukten, Anne; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). Voldskriminalitet før, under og etter LAR.
 • Gjersing, Linn Renathe; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2009). BENZODIAZEPINE USE AMONG PATIENTS IN OPIOID MAINTENANCE TREATMENT (OMT) CENTRES WITH DIFFERENT TREATMENT APPROACHES. Drug and Alcohol Review. ISSN 0959-5236. 28, s. A24–A24.
 • Anchersen, Katinka; Hansteen, Viggo; Gossop, Michael; Clausen, Thomas & Waal, Helge (2009). QTc Prolongation during opioid maintenance treatment: congenital long QT syndrome and cardiac management.
 • Clausen, Thomas (2009). Age and its relationship with cause of death among opiate users.
 • Clausen, Thomas (2009). Opioid Maintenance Therapy (OMT) and cardiac arrhythmia; Mortality assessment in a Norwegian national registry study.
 • Clausen, Thomas (2009). Mortalitet før, under og etter LAR.
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre & Clausen, Thomas (2009). Attitudes toward 12-step groups and referral practices in a culture naive to 12-step ideology.
 • Clausen, Thomas (2009). Samfunnets reaksjoner og sanksjoner; bruk av tvang.
 • Clausen, Thomas; Langva, H. A. & Gudmestad, Ove Tobias (2007). Heated Arctic Bundles.
 • Clausen, Thomas; Langva, H. A. & Gudmestad, Ove Tobias (2007). Heated Arctic Bundles, Proceedings of Russian Arctic Offshore Conference, RAO 2007. Russian Arctic Offshore Conference, RAO 2007.
 • Clausen, Thomas & Waal, Helge (2007). Patterns of mortality after Opioid Maintenance Treatment.
 • Clausen, Thomas & Rossow, Ingeborg (2007). Diverse alcohol drinking patterns in 20 African countries.
 • Clausen, Thomas (2006). Mental disorder and limited social support predict of short survival in older persons in Botswana.
 • Clausen, Thomas & Holmboe-Ottesen, Gerd (2004). Health inequalities in older persons in Botswana, a sub-Saharan African country in health transition.
 • Johannessen, Hans-Olaf; Clausen, Thomas; Mjåland, Odd & Johnson, Egil (2003). Smerter og rehablitering etter dagkirurgi for lyskebrokk.
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Self reported health status among the elderly in Botswana.
 • Clausen, Thomas; Gobotswang, Kesitegile & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Nutritional status among the older adults in Botswana.
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge; Molebatsi, Robert & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Alcohol consumption among the elderly in Botswana: Drinking patterns and some relevant health measures.
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Health status among the elderly in Botswana.
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge; Gobotswang, Kesitegile & Holmboe-Ottesen, Gerd (2002). Alcohol consumption among the elderly in Botswana; Is it a health problem?
 • Mjåland, Odd; Clausen, Thomas & Tønnessen, Theis (1997). Brokkirurgi-1-årsmateriale fra dagkirurgisk avdeling.
 • Bukten, Anne; Lokdam, Nicoline; Clausen, Thomas & Skjærvø, Ingeborg (2021). Bruk, besittelse og ruspåvirket kjøring blant innsatte i Norske fengsel 2000-2019. Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF).
 • Lobmaier, Philipp Paul; Skeie, Ivar; Lillevold, Pål Henrik; Bussesund, Kari; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2020). Statusrapport 2019 Nye medisiner - nye muligheter? SERAF RAPPORT 1/2020.
 • Eide, Desiree Soraya; Muller, Ashley Elizabeth & Clausen, Thomas (2019). Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).
 • Stavseth, Marianne Riksheim; Clausen, Thomas & Røislien, Jo (2019). Annual assessment data from the Norwegian opioid maintenance programme: A methodological perspective. Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo. ISSN 978-82-8377-460-3.
 • Edvardsen, Hilde Marie Erøy; Rogde, Sidsel; Clausen, Thomas & Vindenes, Vigdis (2018). GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte dødsfall. Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus og Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo.
 • Skjærvø, Ingeborg; Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2018). Substance use and crime - Characteristics of victim and offender roles in a longitudinal study of patients entering substance use treatment. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8377-250-0.
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Opioid overdoses and overdose prevention: The establishment of take-home naloxone in Norway. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8377-110-7.
 • Muller, Ashley Elizabeth; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2017). Quality of life, substance use disorders, and social lives: Exploring one-year outcomes and intrinsic links. University of Oslo. ISSN 978-82-8377-139-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tjagvad, Christian; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2016). Addictive medication in relation to drug treatment and overdose death. Faculty of Medicine, University of Oslo. ISSN 978-82-8333-308-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul & Lund, Ingunn Olea [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Resultater fra The Norwegian offender mental health and addiction study (NorMA). Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas; Middelthon, Anne-Lise Orvin & Waal, Helge (2015). Violence and diversion of prescribed opioids among individuals in opioid maintenance treatment.A complementary methods study of violent crime convictions in a national cohort and qualitative interviews among prisoners. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet. ISSN 978-82-8264-944-5.
 • Tjagvad, Christian; Petersen, Helle; Thylstrup, Birgitte; Biong, Stian & Clausen, Thomas (2014). Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011. SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning. ISSN 9788293019046.
 • Opsal, Anne; Clausen, Thomas & Larsen, Tor Ketil (2013). Involuntarily admitted patients with substance use disorders. University of Oslo, Faculty of Medicine. ISSN 978-82-8264-574-4.
 • Martinez, Priscilla; Lien, Lars; Clausen, Thomas & Landheim, Anne (2013). Alcohol use in special populations in Africa: Data from the World Health Survey and Study on Global AGEing and adult health. Universitetet i Oslo.
 • Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas; Ravndal, Edle & Waal, Helge (2012). LAR- forskningen 2011. SERAF, UiO.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2012). Statusrapport 2011 LAR i Helseforetakene. Universitetet i Oslo, SERAF og Oslo universitetssykehus, SPA.
 • Bukten, Anne; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2012). Criminal convictions among patients in opioid maintenance treatment in Norway. A national cohort study. Unipub forlag. ISSN 978-82-8264-465-5.
 • John-Kåre, Vederhus & Clausen, Thomas (2012). Addiction professionals’ and substance abuse patients’ attitudes towards and usage of 12-step-based self-help groups. Universitetet i Oslo. ISSN 9788282642590.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2011). SERAF rapport 1/2012. Statusrapport 2011 LAR i helseforetakene. SERAF, UiO.
 • Gjersing, Linn Renathe; Clausen, Thomas & Waal, Helge (2011). Staff attitudes towards opioid maintenance treatment (OMT) and the associations with treatment. Unipub forlag. ISSN 978-82-8264-030-5.
 • Gjersing, Linn Renathe; Biong, Stian Nissen; Ravndal, Edle; Waal, Helge; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2011). Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 : En helhetlig gjennomgang. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF). ISSN 978-82-93019-03-9.
 • Waal, Helge; Gjersing, Linn Renathe & Clausen, Thomas (2011). Open Drug Scenes and Overdose Mortality - What to Do? Lessons from five European cities. Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93019-02-2.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2010). SERAF rapport 1/2010 Statusrapport 2009. SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning.
 • Gjersing, Linn Renathe; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2009). Evaluering av Klinikk Motivasjon (SERAF rapport 3/2009). Unipub forlag. ISSN 978-82-93019-00-8.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2009). LAR i Norge 10 år; Statusrapport 2008 (SERAF rapport 2/2009). SERAF, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 12. sep. 2022 10:32