English version of this page

MultipleMS

MS er en immunmediert sykdom som rammer det sentrale nervesystemet. Sykdommen rammer over 2 millioner verden over og er en av de vanligste årsakene til funksjonshemming blant den yngre befolkingen i Europa.

MS er en mangeartet sykdom. Det finnes ikke helbredende, men sykdomsbremsende behandlings-muligheter for de fleste pasienter, og utfallet av etablerte behandlinger er svært varierende.

Prosjektets navn «MultipleMS» refererer til at MS både har mange ulike symptomer og forløp, og at det trengs ulike nye metoder for å kunne skreddersy behandlingen til den enkelte pasient.

Om prosjektet

Prosjektet vil etablere et stort datasett med kliniske, genetiske, epigenetiske, molekylære, MRI- og miljø-data fra over 50.000 MS pasienter og 30.000 friske kontroller fra mange deler av verden. I tillegg skal det samles data fra 500 nydiagnostiserte MS-pasienter som blir fulgt over tid, for å kunne bekrefte resultater av analysene av det meget omfattende, allerede etablerte datasettet.

Konsortiet har som mål å identifisere molekylære mekanismer bak sykdommen og derved finne metoder som kan skreddersy behandlingen av MS pasienter.

MS-forskningsgruppen ved Universitet i Oslo og Oslo universitetssykehus deltar i ledelsen av dette arbeidet, som koordineres av det Karolinska Instituttet (KI) i Sverige.

Prosjektet startet i januar 2017 og vil fortsette ut 2021, men det vil forsøkes ytterlige finansiering for å øke oppfølgingstid av pasientene.

EU har gitt en bevilgning på 15 millioner euro som del av Horizon2020 programmet. I tillegg er det søkt og bevilget finansiering av flere lokale forskningsfond i hvert land. 

Til sammen 22 partnere fra 12 land er direkte involvert i konsortiet, og enda flere forskningsgrupper har alliert seg i ettertid med konsortiet.

Mer om MultipleMS

Publisert 21. des. 2020 15:21 - Sist endret 21. des. 2020 15:21

Kontakt

Prosjektleder

Kontaktperson