English version of this page

Naltrekson som tilbakefallsprofylakse ved opiatavhengighet

Naltrekson er et medikament som blokkerer for heroin og andre opioider, noe som kan hjelpe opioidavhengige å opprettholde sitt ønske om heroinavhold.

Om prosjektet

Å forbli avholdende fra heroin uten bruk av metadon eller andre LAR-medikamenter er svært vanskelig over tid.

Denne studien sammenligner en langtidsvirkende intramuskulær naltreksonformulering med dagens førstevalg i LAR, buprenorfin-nalokson i en eksplorativ, randomisert multisenterstudie.

Studien ledes av Lars Tanum og Nikolaj Kunøe i samarbeid med de deltagende sykehus: Akershus Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold HF, Stavanger Universitetssjukehus/KORFOR, Haukeland Universitetssjukehus HF, Sykehuset i Vestfold HF.

Studien er godkjent av REK og Statens Legemiddelverk, og monitoreres av klinisk monitor (ved OUS og Innovest. Studien finansieres av Norges Forskningsråd program for Klinisk Forskning, Seraf UiO, og de deltagende sykehus.

Mer informasjon om studien finnes på naltrekson.no 

 

 

Publisert 27. jan. 2012 14:30 - Sist endret 17. juni 2019 11:44

Kontakt

Prosjektleder

  • Lars Tanum