English version of this page

StopAutoimmunity

Prosjektet forsker på tarmbakterienes betydning for kroniske betennelsessykdommer og autoimmunitet.

Om prosjektet

I det ERC-finansierte forskningsprosjektet StopAutoimmunity studerer vi lever- og gallegangssykdommen primær skleroserende cholangitt ved å se spesielt på pasienter som får tilbakefall av sykdommen etter levertransplantasjon.

Hypotesen er at biprodukter fra bakteriene i tarmen er med på å drive sykdomsprosessen og at tarmrettet behandling vil kunne forebygge eller behandle tilstanden.

 

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 802544.

Utvalgte publikasjoner

  • Kummen M, Thingholm LB, Rühlemann MC, Holm K, Hansen SH, Moitinho-Silva L, Liwinski T, Zenouzi R, Storm-Larsen C, Midttun Ø, McCann A, Ueland PM, Høivik ML, Vesterhus M, Trøseid M, Laudes M, Lieb W, Karlsen TH, Bang C, Schramm C, Franke A, Hov JR. Altered Gut Microbial Metabolism of Essential Nutrients in Primary Sclerosing Cholangitis. Gastroenterology. 2021 Apr;160(5):1784-1798.e0. doi: 10.1053/j.gastro.2020.12.058. Epub 2020 Dec 31. PMID: 33387530; PMCID: PMC7611822.
Publisert 3. mai 2019 11:05 - Sist endret 25. nov. 2021 16:36