Ungdoms-TOP

Om prosjektet

Med Ungdoms-TOP ønsker vi å få mer kunnskap om hva som skjer med ungdommer som får alvorlige psykiske problemer (psykose). Målsettingen for denne vitenskapelige studien er å øke kunskapen om årsakene til psykose blant ungdommer og bidra til sikrere diagnostikk, forbedredede behandlingsmuligheter og mulige preventive tiltak i fremtiden. Gjennom inklusjon av omtrent 200 godt karakteriserte pasienter og 200 friske kontroller fra Oslo og omegn vil vi kunne undersøke mulige årsaker og mekanismer bak sykdommen.

Prosjektets fulle navn er: Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Early Onset Psychosis.

Samarbeid

Ungdoms-TOP er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Diakonhjemmet Sykehus, og er finansiert av Norsk Forskningsråd og Helse Sør-Øst.

Publisert 5. des. 2013 15:58 - Sist endret 29. okt. 2020 16:50

Kontakt

For spørsmål knyttet til deltakelse i studien:

Prosjektkoordinator Tarje Tinderholt

Tlf 92 81 32 23

Vitenskapelige og andre henvendelser: kontakt prosjektlederne Ingrid Agartz eller Anne M. Myhre