To Klinmed-professorer blant verdens mest siterte forskere

Klinmed-professorene Sverre E. Kjeldsen og Dan Atar er UiOs eneste representanter på Thomson Reuters liste over verdens mest siterte forskere i 2016.

To portrettbilder ved siden av hverandre. Til venstre, mann med briller, hvit legefrakk, blå skjorte og rødt slips. Til venstre, mann med briller, svart jakke, hvit skjorte og blått slips.

Sverre E. Kjeldsen og Dan Atar er blant verdens mest siterte forskere i 2016. Foto: © UiO/Øystein H. Horgmo

Begge forskerne er kardiologer, og jobber i tillegg til sine professorater som overleger ved Oslo universitetssykehus.

Dan Atar trekker fram det gode kollegiale miljøet ved UiO og OUS som en viktig faktor til at forskningen når ut så bredt som den har gjort.

Hjerteinfarkt, hjerteflimmer og høyt blodtrykk

Atar har i mange år forsket på hjerteinfarkt, og spesielt hvordan man kan stille diagnosen basert på blodprøver av pasienter som kommer til sykehuset med brystsmerter og mistanke om infarkt.

De siste årene har han forsket på hjerteflimmer, som er en hjertesykdom som rammer flere og flere pasienter i Norge. Hjerteflimmer er en tilstand som blant annet kan føre til hjerneslag, og Atar har vært engasjert i å finne forebyggende tiltak mot dette.

Sverre E. Kjeldsen forsker på årsaker til og prognostisk betydning av høyt blodtrykk og hypertensiv hjertesykdom, som forårsakes av forhøyet blodtrykk. Hans forskning har bestått av en lang rekke store, kliniske studier, og har vist en betydelig helsegevinst ved å behandle høyt blodtrykk.

Om Thomson Reuters

Thomson Reuters er et analysebyrå som årlig setter opp en liste over de 1% mest siterte forskerne i verden, innenfor ulike fagfelt.

Vurderingene baseres blant annet på antall publiserte vitenskapelige artikler, type tidsskrift artiklene er publisert i og antallet siteringer.

Av Guro Flinterud
Publisert 23. nov. 2016 14:42 - Sist endret 2. mai 2019 12:08