Dansk prestisjepris til norsk forsker

Professor Tom Eirik Mollnes har som første nordmann mottatt den internasjonale KFJ-forskningsprisen av Rigshospitalet i København.

Tom Eirik Mollnes.

Tom Eirik Mollnes er professor II ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved UiO, professor ved Universitetet i Tromsø og på CEMIR ved NTNU, Trondheim, samt forsker ved Nordlandsykehuset, Bodø.

Mollnes får KFJ-prisen for å finne nye muligheter for behandling av sykdommer hvor aktivering av det medfødte immunsystemet bidrar til vevskaden, for eksempel ved hjerte- og karsykdommer og alvorlig blodforgiftning.

– Jeg er glad for og ydmyk over å ha fått prisen, men dette ville ikke gått uten mine dyktige samarbeidspartnere, både forskerne og ikke minst ingeniørene som har bidratt betydelig, sier Mollnes.

Overaktivering av komplementsystemet

Vårt medfødte immunforsvar er vår første forsvarslinje mot infeksjoner. En del av immunforsvaret er komplementsystemet, som består av over 30 ulike proteiner, og er særlig viktig for å beskytte oss mot infeksjoner, som for eksempel meningokokker.

Mollnes og kollega ved Rigshospitalet, Peter Garred, har funnet at når komplementsystemet blir overaktivert, kan denne delen av immunforsvaret gjøre mer skade enn nytte. Da utvikles det en betennelsesreaksjon som kan skade pasientens eget vev.

– Vi har fremsatt en hypotese, som går ut på at pasienten ikke dør av bakteriene, men av sitt eget overaktiverte immunsystem, forklarer Mollnes.

Det er dette som skjer ved sepsis eller blodforgiftning, som er delvis betinget av en overaktivering av komplementsystemet. Systemets aktivering bidrar også til utvikling av hjerte- og karsykdommer som åreforkalkning, som kan føre til hjerteinfarkt og hjerneslag.

Dyreforsøk støtter hypotesen

Mollnes og kolleger har forsøkt en intensiv behandling som slår ut både komplementsystemet og en betydelig del av resten av det medfødte immunsystemet helt fra starten, før det får sjansen til å bli overaktivert.

Forskergruppen har gjort mange forsøk med dyremodeller som støtter denne hypotesen. De er foreløpig de eneste forskerne som har undersøkt denne kombinasjonen av hemmere av det medfødte immunsystemet

– Målet er i framtiden å kunne behandle pasienter med disse og andre sykdommer hvor komplement- og resten av det medfødte immunsystemet er uhensiktsmessig aktivt, sier Mollnes.

Om prisen

Det danske Rigshospitalets Internationale KFJ-pris deles ut hvert år til en internasjonal forsker på høyt nivå, som mottar 1,5 millioner danske kroner til videre forskning.

Formålet med prisen er å styrke forskningsmiljøet på Rigshospitalet i København i samarbeid med de beste forskerne internasjonalt. Prisvinneren må ha et eksisterende samarbeid med ett eller flere av sykehusets internasjonale forskningsmiljøer.

– Nettverk og samarbeid er helt sentralt, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Min virksomhet er basert på nettverksforskning og min tilknytning til UiO er av vesentlig betydning for de resultatene som leder frem til denne prisen, sier Mollnes.

En internasjonal bedømmelseskomité vurderer de innstillede kandidater. Av de tidligere prisvinnere er fire fra USA, en fra Sverige og en fra Canada.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 8. nov. 2017 16:27 - Sist endret 9. nov. 2017 10:23