Demensforskningsprisen 2017: Har stor tro på å kunne bremse demensutviklingen

Professor Tormod Fladby mottar i dag nasjonalforeningens demensforskningspris for 2017.

Bilde av Tormod Fladby

Professor Tormod Fladby. Foto: UiO/Øystein H. Horgmo

Nasjonalforeningen for folkehelsen delte ut demensforskningsprisen for første gang i 2016. Prisen deles ut for å løfte, oppmuntre og bidra til forskning på demens.

Årets pris tildeles professor Tormod Fladby tirsdag 7. februar og overrekkes av kong Harald på vegne av Nasjonalforeningen.

Professor Tormod Fladby er professor i nevrologi ved Institutt for klinisk medisin og overlege og avdelingssjef ved Nevroklinikken på Akershus universitetssykehus.

Banebrytende ny kunnskap

Ifølge juryen mottar Fladby årets pris for sitt bidrag til banebrytende ny kunnskap om demenssykdommer. De begrunner årets prisutdeling på denne måten:

- Fladby forsker på biomarkører fra blod og spinalvæske i hjernen og hvordan disse kan påvise demenssykdom på et tidlig stadium. Dette har bidratt til bedre diagnostikk og kunnskap om behandling av demenssykdommer. Fladby integrerer laboratorieforskning og pasientnært arbeid på en ypperlig måte.

Prisen består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad. Beløpet skal bidra til å stimulerer til videre forskning på demenssykdommer i Norge.

En sykdom som rammer mange

- Demens er en sykdom som rammer en stor andel av befolkningen, og gir vesentlig tap av livskvalitet for både pasient og pårørende, forklarer Fladby.

I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og over 350 000 er nær pårørende til en med demenssykdom.

De vanligste symptomene på demens er at hukommelsen blir dårligere og at det blir vanskelig å uttrykke seg. Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre dagligdagse aktiviteter.

- Demenssykdommer er også i økende grad kostbare sykdommer for samfunnet, forteller forskeren.

Fladby jobber med klinisk forskning som er rettet mot sykdomsutvikling.

- Vi jobber i nettverk, med rekruttering av pasienter og kontroller i hele landet, og med standardiserte kliniske rutiner og laboratorierutiner. Forskningen fører til interessante resultater i flere fagfelt, fra nevropsykologi, proteomikk, billedannende teknikker og genetikk.

Pådriver for demensforskning

Prisvinneren har varierte dager som inneholder både pasientkonsultasjoner, undervisning av studenter og forskningsarbeid. Han er initiativtaker til Norsk Nevropsykiatrisk forening og styreleder i Nansen Neuroscience Foundation.

Fladby har vært en aktiv pådriver for demensforskning, både nasjonalt og internasjonalt, noe som også ble påpekt av prisjuryen.

- Vi har stor tro på at vi skal kunne bremse sykdommen, og at færre vil utvikle demens hvis vi kan oppdage symptomene på et tidlig stadium, avslutter han.

Tormod Fladby og kong Harald
Professor Tormod Fladby mottok demensforskningsprisen fra H.M. Kong Harald. Foto: Paal Audestad

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 7. feb. 2017 13:46 - Sist endret 8. feb. 2017 13:03