Hederspris til Knut Dahl-Jørgensen

Professor Knut Dahl-Jørgensen har fått Diabetesforums hederspris for sin mangeårige innsats for alle pasienter med diabetes og for helsepersonell som arbeider med sykdommen.

Forbundsleder Nina Skille (t.v) og generalsekretær Bjørnar Allgot delte ut Diabetesforums hederspris til professor Knut Dahl-Jørgensen. Foto: Tore Amundøy, Diabetesforbundet. 

På årets Diabetesforum ble en overrasket Knut Dahl-Jørgensen overrakt Diabetesforbundets hederstegn på konferansen han selv er leder for. Diabetesforum er forbundets nasjonale konferanse for helsepersonell.

Betydelig innsats for fagområdet

– Denne personen har med sin kunnskap, sin innsikt og forståelse bidratt til bedre diabetesbehandling i Norge, også bidratt internasjonalt til forskning og bedre behandling, særskilt for barn og unge, innledet forbundsleder Nina Skille.

Hun fremhevet videre hvordan Dahl-Jørgensen har gjort en betydelig innsats for å fremme forståelsen for diabetes som fagområde, diabetes i flerfaglig sammenheng og diabetes i hverdagen.

- Han har gjort, og gjør, en innsats for alle med diabetes og for helsepersonell som arbeider med diabetes langt utover det som kan forventes – og over en lang epoke, sa hun under utdelingen.

Prisvinneren mottok hederen i form av en gullnål med diamant, som er Diabetesforbundets hederstegn for langvarig innsats på diabetesområdet.

Står bak Oslo Diabetes Forskningssenter

Professor Knut Dahl-Jørgensen er professor ved Barne- og ungdomsklinikken ved Klinmed, UiO og OUS. Han er en av grunnleggerne bak Oslo Diabetes Forskningssenter, og leder forskergruppen på barnediabetes.

Dahl-Jørgensen har i mange år vært tilknyttet Diabetsforbundet, som rådgiver, medlem av medisinsk fagråd og nå leder av konferansen nasjonalt Diabetesforum.

Av Linn E. Frenningsmoen og Julie Nybakk Kvaal
Publisert 24. mai 2017 13:13 - Sist endret 29. mai 2017 09:54