Hjerteforskningsprisen 2017: Ser på sammenhengen mellom betennelser og hjertesvikt

Årets hjerteforskningspris tildeles i dag professor Lars Gullestad for hans forskning på sammenhengen mellom betennelse og hjertesvikt.

Professor Lars Gullestad mottar prisen av Kong Harald

Professor Lars Gullestad mottar prisen av H.M. Kong Harald. Foto: Paal Audestad

Tirsdag 7. februar mottar professor Lars Gullestad Hjerteforskningsprisen for 2017. Nasjonalforeningens hjerteforskningspris er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskning.

Prisen er på 200 000 kroner og skal motivere forskere til å satse innen feltet og skape økt oppmerksomhet rundt hjerte- og karforskning. Ifølge juryen har Gullestad vært en betydningsfull deltaker i norsk kardiologisk forskning over mange år.

- Lars Gullestad får prisen for sin forskning på sammenhengen mellom betennelse og hjertesvikt som har bidratt til ny forståelse for, og behandling av, hjertesviktpasienter og hjertetransplanterte, står det i begrunnelsen fra nasjonalforeningen.

Lars Gullestad er professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Kardiologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Betydningen av betennelse

Gullestad har i tett samarbeid med kolleger og forskere fra andre medisinske avdelinger forsøkt å finne ut mer om mekanismene bak ulike hjertesykdommer.

- Et av de første spørsmålene vi stilte var om betennelse, eller immunologiske mekanismer, også var involvert i sykdomsprogresjon ved kroniske hjertelidelser som hjertesvikt, forteller Gullestad.

Sammen med kolleger fra immunologi og infeksjonsmedisin og indremedisinsk avdeling ved OUS, fant forskerne mange holdepunkter for økt inflammatorisk aktivitet hos pasientene med hjertelidelser.

Neste naturlige spørsmål var om man kunne bedre hjertets funksjon ved å dempe betennelsen.

- Vi testet dette hos pasienter med hjertesvikt med et middel fra infeksjonsmedisin. Dette blodproduktet var i vanlig bruk ved flere indremedisinske lidelser, og vi kunne nå vise at det også var effektiv ved hjertesvikt ved at hjertet ble mindre og at pumpekraften økte, forklarer han.

Studien vakte stor internasjonal oppmerksomhet da den kom.

Først i verden

Lars Gullestad
Lars Gullestad. Foto: UiO/Øystein H. Horgmo

Gullestad og kolleger har utviklet dette arbeidet videre og testet ulike medikamenter innen ulike hjertesykdommer.

- Nylig har vi som de første i verden vist at et medikament som blokkerer betennelsesstoffet Interleukin 6, reduserer betennelsesreaksjonen og hjerteskaden hos pasienter med visse typer hjerteinfarkt, forteller han.

Sjelden en kjedelig dag på jobb

Prisvinneren trives godt med å jobbe i teamarbeid mellom avdelinger og institutter, og mellom sykehus i Norge og internasjonalt. Han er en aktiv forsker og har drevet utstrakt samarbeid på internasjonalt nivå og vært koordinator i store internasjonale studier.

Han synes selv at det å kunne jobbe både med pasienter, delta i undervisning og drive med forskning er et privilegium

- Jeg har vært så heldig å jobbe på et fantastisk sykehus med inspirerende og gode kolleger, der ideer og spørsmål til stadighet dukker opp, og der det er en vilje til å finne ut hva som feiler pasientene, hvordan vi kan foreta en sikker diagnose, og hvordan vi kan bedre behandlingen. Det er sjelden en kjedelig dag på jobb, avslutter han.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 7. feb. 2017 16:04 - Sist endret 8. feb. 2017 12:44