Hyllet for innsats innen hjernehelse og hjerneslag

Professor David Russell mottok 9. februar en æresbevisning for sin mangeårige innsats og forskning på hjerneslag, og for de slagrammede.

Professor David Russell mottar æresbevisning fra generalsekretæren i LHL Hjerneslag Tommy Skar.

Professor David Russell mottar æresbevisning fra generalsekretæren i LHL Hjerneslag Tommy Skar. Foto: Christopher Olssøn

Omtrent 16 000 personer rammes av hjerneslag i Norge hvert år. Det tilsvarer rundt 40 nye tilfeller hver dag.

Hjerneslag er en fellesbetegnelse for hjerneinfarkt og hjerneblødning, og er den fremste årsaken til uførhet i Norge. Hjerneslag er også en viktig medvirkende årsak til rundt halvparten av alle demenstilfellene.

LHL Hjerneslag er LHL’s organisasjon for personer som har hatt hjerneslag eller er pårørende til slagrammede. Under organisasjonens ettårsjubileum, uttalte generalsekretær Tommy Skar følgende i sin hyllest av mottakeren av æresbevisningen:

- Professor David Russell har motivert og skolert oss, og han har gjennom mange år gjort en kjempestor innsats innen hjernehelse og hjerneslagområdet - og for de slagrammede, nasjonalt og internasjonalt.

Russell fikk overrakt et portrett tegnet av Kerstin Skar.

Mister blodtilførselen til hjernen

David Russell er professor ved Institutt for klinisk medisin og overlege ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Han ser til pasienter, underviser medisinstudenter og driver veiledning av stipendiater og postdok’er.

Selv har han forsket på hjernen i omtrent 30 år.

- Å drive med forskning er veldig spennende. Målet er å oppdage ny informasjon som vil resultere i bedre behandling av hjerneslag, forteller han.

Ved et hjerneslag blir blodtilførselen til hjernen brutt. Det kan enten være i form av en blodpropp, som også kalles hjerneinfarkt, eller det kan være en sprekk i blodkaret kalt hjerneblødning.

Områdene i hjernen som får blod fra disse blodårene vil dermed miste næring og oksygen og bli varig skadet.

Forskning viktig for optimal behandling

I sin forskning har Russell i flere år sett på flere aspekter ved cerebrovaskulære sykdommer, det vil si tilstander der blodtilførselen til eller fra hjernen er forstyrret.

- Vi har benyttet ulike ultralydteknikker til å studere hjernens blodsirkulasjon og sett på patologiske forandringer i hjernens tilførende arterier. Dermed kan vi forhindre komplikasjoner under kardiovaskulære inngrep og hjertekirurgi, forklarer han.

Forskningsgruppen til Russell bruker også nye ultralydmetoder, MRI og PET-skannere til å påvise ustabilt plakk, som gir økt risiko for hjerneslag.

Såkalt stabilt plakk gir en mye lavere risiko når det gjelder hjerneslag.

- Kunnskapen fra forskningen vår vil være meget viktig når vi skal bestemme optimal forebyggende behandling for pasienter.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 17. feb. 2017 16:16 - Sist endret 17. feb. 2017 16:20