K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning ved Klinmed

Professor Ivar Sjaastad blir senterleder når det nye K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning starter opp 1. juli 2017.

Professor Ivar Sjaastad

Professor Ivar Sjaastad. Foto: Kristoffer Eide, OUS

I vestlige land er hjertesvikt en betydelig dødsårsak, og den vanligste årsaken til sykehusinnleggelse for pasienter over 65 år i hele Europa.

Det nye K.G. Jebsen-senteret for hjerteforskning har som mål å identifisere viktige sykdomsmekanismer bak tilstanden diastolisk dysfunksjon (DD), som er en av de fremste årsakene til hjertesvikt.

Målet er mer kunnskap, tidligere diagnostisering og bedre behandling av denne alvorlige tilstanden.

- Det finnes foreløpig ingen effektiv medisinsk behandling av diastolisk dysfunksjon. Grunnen til dette er at viktige sykdomsmekanismer som ligger til grunn for tilstanden fortsatt er ukjent, og det er derfor et stort behov for målrettet forskning på DD, forklarer senterleder Ivar Sjaastad.

Om diastolisk dysfunksjon

Hjertesvikt er en tilstand som kjennetegnes av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med tilstrekkelig mengde friskt blod.

- Tradisjonelt sett er hjertesvikt forbundet med en reduksjon i hjertets pumpefunksjon. Imidlertid har en annen fremtredende årsak til hjertesvikt blitt identifisert, nemlig redusert fylling av hjertet i hvilefasen, også kalt diastolen, forklarer Sjaastad.

Med dette menes at stivhet i hjertemuskelen hindrer normal utvidelse og fylling av hjertekammeret i denne fasen. Denne tilstanden kalles diastolisk dysfunksjon.

DD oppstår typisk hos pasienter med klaffesykdom, høyt blodtrykk eller diabetes.

Senter for hjerteforskning

Den nye senterlederen forklarer at de ønsker å identifisere avgjørende sykdomsmekanismer som kan føre til diastolisk dysfunksjon.

- Mangelen på kunnskap om sykdomsmekanismene bak DD, samt vanskeligheter med diagnostisering og behandling, er bakgrunnen for vårt initiativ til dette senteret, sier han.

- Vi ønsker å bruke denne kunnskapen til å utvikle nye terapeutiske strategier for denne altfor vanlige og dødelige tilstanden.

Det nye K.G. Jebsen-senteret for hjerteforskning vil inneha komplementær kompetanse mellom partnerne og de assosierte partnerne, som spenner fra grunnforskere til kliniske forskere.

Med bevilgningen fra Stiftelsen K.G. Jebsen vil de få finansiering i en 4-årsperiode med mulighet til en forlengelse i ytterligere 2 år. Stiftelsen uttaler:

- Ved å gi støtte til etableringen av senteret, ønsker Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen å bidra til et skikkelig forskningsløft og ikke minst til at fremragende medisinsk forskning raskere kan komme pasientene til gode, sier daglig leder Sveinung Hole i en uttalelse.

Pasientrettet forskning av høy internasjonal kvalitet

Stiftelsen K.G. Jebsen er opptatt av pasientrettet forskning av høy internasjonal kvalitet. Siden lanseringen av senterordning i 2010 har de bevilget til sammen 348 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge.

Senterbevilgningen fokuserer på faglig kvalitet og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn i utvelgelsen. K.G. Jebsen-sentrene i medisin utgjør noen av de sterkeste medisinske forskningsmiljøene i Norge.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 25. apr. 2017 09:13 - Sist endret 9. nov. 2017 10:34