Kongens fortjenestemedalje til professor emeritus Per Skaane

17. oktober mottok radiolog og prosessor emeritus Per Skaane Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid som lege og forsker innen brystdiagnostikk og mammografiscreening.

Per Skaane med Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret.

Per Skaane har en lang karriere bak seg som brystradiolog og forsker ved Brystdiagnostisk senter ved UiO.

Han har vært en av pionerne innen ultralyd og andre bildediagnostiske metoder innen brystdiagnostikk, både nasjonalt og internasjonalt.

Mulighet for nye teknikker

Han ble utdannet lege i Tübingen i Tyskland i 1970. Etter først å ha arbeidet innen patologi og kirurgi startet han med radiologi, hvor brystdiagnostikk umiddelbart ble hans store lidenskap. 

Utmerkelsen ble delt ut på det 8. Nordiske mammografiscreeningsymposiet i Oslo. En overrasket Skaane fortalte i sin takketale hvor heldig han i sin tid var som fikk muligheter til å gå inn i feltet i en tid da brystdiagnostikken og -radiologien stod foran store endringer. Dette ga ham gode muligheter til å utforske nye teknikker og modaliteter, fortalte han.

Pådriver for digital mammografi

Per Skaane har vært en sterk pådriver for innføring av digital mammografi, og i den senere tid for digital bryst-tomosyntese, både nasjonalt og internasjonalt.

Radiologen har også vært en frontfigur i det norske Mammografiprogrammet. Han fremholdt i sin tale at prisen er til hele det norske Mammografiprogrammet og til Kreftregisteret, en nær samarbeidspartner gjennom mange år.

Både kliniker og forsker

Professoren har parallelt med sin kliniske virksomhet hele tiden vært aktiv som forsker. Skaanes engasjement og kunnskap har ført til samarbeid med en rekke faggrupper. Han har ledet en rekke studier med stor internasjonal tyngde, og er en ettertraktet foredragsholder.

Han har publisert mer enn 200 publikasjoner, hvorav om lag 150 er fagfellevurderte vitenskapelige artikler publisert i nivå-1-tidsskrifter. Han har også bidratt i flere bøker og rapporter. Skaane er fremdeles aktiv innen forskning og har veiledet et titalls doktorgradsstudenter.

Høyt verdsatt kollega

Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet.

Prisen ble delt ut av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, i Kongens sted. I sin heder til Skaane trakk hun frem hans unike evne til å kommunisere med pasientene og hvordan han er en svært avholdt kollega som har samarbeidet godt med alle, uavhengig av profesjon. Både pasienter, studenter og faggrupper har fått gleden av hans faglige kompetanse og engasjement gjennom et langt yrkesliv.

Forslagsstillere var professor Solveig Hofvind, fagradiograf Randi Gullien og radiolog Hilde Bjørndal.

 

Av Gunhild Mangerud, Kreftregisteret sammen med Solveig Hofvind og Randi Gullien. Bearbeidet av Julie Nybakk Kvaal.
Publisert 2. nov. 2017 12:21 - Sist endret 20. apr. 2021 15:57