Kreftforeningens hederspris til Steinar Aamdal

Han har vært en pådriver for at norske kreftpasienter skal få tilgang når nye metoder eller medikamenter skal testes ut. Nå er Steinar Aamdal tildelt kreftforeningen hederspris for 2017.

Professor emeritus Steinar Aamdal. Foto: UiO

Steinar Aamdal er professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin, og leder forskergruppen Tidlig utprøvende kreftbehandling ved Avdeling for kreftbehandling. Han er også leder av Seksjon for klinisk kreftforskning ved OUS.

Forskergruppen har som mål å utvikle nye metoder for å forutsi, forebygge, diagnostisere og behandle kreft.

En tydelig forkjemper for norske kreftpasienter

Enheten er en av få i Skandinavia som har kompetanse og ressurser til å gjennomføre utprøving av nye kreftbehandlinger som testes ut for første gang i mennesker, såkalte fase I-utprøvinger.

Ved utdelingen av prisen fremhevet Kreftforeningen Aamdals mangeårige engasjement og arbeid med å få Norge i front når nye metoder skal testes ut:

- Aamdal har tatt en tydelig rolle i den offentlige diskurs om nye legemidler. Spesielt når de første legemidlene innen immunterapi kom på markedet har Aamdal vist et voldsomt engasjement for at norske pasienter skal få tilgang til disse medikamentene. Han har stått frem i media og på møter for å tale pasientenes sak. Han har vært – og fortsatt er- en tydelig forkjemper for at norske kreftpasienter skal få tilgang til medisiner som har effekt, heter det i begrunnelsen.

Immunterapi i kreftbehandlingen

Aamdal er opptatt av at flest mulig pasienter skal få muligheten til å teste ut nye kreftmedisiner. Dette inkluderer blant annet immunterapi, hvor vi mobiliserer immunforsvaret til å angripe kreftsykdommen.

Det er først og frem pasienter med lungekreft og føflekk-kreft som har fått muligheten til å teste nye behandlinger i Aamdals forskergruppe, men håpet er at nye metoder som immunterapi skal gjelde for de fleste krefttyper i fremtiden.

Kreftforeningens hederspris kan tildeles en eller flere personer som har gjort en særlig innsats innen kreftområdet, som har utmerket seg innen klinisk virksomhet eller kreftomsorg eller som har bidratt til innsamling eller annen synliggjøring for å sette kreftsaken på dagsordenen.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 10. apr. 2017 13:19 - Sist endret 10. apr. 2017 13:25