Mobilapper til bruk i forskningen

Bruken av mobilapper åpner helt nye muligheter og har endret måten vi forsker på. UiO har i 2017 tatt i bruk mye ny teknologi for innsamling av forskningsdata ved hjelp av mobilapper.

Illustrasjon av ulike apper

USIT utvikler mobilapper sammen med forskere til et bredt spekter av forskningsprosjekter. Illustrasjon: USIT.

Bruk av apper og nettbrettløsninger i forskningssammenheng har økt kraftig det siste året. USIT ved Universitetet i Oslo er kommet lengst i landet innen utvikling av mobilapper til bruk i forskning. Dette har de klart ved å bygge på eksisterende forskningsinfrastruktur med Nettskjema og TSD (Tjenester for Sensitive Data) med høy fokus på sikkerhet og personvern.

USIT utvikler mobilapper sammen med forskere til et bredt spekter av forskningsprosjekter, også prosjekter som samler inn personsensitive data.

Unik innsikt i alvorlig psykisk lidelse

Senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ved Klinmed bruker en app for å undersøke hvordan vi kan bruke digitale verktøy til å fange og forstå de gåtefulle svingningene ved alvorlig psykisk lidelse. Appen «MinDag» er et nytt system utviklet i samarbeid med USIT for å gi unik innsikt i symptomvariasjon og faktorer som påvirker tilbakefall ved schizofreni og bipolar lidelse.

– Gjennom selv-registrering av symptomer og opplevelser i en smarttelefon-applikasjon samt automatisk registrering av bevegelsesmønstre med mer over tid, vil vi vinne ny kunnskap om sykdomsmekanismer som kan brukes i forebygging og behandling, forteller forsker ved NORMENT Trine Vik Lagerberg.

Åpen forelesning for forskere

Torsdag 31. august kl 12.15 til 14.00 arrangerer USIT en forelesning hvor de oppsummerer de viktigste mobilappene som er utviklet i 2017, og hvordan disse brukes i forskning ved universitetet og sykehusene. Forelesningen, som finner sted i Kristen Nygaards hus, er åpen for alle, men er spesielt rettet mot forskere som ønsker se på muligheter i ny teknologi til bruk i egen forskning.

Seminaret blir åpnet av IT-direktør Lars Oftedal, og gruppeleder for webutvikling på USIT, Dagfinn Bergsager vil dele erfaringer fra 2017. Han skal snakke om bruk av mobilapper i klinisk forskning, erfaringer ved bruk av iPads på sykehus, hvordan ny personvernforordning vil påvirke arbeidet med apputvikling, samt billig og effektiv koding av apper.

– Vi vil også vise løsninger vi kan få til med den kompetansen og teknologien vi har her på USIT, som innsamling av anonyme data og store datamengder, og muligheter for tilbakemeldinger til respondent/pasient og forsker/behandler, sier Bergsager.

Av Julie Nybakk Kvaal og USIT
Publisert 25. aug. 2017 12:30 - Sist endret 27. nov. 2018 14:06