Første nasjonale strategi på hjernehelse

Tirsdag 12. desember la Helse- og omsorgsminister Bent Høie frem den første nasjonale strategien for hjernehelse. En viktig del av strategien er 20 millioner til forskning.

Professor Hanne F. Harbo var svært fornøyd med den første nasjonale strategien på hjernehelse, presentert av Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Øystein Horgmo.

Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Konsekvensene av sykdommene er ofte store, både for pasienter og pårørende.

I dag presenterte Helse- og omsorgsminister Bent Høie den første nasjonale strategien på hjernehelse i en pressekonferanse på Domus Medica.

20 millioner til hjerneforskning

Regjeringen ber Forskningsrådet lyse ut 20 millioner kroner til etablering av nye forskningssentre for klinisk behandling av hjernesykdommer. Den første utlysningen omhandler alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet, som amyotrofisk lateral­sklerose (ALS), multippel sklerose (MS) og demens.

I tillegg legges det opp til både nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen hjerneforskning.

Hjernen angår oss alle

Professor og overlege Hanne Flinstad Harbo holdt innlegg om viktigheten av forskning for å finne årsaker, gi effektiv behandling og for å bremse og kurere hjernesykdommer. Hun er leder for en forskergruppe på MS og for henne var dette en stor dag.

– Dette er en stor dag for alle, for hjernen angår oss alle. Det er fortsatt store uløste utfordringer, men i dag heiser jeg flagget og tenker at dette er som 17. mai og julaften på en gang, sier hun.

Om nasjonal hjernehelsestrategi

Hjernehelse er et nytt begrep i Norge, men en samlet strategi for hjernehelse har lenge vært etterspurt av fagfolk, pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet skriver i strategien at vi fortsatt mangler kunnskap på årsaker til sykdommer i hjernen.

Den nye strategien har fire overordnete mål. Utenom forskningssatsingen legges det vekt på å øke kunnskapen i befolkningen om god hjernehelse og forebygging, det er fokus på et mer brukerorientert helsetilbud som også ivaretar pårørende, og i tillegg vil strategien sikre et helhetlig pasientforløp for pasienter med hjernesykdommer.

Strategien er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet med innspill fra Helsedirektoratet, Hjernerådet og en rekke fagmiljøer og brukere.

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 12. des. 2017 16:59 - Sist endret 13. des. 2017 10:30