Pris for fremragende forskning

Forsker Johannes Espolin Roksund Hov ved Klinmed, ble fredag 5. mai tildelt OUS sin pris for fremragende forsking, Early Career Awards.

Johannes Espolin Roksund Hov (t. v.) ble hedret sammen med Kirsten Sandvig og Tor Paaske Utheim. Foto: Bjørge Einrem, OUS

Johannes Espolin Roksund Hov er lege i spesialisering ved Medisinsk klinikk på OUS og forsker ved Norsk senter for Primær skleroserende cholangitt (NoPSC), på Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon ved UiO.

Betydningen av tarmflora i sykdomsutvikling

Hovs forskergruppe undersøker betydningen tarmfloraen har for kroniske betennelsessykdommer og hvordan tarmfloraen kan utnyttes i klinisk praksis, med særlig fokus på sykdom som rammer gallegangene i og utenfor leveren.

Begrunnelsen for prisen er Hovs produktivitet som forsker etter hans disputas i 2011 og hans mange artikler i høyt ansette publikasjoner. Komiteen har vektlagt hans betydelige innsats for å drive feltet videre, i tillegg til å være en dyktig formidler som sprer kunnskap om betydningen av tarmfloraen for sykdomsutvikling.

– Veldig hyggelig anerkjennelse

Hov selv er svært glad for prisen:

– Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse av arbeidet som er gjort i forskningsmiljøet jeg er en del av. Særlig er det gøy at vi får en pris for å bygge opp et nytt forskningsfelt som vi tror vil komme pasientene til gode, sier han.

Prismottakeren påpeker at det er stor allmenn interesse for tarmfloraens betydning i mange sykdommer.

– Vi tror at i løpet av få år, så vil vi i hvert fall i noen sykdommer kunne bruke tarmfloraen som hjelpemiddel i persontilpasset medisin, både til diagnostikk av sykdom og som behandlingsmål.

Sykehusets fremste forskere og forskningstalenter

OUS deler ut priser til fremragende forskere én gang i året. Dette er en heder og påskjønnelse til de beste blant sykehusets forskere og en inspirasjon til lovende forskningstalenter. Prisen Excellent Researcher Award er på 300.000 kr og Early Career Award på 150.000 kr. Prispengene skal benyttes til videre forskning.

– Vi håper at prisen vil styrke den pasientnære aktiviteten ytterligere og åpne enda flere muligheter både i og utenfor vårt eget sykehus, sier Hov.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 12. mai 2017 14:10 - Sist endret 12. mai 2017 14:10