Tre strategiske stipendiatstillinger til miljøer ved Klinmed

Fakultetsstyret vedtok våren 2017 å tildele seks stipendiat- og postdokstillinger innen strategiske satsingsområder ved fakultetet. Tre kandidater fra Klinmed nådde opp i første runde.

illustrasjon av ord med forstørrelsesglass over.

Illustrasjon: Colourbox.com

Fokusområder i 2017

Fakultetsstyret har vedtatt tre kriterier eller områder de ønsker særskilt fokus på i sin utlysning av de seks stillingene ved Det medisinske fakultet.

Det første området fakultetet ønsker å styrke er forskning og nettverksbygging mellom fagmiljøer innen global helse.

Videre ønsker de å styrke fagmiljøer som utvikler og driver muliggjørende teknologier og støttefunksjoner som kommer utdanning og forskning til gode.

Det siste fokusområdet er samarbeidet med fakultetets internasjonale institusjonelle partnere. I denne runden peker fakultetet på samarbeidsprosjekter med partnere i Sør-Afrika og Russland.

Tre stillinger til Klinmed

Instituttene ble invitert til å fremme prosjektsøknader til fakultetet, som tildeler de seks stillingene for tre år til faggrupper på instituttene. Institutt for klinisk medisin fikk tildelt tre stillinger.

I kategorien rekrutteringsstillinger i muliggjørende teknologier og støttefunksjoner har Klinmed fått midler til to prosjekter.

Bjørn Dalhus ved Avdeling for medisinsk biokjemi, KLM, skal forske på “Single-molecule imaging of DNA-scanning with nanoscale precision”, og Dag E. Undlien ved Avdeling for medisinsk genetikk, KLM, har fått midler til prosjektet: «Beregningsgenetikk som verktøy for økt medisinsk presisjon».

Sist, men ikke minst, fikk Anne Margarita Dyrhol-Riise ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, MDK midler i tre år til prosjektet «Host biomarkers, Immune regulation and Host Directed Therapy in Tuberculosis- a collaborative study between University of Oslo and Stellenbosch University», som en del av fakultetets internasjonale samarbeid.

 

Publisert 24. aug. 2017 10:15 - Sist endret 24. aug. 2017 10:15