Forsker på brystkreftbehandling med midler fra Rosa Sløyfe-aksjonen

Med midler fra Rosa sløyfe-aksjonen har NeoAva-studien vist at noen brystkreftpasienter kan ha økt effekt av cellegift hvis de samtidig får behandling med antistoff som hemmer vekst av blodårer inn i kreftsvulster.

Olav Engebråten leder NeoAva-studien. Foto: UiO.

Rosa sløyfe-aksjonen er en internasjonal folkebevegelse som vil vise solidaritet med brystkreftrammede, øke kunnskapen om brystkreft og støtte brystkreftforskning.

Siden 1999 har over 190 millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen gått til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og andre brystkreftprosjekter.

NeoAva er en klinisk studie på brystkreftpasienter med såkalte store svulster, som er svulster på over 2,5 cm. Studien har vist at noen brystkreftpasienter kan ha økt effekt av cellegift hvis de får annen behandling i tillegg. NeoAva-studien ble tildelt midler fra Rosa-sløyfe aksjonen i 2010, og er ledet av Olav Engebråten, førsteamanuensis ved UiO og overlege ved OUS.

Immunsystemet viktig for effekt

– Enkelt forklart viser resultatene at immunsystemet ser ut til å være veldig viktig for om pasienter med hormonavhengige svulster får effekt av behandlingen. Studien vår er blant de første til å påvise denne sammenhengen, sier Engebråten.

Kreftsvulster er avhengig av blodforsyning for å vokse. Behandling som hemmer vekst av blodårer inn i kreftsvulster er blitt standardbehandling for flere krefttyper, men er ikke påvist i like stor grad ved behandling av brystkreft.

NeoAva-studien testet ut behandling med bevacizumab, et antistoff som hemmer vekst av blodårer inn i kreftsvulster. Målet var å finne ut hvordan behandlingen virker, hvilke pasienter den virker på, og identifisere hva som skjer i svulsten under denne behandlingen.

– Ved å finne ut hva som faktisk skjer i svulsten under en slik behandling, kan vi finne de «svake punktene» ved svulsten og dermed avsløre hvordan vi kan «overvinne» svulsten på en bedre og mer effektiv måte, sier Engebråten.

Fasiliterer cellegiftbehandlingen

Behandlingen ble gjennomført i kombinasjon med cellegift eller hormonbehandling, før kirurgisk behandling av brystkreft. Totalt var det 150 pasienter inkludert i studien.

– Bevacizumab binder og fjerner en av faktorene som skilles ut fra kreftcellene og stimulerer vekst av blodkar. Behandlingen kan derfor hindre at blodkar vokser inn i svulstvevet og gir svulsten næring, og den kan også gjøre det lettere for cellegiftbehandlingen å nå frem til kreftcellene, forklarer Engebråten.

 

Av Ida Paus, Kreftforeningen og Julie Nybakk Kvaal
Publisert 13. okt. 2017 13:31 - Sist endret 23. jan. 2020 11:28