Bjørn Bendz er årets Oslo-lege

Bendz får utmerkelsen fra Oslo legeforening for sitt engasjement for undervisning av medisinstudenter.

Bjørn Bendz da han mottok 12. semesterets undervisningspris i 2015. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Bjørn Bendz er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og arbeider som seksjonsleder på kardiologisk overvåkning på Rikshospitalet, i tillegg til å være førsteamanuensis i kardiologi ved Klinmed.

– Mine oppgaver er tredelte. Jeg jobber med invasiv kardiologi; det vil si utblokking av kransårer (PCI) og utskifting av hjerteklaffer med kateterbaserte teknikker (TAVI). Så er jeg lege på kardiologisk akutt- og intensivmedisin, i tillegg underviser jeg legestudenter om hjertesykdommer i regi av Universitetet i Oslo, forklarer han.

Populær foreleser

Bendz sitt engasjement for å gi studentene god undervisning var avgjørende i årets tildeling. I begrunnelsen står det blant annet:

”Medisinstudentene forteller at han har et brennende engasjement for studentene og mulighetene han har til å møte og påvirke mange fremtidige leger. Han er veldig interessert i å lære bort faget sitt, men har også generell interesse for medisin. Han er populær blant studentene og møter dem på flere semestre, men mest på siste året. Han er pedagogisk, gir studentene rom for refleksjon og kommer med konstruktive innspill. Mange av studentene husker han lenge etter at de ble uteksaminert. ”

– Jeg synes det er inspirerende å undervise interesserte studenter, og jeg lærer mye fag selv ved å undervise, sier legen.

At han trives godt med å undervise medisinstudenter, legger de både merke til og setter stor pris på. Høsten 2015 ble han også tildelt 12. semesterets undervisningspris. I denne utmerkelsen legges det særlig vekt på et Oslo-fokus.

– Mitt Oslo-fokus har vært å gi studentene i Oslo best mulig undervisning om hjertesykdommer og gi et godt bilde av kardiologiske tjenester ved OUS, forklarer han.

Om «Oslo-legen»

Prisen «Oslo-legen» er en utmerkelse fra kolleger i Oslo legeforening til et medlem som gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legene og legerollen på en svært positiv måte. Personen må i tillegg ha et Oslo-fokus med hensyn til sitt virke og være kjent utover indre krets.

Utmerkelsen ble gitt for første gang i 2008, og ble delt ut på foreningens årsmøte 23. august. Hovedpersonen ble selv overveldet over å motta utmerkelsen som årets Oslo-lege.

– Jeg ble overveldet. Videre blir man ydmyk  - og litt brydd - når man vet hvor mange hardt-arbeidende og dyktige kollegaer det er i Oslo. Det som varmet mest var imidlertid at det er studentene som ønsket å hedre meg – det har jeg satt veldig pris på, sier Bendz.

Bendz har publisert i meget høyt rangerte publikasjoner i blant annet Lancet. Han har bidratt i medlemsbladene til Overlegeforeningen og Oslo legeforening og stilt opp i media. Kardiologen er i tillegg medforfatter i flere medisinske lærebøker.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 27. aug. 2018 12:20 - Sist endret 2. mai 2019 12:10