English version of this page

ERC Starting Grant til Hov

Johannes Hov har fått ERC Starting Grant på 1,5 millioner euro fra EU for å kunne videreutvikle sin forskning på betydningen av tarmbakterier som driver av sykdomsprosesser.

Johannes Hov. En svært fornøyd forsker som strålte om kapp med sola over Rikshospitalet når han fikk nyheten om ERC-tildelingen. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Ledelsen ved institutt og fakultet gratulerer Johannes Hov med å ha kommet gjennom nåløyet. Det er bare de beste som får ERC Starting Grant fra EU.

Johannes Hov er ansatt som forsker ved Institutt for klinisk medisin og leder en forskningsgruppe ved Norsk senter for primær skleroserende cholangitt (PSC) og Institutt for indremedisinsk forskning. 

Forskningsmiljøet er verdensledende innen forskning på leversykdommen PSC og en nasjonal drivkraft for studier av tarmfloraens betydning for helse og sykdom.

Forskningen foregår i nært samarbeid med Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo Universitetssykehus, hvor Hov også arbeider som spesialist i fordøyelsessykdommer.

– ERC Starting Grant henger høyt, hvilke muligheter ser du åpne seg for deg med denne tildelingen?

– ERC-midlene er viktige fordi de utgjør en svært stor enkeltsum, forklarer Hov. Det vil si at vi får mye ressurser til å arbeide en ny og lovende retning. I tillegg er tildelingen svært prestisjefylt og en stor anerkjennelse for miljøet vårt. Tildelingen skaper derfor et solid grunnlag for å videreutvikle forskningsgruppen og vil styrke mulighetene for å få gjennomslag også senere.

– Kan du beskrive forskningen din med tre setninger?

– Vi undersøker betydningen av tarmbakteriene for kroniske betennelsessykdommer, med særlig fokus på leversykdommen primær skleroserende cholangitt. Vi tror tarmfloraens sammensetning og biprodukter av deres aktivitet er med å drive sykdomsprosessen. Noen av pasientene får tilbakefall etter å ha fått transplantert inn en ny lever, og i ERC-prosjektet er ideen å studere dette spesielt etter transplantasjon, siden man da har et "vindu" til å følge sykdomsprosessen helt fra begynnelsen, og eventuelt stoppe den.

– Hva ønsker du å oppnå med forskningen?

– Målet med forskningen er å forstå sykdomsmekanismene slik at vi kan gi bedre behandling for pasientene våre. Konkret så har hovedoverskriften vår de siste årene vært "klinisk tarmfloramedisin", det vil si at vi ønsker å forstå hvordan tarmfloraen påvirker sykdom i den grad at det fører til endret klinisk praksis - altså hvordan vi stiller diagnoser og gir behandling.

 

Emneord: tarmbakterier, transplatasjon, persontilpasset medisin, kroniske betennelsessykdommer, leversykdom, primær skleroserende cholangitt, autoimmune sykdommer Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 27. juli 2018 12:00 - Sist endret 28. juli 2018 07:51