FRIPRO-midler til unge forskertalenter

Tre unge forskere på Klinmed har mottatt den prestisjefylte FRIPRO-prisen til unge forskertalenter.

Per Nilsson, Søren E. Pischke og Tobias Kaufmann. Foto: UiO

Klinmed gjorde storeslem ved Forskningsrådets tildeling av FRIMEDBIO-støtte i år. I tillegg til de tre forskningsprosjektene ved årets FRIPRO-tildeling, har Forskningsrådet også gitt bevilgning til de tre unge forskertalentene Per Nilsson, Søren Erik Pischke og Tobias Kaufmann ved Klinmed.

Biologisk respons til biomaterialer

Biomateriale er et kunstig materiale som brukes til å opprettholde eller forbedre livskvaliteten til en pasient, som for eksempel hofteproteser eller kunstige hjerteklaffer. Når menneskelig vev kommer i kontakt med et biomateriale oppstår det en biologisk respons. Denne responsen skal Per Nilsson se på i sitt NFR-finansierte prosjekt.

– Jeg skal studere akutte inflammatoriske og trombotiske prosesser som starter når blod møter biomateriale. Disse prosessene kan forårsake alvorlige komplikasjoner for pasienter, men også begrense funksjonen eller levetiden til et implantat, forklarer han.

Nilsson skal se på betennelse og trombose som kommer som respons på implantasjon av en mekanisk hjertepumpe, både hos pasienter og i laboratoriet. I tillegg vil han se på hvordan disse prosessene interagerer med hverandre og effekten de har på celler i blodkaret.

– Økt forståelse for disse prosessene kan identifisere risiko ved behandling, og slik kan vi gi målrettet behandling som kan motvirke komplikasjoner, sier Nilsson.

Dobbel hemming av iskemi- og reperfusjonsskader

Søren Erik Pischkes prosjekt skal se på hemming av iskemi- og reperfusjonsskader. Dette er vevsskader som oppstår når blod eller oksygen tilføres områder som har vært uten oksygentilførsel så lenge at det har oppstått begynnende celleskade.

– Iskemi- og reperfusjonsskade er en nøkkelutfordring i potensiell livstruende sykdomstilstander som eksempelvis hjerteinfarkt, hjertestans og organtransplantasjon, forteller Pischke.

To mekanismer som aktiveres som en del av det medfødte immunsystemet er komplementsystemet og Toll-like reseptor (TLR) systemet. Pischkes prosjekt skal undersøke om hemming av disse mekanismene kan gi mindre reperfusjonsskader. Dobbel hemming er et nytt og banebrytende konsept for terapi av iskemi- og reperfusjonsskader.

– Vårt mål er å forhindre vevsdøden som følge av reperfusjon. Vår hypotese er at dobbel hemming av disse to mekanismene fører til mindre lokal og systemisk inflammasjon etter reperfusjon. Dermed minimeres skaden og organfunksjonen blir bedre bevart, forklarer han.

Livsløpsperspektiv på alvorlig psykiske lidelser

Tobias Kaufmanns prosjekt LifespanHealth skal se på hvilke faktorer som påvirker mental helse ved å utforske store mengder forskningsdata som omfatter hele livsløpet, fra tidlig barndom til sen alderdom. Dette inkluderer gener, hjerneanatomi, hjerneaktivitet, kognisjon, miljøpåvirkning og kliniske symptomer.

– Vi ønsker å finne biomarkører for tidlig påvisning og forebygging av psykisk lidelse hos ungdom, og i tillegg øke kunnskapen om den underliggende patofysiologien i sykdommens forløp, forteller forskeren.

Målet med prosjektet er å fremskaffe mer kunnskap om hjerneendringer ved alvorlige psykiske lidelser i ulike faser av livet.  Videre skal de fokusere på utvikling av nyttige kliniske verktøy, for både tidlig oppdagelse og forebygging av alvorlig psykisk lidelse.

– LifespanHealth har et stort potensial til å kunne bidra med verdifull kunnskap om livsløpsendringer i hjernen som er relatert til psykisk helse, sier Kaufmann.

Unge forskertalenter

FRIMEDBIO står for fri prosjektstøtte innen kategoriene medisin, helse og biologi. I tillegg til finansiering av prosjekter av høy faglig kvalitet, tildeler NFR også midler til unge forskertalenter. Dette er forskere som allerede tidlig i karrieren har gjort seg bemerket med sine vitenskapelige bidrag gjennom høyere utdanning, doktorgrads- og postdoktorarbeid.

– Støtten jeg får er betydelig og sikrer at jeg kan frikjøpes fra mitt kliniske arbeid, jeg kan ansette stipendat og postdok, ha driftsmidler og samtidig ha tid til å gjennomføre prosjektet, sier Pischke.

Å motta FRIPRO-midler gir både bekreftelse og høy prestisje til yngre forskere.

– Bevilgningen gir også en viktig bekreftelse på at forskningen som jeg driver med og selv synes er veldig interessant, også vekker interesse fra utsiden, påpeker Nilsson.

FRIPRO Unge forskertalenter 2018

  • Per Nilsson "Host response to biomaterials - pathophysiological mechanisms and therapeutic inhibition in biomaterials science and regenerative medicine"                                                                                                                                                                            
  • Søren Erik Pischke "Complement and toll-like receptors determine ischemia/reperfusion injury - universal mechanism and benefit of double Inhibition - The Doublein project”        
  • Tobias Kaufmann "A lifespan perspective on mental illness: toward precision medicine using multimodal brain imaging and genetics"

Les mer

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 18. jan. 2018 13:32 - Sist endret 18. jan. 2018 13:32