FRIPRO-tildelinger til Klinmedforskere

Blant årets FRIPRO-tildelinger til Klinmed finner vi prosjekter på psykiske lidelser, autoimmune sykdommer, immunforsvaret i tarmen og reperfusjonsskader.

Skjermdump: Forskningsrådet.no

Totalt var det 11 tildelinger til Det medisinske fakultetet og hele 6 til instituttet, hvorav 3 til forskningsprosjekter og 3 til unge forskertalenter. De tre forskningsprosjektene som har fått støtte av FRIMEDBIO 2018 skal ledes av Erik Gunnar Jönsson, Frode Lars Jahnsen og Benedicte A. Lie.

Kartlegging av psykotiske lidelser

– Vi skal undersøke hvordan Myelin, en type fettvev i hjernen som omgir deler av nervecellene og som er viktig for de elektriske signalene, er relatert til behandling av sensoriske stimuli og symptomer på psykisk lidelse, forteller Erik Gunnar Jönsson.

I hans prosjekt skal pasienter med psykotiske lidelser gjennomgå kliniske undersøkelser med kartlegging av psykotiske symptomer og genetikk, og bli undersøkt både med MRI og EEG.

– Vi gleder oss til å motta FRIPRO-midler. Med dette vil vi legge enda flere biter til det store puslespillet bak psykiske lidelser. Forhåpentligvis vil kunnskapen i det lange løp føre til bedre behandlingsmuligheter for denne pasientgruppen, sier han.

Genetisk sårbarhet for autoimmune sykdommer

Også for Benedicte A. Lie vil FRIPRO-midlene bidra til å bygge videre på eksisterende forskning og infrastruktur i egen forskergrupp. Hun og kolleger har sett på den genetiske sårbarheten for autoimmune sykdommer i flere tiår.

– Ved autoimmune sykdommer går immunapparatet feilaktig til angrep på kroppens egne celler og vev, forteller hun.

I dette prosjektet har forskerguppen valgt å fokusere på rollen til thymus, et av hovedorganene i immunsystemet vårt.

– I thymus skal immunapparatet lære å kjenne igjen kroppens egne proteiner, men det er nettopp disse som blir angrepet ved autoimmune sykdommer. Vi ønsker å forstå sammenhengen mellom genetisk sårbarhet og uttrykk av proteiner i thymus i konteksten av autoimmune sykdommer, forklarer Lie.

Langtlevende plasmaceller i tarmen

Frode Lars Jahnsens gruppe forsker på plasmaceller i tarmen og implikasjoner av dette for vaksiner.

Gruppen har tidligere vist at plasmaceller i tarmen lever lengre enn hva vi tidligere har antatt. Dette betyr at vi har et system i tarmen som er stabilt over tid og som kan bidra til å beskytte kroppen.

Funnet har betydning for behandling av tarmlidelser og autoimmune sykdommer som for eksempel Cøliaki eller Crohns, og kan bidra til utvikling av vaksiner i pilleform. Nå har forskergruppen fått FRIPRO-midler til å se nærmere på dette temaet.

Les mer: Plasmaceller i tarmen gir håp for behandling av tarmlidelser

Fri prosjektstøtte FRIPRO 2018

  • Erik Gunnar Jönsson “Sensory and motor networks in psychotic disorders: from brain structure and function to phenomenology”
  • Frode Lars Jahnsen “Human gut plasma cells live for decades: implications for vaccination and treatment of chronic inflammation”
  • Benedicte A. Lie “The regulatory role of genetic risk factors for autoimmune diseases On thymic antigen-presenting cells and self-tolerance”

Om Fripro-tildelingene

FRIMEDBIO står for fri prosjektstøtte innen kategoriene medisin, helse og biologi. FRIPRO-tildelinger deles ut til prosjekter med høy faglig kvalitet og evne til fornyelse, samt forskertalenter. 433 millioner kroner tildeles 53 forskingsprosjekter under fanen FRIMEDBIO, ifølge Forskningsrådets nettsider.

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 17. jan. 2018 12:50 - Sist endret 18. jan. 2018 13:40