Internasjonal forskningspris til Torleiv Ole Rognum

Rognum får pris for sitt omfattende forskningsarbeid innen feltet krybbedød.

Professor Torleiv Ole Rognum mottar prisen fra Dr. Peter Blair i ISPID. Foto: Trond Mathiesen, Landsforeningen uventet barnedød. 

Torleiv Ole Rognum er professor emeritus ved Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn, ved Avdeling for rettsmedisinske fag. Han har lang erfaring som rettsmedisiner og forsker på krybbedød.

The International Society of the Study and Prevention of Infant Death (ISPID) har tildelt Rognum “The ISPID Achievement Award” som “Distinguished researcher”.

I begrunnelsen for prisen nevner komiteen Rognums omfattende og kontinuerlige arbeid innen feltet krybbedød og utførelse av original forskning av høy kvalitet, spesielt immunologiske faktorer for plutselig død. Rognum har også samarbeidet med, og støttet, foreldregrupper gjennom Landsforeningen uventet barnedød.

Positiv evaluering av frivillige dødsstedsundersøkelser

– Vår seksjon har hatt landsdekkende ansvar for de frivillige dødsstedsundersøkelsene ved plutselig uventet barnedød. Dødsstedsundersøkelser gjøres av rettsmedisiner som har obdusert barnet sammen med et dødsstedsutreder med politibakgrunn innen 48 timer etter dødsfallet, forklarer Rognum.

Dødssedsundersøkelsene er nettopp blitt evaluert. Rapporten bygger på intervjuer med 59 foreldre foretatt seks uker etter dødsfallet. Den viste blant annet at mer enn 2/3 av foreldrene opplevde at besøket av rettsmedisiner og utreder hadde vært til hjelp i sorgen. 

– Faktabasert informasjon på et tidlig tidspunkt i sorgprosessen fra den rettsmedisineren som hadde obdusert barnet ble trukket frem som det viktigste ved dødsstedsundersøkelsen. Flere foreldre mente at de trolig ville sagt nei til tilbudet om dødsstedundersøkelse dersom den hadde vært gjort på et senere tidspunkt, forklarer Rognum.

– Det er oppmuntrende for oss rettsmedisinere som undersøker barn, at vi blir evaluert så positivt som i denne rapporten, sier han.

Om ISPID

The International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death (ISPID) er ledende i verden i å oppdage evidensbaserte forebyggende tiltak for dødfødsel og plutselig barnedød.

I begrunnelsen konkluderer ISPID med at Rognum internasjonalt er en av de mest erfarne rettspatologer innen feltet SIDS. Rognum var koordinator for det nordiske rettsmedisinske samarbeidet om forskning på  krybbedød og har siden 1993 arrangert et årlig internasjonalt møte om Sudden Infant Death Syndrom (SIDS).

Tildelingen fant sted under selskapets konferanse i Edinburgh 9. juni 2018.

Publisert 26. aug. 2018 21:32 - Sist endret 27. aug. 2018 11:33