English version of this page

MED får nytt Jebsen-senter ved Klinmed

Forskerne ved det nye K.G. Jebsen-senteret for B-cellekreft skal studere ondartede B-celler som blod-, lymfe- og beinmargskreft ofte består av.

F.v. Hans-Jørgen Lund (Klinmed), Anne Maria Haga (K. G. Jebsen stiftelsen), professor Ludvig Andre Munthe (Klinmed), Oddveig Åsheim (K. G. Jebsen stiftelsen) møttes i slutten av januar med flere i fakultetets lokaler i Sogn Arena for å forberede oppstarten av det nye senteret. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Ambisjonene for forskningen ved K. G. Jebsen-senter for B-cellekreft er store nå som flere dyktige fagmiljøer skal danne et nytt senter. Professor Ludvig A. Munthe ved Institutt for klinisk medisin (Klinmed) er leder for det nye senteret. – Vi er glade for å sedimentere flere forskningsgrupper sammen for å kunne danne et K.G. Jebsen-senter med forskere fra både MED-fakultetet og Oslo universitetssykehus, sier Munthe.

Fakultetsledelsen ønsker på det varmeste å gratulere senterleder Ludvig Munthe og de andre forskerne i senteret. Det medisinske fakultet er svært takknemlig for tildelingen som gir miljøet nye muligheter til å utvikle sin forskning innen sitt fagområde.

– Å bli et Jebsen senter gir en status og et varemerke som betyr mye både for forskerens tro på egen forskning, men også nasjonalt og internasjonalt i arbeidet mot å bygge et verdensledende miljø innen dette viktige forskningsområdet, sier forskningsdekan Hilde Nebb. 

– Utrolig hyggelig at dette miljøet fikk denne tildelingen og at Ludvig Munthe som er en ung forsker med forskningskarrieren foran seg har fått denne muligheten til å lede et slikt senter, fortsetter Nebb.

Et betydelig forskningsløft å bli Jebsen-senter

Hvert nye senter er utvalgt etter hard konkurranse og mottar 18 mill. kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Stiftelsen ønsker å løfte forskningen og ikke minst bidra til at resultatene raskere kan komme pasientene til gode. Fakultetet og UiO bidrar også med en betydelig tildeling til det nye senteret.

–  Dette gir oss mulighet til å fronte blodkreft, lymfekreft og benmargskreft-tilstander, både ved å samles om et forskningsfokus, men også for å representere pasientene våre. Gruppene har i mange år hver for seg utmerket seg, og vært i forskningsfronten innenfor området. Nå samles forskningsaktiviteten og vi kan ta større fellesløft, sier Munthe. 

–  Vi har også vært en viktig aktør og premissleverandør i utprøvning av nye behandlingsmetoder, forklarer den nye senterlederen. – Vi kan nå også ansette kliniske stipendiater, postdoc’er og sykepleiere og styrke mulighetene til å være med å tilby ny behandling til pasientgruppen. Det trengs, da det fortsatt er mange av disse kreftformene som er uhelbredelige.

Basalmedisin og innovasjon

Fakultetets nye Jebsen-senter vil kartlegge årsaksforhold og finne nøkkelfaktorer som forårsaker kreftcellevekst, karakterisere variasjonene mellom pasienter og gjennomføre storskala legemiddeluttesting for å tilrettelegge for persontilpasset medisin. Senterets forskere skal også utvikle nye biologiske behandlingsprinsipper og tilrettelegge for nye former for celleterapi.

–  Det kliniske forskningsarbeidet forankres også i dyptpløyende basalforskning og innovasjonsarbeid, hvor vi ikke bare beskriver årsakssammenheng, men også finner opp nye legemidler, utdyper Munthe.

Illustrasjon: Munthe UiO

Verdifullt samarbeid med Oslo universitetssykehus

– Jeg gleder meg til å følge fortsettelsen av denne forskningen som er så viktig innen persontilpasset kreftbehandling og som tar i bruk nye forskningsmetoder for å løse både basale og kliniske problemstillinger med store muligheter for nye innovasjoner. Denne forskningen hadde ikke vært mulig uten nærhet til pasienten. Det medisinske fakultetets tette integrasjon og samarbeid med Oslo universitetssykehus gjør dette mulig, sier forskningsdekan Hilde Nebb. 

UiB vant frem med sin forskning på genomrettet kreftterapi

Universitetet i Bergen fikk det andre senteret i årets tildeling. Ved K.G. Jebsen-senter for genom-rettet kreftterapi ved UiB vil man utnytte de genfeil som regulerer kreftcellene til å finne fram til bedre metoder for å identifisere hvilke pasienter som har nytte av spesifikke behandlingsformer. På sikt vil man bruke dette til å utvikle mer effektiv terapi som kan lede til helbredelse av mange pasienter vi ikke kan helbrede i dag.

Spesielt vil senteret i Bergen konsentrere seg om brystkreft, tykktarmskreft, sarkomer, lungekreft og kreft i blære samt prostata.

Fakta om Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om skipsreder Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen ble etablert av Aud Jebsen med familie i 2009. Stiftelsen har en tilsiktet varighet på inntil 30 år, og vil kunne bidra med betydelig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige formål.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har en forholdsvis omfattende formålsbestemmelse. Til nå har stiftelsen engasjert seg på kulturfeltet og innenfor medisinsk forskning og marin/maritimt rettet forskning og aktivitet. Stiftelsen ønsker gjennom sin virksomhet å styrke en fri og uavhengig norsk forskning samt bidra til å bygge sterke internasjonale forskningsmiljøer i Norge.

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 15. feb. 2018 10:28 - Sist endret 24. apr. 2018 13:58