Konvergensmiljøer og verdiskapning i fokus på årets Livsvitenskapskonferanse

Tverrfaglig samarbeid står på agendaen når UiO: Livsvitenskap arrangerer konferanse 12.-15. februar.

Bilde av Péter Fedorcsák.

Professor II, Péter Fedorcsák. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Høsten 2017 delte UiO: Livsvitenskap ut midler til flere store konvergensmiljøer. Dette er tverrfaglige forskergrupper som går løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Årets livsvitenskapskonferanse ønsker blant annet å vise frem konvergensmiljøene ved UiO, gjennom arrangementet «Convergence in Medicine».

Epigenetikk og bioetikk i fosterutvikling hos mennesker

Professor ved Klinmed, Péter Fedorcsák er en del av konvergensmiljøet som ønsker å forstå hvordan epigenetisk informasjon overføres fra en generasjon til den neste hos mennesker. Hans miljø har invitert Mary Herbert fra University of Newcastle til å forelese på konferansen, og han skal også bidra selv.

– Dette er en veldig viktig og hyggelig anledning til å snakke om mitt yndlingstema, Reproduksjonsmedisinsk avdeling, sier han.

Konvergensmiljøet han er en del av skal se på hvordan epigenetikk påvirker tidlig fosterutvikling hos mennesker, hva det betyr for menneskets reproduksjon, og etiske konsekvenser. Miljøet har etablert samarbeid med ledende forskere innen epigenetikk, bioetikk og sosiologi.

– Samarbeidet gir oss mulighet til å bidra til basalmedisinsk arbeid på epigenetiske mekanismer som påvirker tidlig embryoutvikling. Det gir også mulighet for å forstå hvordan slik forskning kan påvirke etikk og samfunn, forklarer forskeren.

Avdelingen hans har ambisjoner om å bli et akademisk senter for reproduksjonsmedisin med renommé for god omsorg, kort ventetid og vitenskapelig ekspertise.

– Jeg håper også på at vi kommer nærmere fremtidens reproduksjonsmedisinsk teknologi som forbedrer behandlingsresultater på en etisk gjennomtenkt måte, og tar hensyn til pasientenes og samfunnets interesser, sier han.

Livsvitenskapskonferansen

– Hensikten med arrangementet «Convergence in Medicine» er å stimulere og inspirere til mer samarbeid mellom miljøene ved UiO og OUS, og vise frem konvergensmiljøene ved UiO, sier Fedorcsák.

Med årets livsvitenskapskonferanse ønsker UiO å vise frem sin beste forskning og la internasjonale forelesere gi oss ny innsikt i hvordan vi kan øke verdiskapning fra grunnforskning. 

Konferansen går over flere dager med flere ulike arrangementer, fra 12. til 15. februar og avsluttes med lysvandring i Botanisk hage.

Mer informasjon om program og påmelding finner du her.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 12. jan. 2018 15:55 - Sist endret 12. jan. 2018 16:07