Millionstøtte til å utvikle behandling av høyt blodtrykk

En forskningsgruppe på Klinmed har mottatt 8 millioner fra Forskningsrådet, i tillegg til 800.000 kr i innovasjonsmidler fra UiO, for å utvikle nye legemidler mot høyt blodtrykk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Å ha et høyt blodtrykk gir høy risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer og nyreskader. Blodtrykkssenkende medisiner er avgjørende for forebygging.

Men for noen pasienter som sliter med høyt blodtrykk, så hjelper rett og slett ikke den blodtrykksenkende behandlingen. Diagnosen resistent hypertensjon gis til pasienter som bruker tre eller flere ulike blodtrykksenkende legemidler uten at ønsket effekt oppnås.

Prosjektleder Lise Román Moltzau og stipendiat Henriette Andresen har nå fått åtte millioner fra Forskningsrådet, i tillegg til 800.000 kroner fra Universitetet i Oslo, for å utvikle nye legemidler til denne pasientgruppen.  

– Det er litt uvirkelig enda. Vi har søkt en del ganger uten å ha kommet gjennom nåløyet. sier de i en artikkel publisert på Inven2s hjemmesider.

Inven2 har hjulpet forskergruppen med prosjektets kommersialiseringsstrategi. 

Mange årsaker til høyt blodtrykk

På verdensbasis er 1,3 milliarder mennesker rammet av høyt blodtrykk. 10 til 30 prosent av disse har resistent hypertensjon.

– Det som er skummelt er at pasientene ikke selv kjenner så mye til at de har høyt blodtrykk, før de blir syke. Årsakene til det høye blodtrykket er mange. Det kan være stress, alder, nyreskade, for mye salt og hormoner som spiller inn. Årsakene til at blodtrykket ikke blir senket av de vanlige medisinene vet vi lite om, sier Andresen.

Komplementær kompetanse

Med seg på laget har Moltzau og Andresen fått med professor Finn Olav Levy, professor Alessandro Cataliotti og professor Jo Klaveness som har ulik kompetanse på basal og klinisk farmakologi og legemiddelutvikling.

Andresen er også en del av UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram, SPARK NORWAY, med dette prosjektet.

 

Publisert 30. mai 2018 13:27 - Sist endret 3. sep. 2020 14:56