UiOs forskningspris til Harald Stenmark

En samlet komité innstilte professor Stenmark til Forskningsprisen for fremragende innsats innen kreftforskning.

Professor Harald Stenmark. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

I begrunnelsen fra Universitetsstyret står det at Professor Harald Stenmark er en av «Universitet i Oslos aller fremste forskere innen kreftforskning og cellebiologi. Professor Harald Stenmark har bygget opp et internasjonalt meget anerkjent forskningsmiljø, og leverer nyskapende og original forskning som bidrar til å sette Universitetet i Oslo på verdenskartet.»

– Det føles som en stor ære å motta UiOs forskningspris, ikke minst når jeg ser på listen over tidligere prisvinnere som blant annet inneholder min mentor Sjur Olsnes. Æren for denne prisen må i høyeste grad deles med mine fantastiske medarbeidere, og da særlig Camilla Raiborg som leder forskningsgruppen sammen med meg, sier Stenmark i en uttalelse.

ERC Advanced grant for andre gang

Harald Stenmark leder sitt andre Senter for fremragende forskning (SFF) ved UiO, Senter for kreftcelle-reprogrammering, etablert i 2018, etter å ha ledet SFF’et Senter for kreftbiomedisin fra 2007 til 2017. Han har bygget opp et internasjonalt toppforskningsmiljø, som har utviklet innovative løsninger innen kreftforskning med store internasjonale gjennombrudd. Stenmark har levert forskning av svært høy kvalitet over tid, med publikasjoner i ledende tidsskrifter, blant annet 7 artikler i Nature.

I april ble det kjent at Stenmark har mottatt ERC Advanced Grant for andre gang, som tredje norske forsker etter Edvard Moser ved NTNU og Kenneth Hugdahl bed UiB.

Grunnforskning med klinisk relevans

Stenmark har i løpet av hele yrkeskarrieren drevet med grunnleggende kreftforskning og cellebiologi, og var en ledende forsker innen sitt felt allerede tidlig i karrieren. Den kliniske relevansen av grunnforskningen har over tid fått større fokus for forskeren.

CCB har blant annet bidratt med resultater som gjør det lettere å stille tidlige kreftdiagnoser og dermed muligheter for å gi bedre persontilpasset behandling for pasientene.

Engasjert leder

Stenmark er også dyktig på forskningsformidling, og bidrar aktivt til å formidle kompliserte forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte i aviser, tv og radio. 

Fra miljøet blir han beskrevet som en engasjert og generøs leder. Han er en seniorforsker som tar vare på de unge talentene og støtter dem i utviklingen av egen forskerkarriere.

– Vi i Klinmed er veldig stolte over at en av våre verdensledende professorer Harald Stenmark blir anerkjent med Forskningsprisen ved UiO for 2018. Stenmark har bidratt med banebrytende forskning over mange år og bygget opp et toppforskningsmiljø av internasjonal klasse. Denne prisen er meget vel fortjent, sier instituttleder Ivar P. Gladhaug.  

Universitetsprisene

Hvert år deler Universitetsstyret ut fire priser innen kategoriene forskning, innovasjon, undervisning og formidling. Prisene deles ut på Universitetets årsfest i september, og prisvinnerne mottar 250.000 kr hver.


 

Publisert 21. juni 2018 12:40 - Sist endret 29. aug. 2018 10:56