English version of this page

Johanna Olweus nytt styremedlem i CIMT

Professor Johanna Olweus ble 21. mai valgt inn i styret i CIMT, den europeiske organisasjonen for immunterapi mot kreft.

Tidligere president, Christoph Huber og ny president Özlem Tureci, sammen med nyvalgt styremedlem Johanna Olweus.

Tidligere president, Christoph Huber og ny president Özlem Tureci, sammen med nyvalgt styremedlem Johanna Olweus. Foto: Marij Welters, Leiden University Medical Centre

Olweus ble valgt under organisasjonens årsmøte på CIMT 2019-konferansen, som samlet 900 deltagere i Mainz i Tyskland.

CIMT ble grunnlagt i 2002, og er den største og mest betydningsfulle organisasjonen for immunterapi mot kreft i Europa. Organisasjonen ble stiftet av leger og forskere fra ulike felt innen klinisk og teoretisk medisin, og har hatt stor global innflytelse på feltet. CIMT-Styret består av en håndfull av verdens mest framstående immunologer.

Stor inspirasjon

Professor ved Institutt for kreftforskning ved UiO, Johanna Olweus, sier dette om å få det prestisjefylte tillitsvervet:

– Dette er en stor inspirasjon og jeg er veldig glad for tilliten jeg blir vist. Betydningen som CIMT har hatt på verdensbasis for utviklingen av immunterapi mot kreft kan ikke overdrives. Organisasjonen drives av en gruppe forskere som virkelig brenner for å forbedre kreftbehandling, for å fremme forskning i verdensklasse og å fostre den neste generasjonen forskere. Jeg håper å kunne bidra til CIMTs viktige misjon. Det er også en flott mulighet for det gode norske immunterapimiljøet til å delta aktivt.

Fasiliterer kunnskapsutveksling

CIMT har vært ledet av Christoph Huber i 17 år. Den nye presidenten, Özlem Tureci, ble også valgt under årets generalforsamling.

CIMT er en medlemsbasert organisasjon som fremmer informasjon og utdanning, og fasiliterer kunnskapsutveksling mellom akademiske og industrielle forskere, leger og regulatoriske myndigheter som forsker på og utvikler ny immunterapi mot kreft.

Kontakt

Om CIMT

Emneord: Johanna Olweus, CIMT, immunterapi, Kreft, Kreftforskning Av Silje Marie Kile Rosseland
Publisert 28. mai 2019 13:08 - Sist endret 3. juni 2019 11:29