Nordisk pris til professor Kåre Birkeland

Han får prisen fra Novo Nordisk Stiftelsen for å være en pionér innen klinisk forskning i type 2-diabetes både i Norge og internasjonalt.

Bildet kan inneholde: briller, hår, briller, øyenbryn, visjon omsorg.

Professor Kåre Birkeland. Foto: UiO.

– Jeg er svært takknemlig, stolt og glad for prisen. Det er kun tre norske diabetesforskere som har fått den tidligere. Prisen gir en viktig anerkjennelse til forskningen om type 2 diabetes som vi driver ved Oslo diabetesforskningssenter, Institutt for klinisk medisin ved UiO og Oslo universitetssykehus, sier en glad prisvinner.

Kåre Birkeland er professor ved Avdeling for transplantasjonsmedisin ved UiO og overlege ved OUS.

En pionér innen forskning på diabetes type 2

Priskomiteen beskriver Birkeland som en «pionér innen klinisk forskning på diabetes type 2-både i Norge og internasjonalt». Han får ros for å både gjøre omfattende forskningsvirksomhet og fortsatt prioritere pasientbehandling.

Stiftelsen trekker også frem Birkelands innsats som en anerkjent og verdsatt foreleser og hans bidrag til å opplyse allmenheten om ny forskning.

Diabetes type 2

Kåre Birkeland har forsket på diabetes type 2 i mer enn 30 år. Type 2- diabetes er en arvelig og kronisk sykdom der blodsukkeret blir for høyt. Dette er den vanligste formen for diabetes.

– Sykdommen fører med seg betydelige plager for den enkelte, gir redusert forventet levealder og store samfunnskostnader, sier han.

Birkeland forklarer at sykdommen har økt kraftig over hele verden de siste 50 årene og rammer nå omkring 500 millioner mennesker. Det er cirka 300 000 personer i Norge som lever med diabetes type 2.

– Forskningen vår søker å forstå årsakene til sykdommen og finne frem til bedre muligheter for forebygging og behandling. Det vil kunne spare mye lidelse for den enkelte og kostnader for samfunnet, sier Birkeland.

Ser på ulike aspekter innen insulinresistens

– I forskningen har vi fokusert mye på ulike aspekter av insulinresistens som viktig årsak til diabetes type 2, både molekylære og kliniske aspekter.

Det inkluderer egne behandlingsstudier og en rekke internasjonale multisenterstudier. De siste årene har de også deltatt i store epidemiologiske studier basert på de norske helseregistrene.

– Jeg har bygget opp forskningen omkring diabetes type 2 over mange år og har lagt stor vekt på å rekruttere bredt, både når det gjelder forskningstemaer og medarbeidere med ulik faglig bakgrunn. Forskningsgruppen inkluderer i dag både legespesialister og allmennleger, sykepleiere, ernæringsfysiologer og molekylærbiologer, forteller han.

Om Novo Nordisk Stiftelsen

Novo Nordisk Stiftelsen er en dansk stiftelse med visjon om å gi et betydelig bidrag til forskning og utvikling som forbedrer folks liv og bærekraft i samfunnet. Hvert år deler de ut pris til en aktiv nordisk forsker som har gjort en fremragende innsats innen forskning eller behandling på diabetes. Prisen er på 600 000 kr.

Mottakeren av prisen inviteres til å holde en forelesning i forbindelse med årskonferansen i Scandinavian Society for the Study of Diabetes.

– Prisen fra Novo Nordisk Stiftelsen er også et generøst bidrag til vår forskning og gir anledningen til å presentere forskningen vår på årskonferansen, sier Birkeland.

Kontakt

Emneord: Kåre Birkeland, diabetes
Publisert 12. mars 2021 08:50 - Sist endret 12. mars 2021 08:50