Ahus feirer 20-årsjubileum som universitetssykehus

Oppbyggingen av universitetsfunksjonen ved Ahus har gitt gode resultater. Fremtidsutsiktene er lovende, og Ahus vil kunne bli enda viktigere for medisinutdanningen ved UiO.

Bilde av Rektor Svein Stolen (t.v.) og professor og leder for Campus Ahus Torbjørn Omland under markeringen

Rektor Svein Stølen (t.v.) og professor og leder for Campus Ahus, Torbjørn Omland, under markeringen. Foto: Anne Wikdahl Haga, Ahus

I 2021 hadde Ahus sitt 20-årsjubileum som universitetssykehus. Jubileet ble markert tirsdag 31. mai 2022 med et seminar og en festmiddag.

Rektor Stølen la vekt på det gode samarbeidet mellom UiO og Ahus

Rektor Svein Stølen, professor og leder for Campus Ahus, Torbjørn Omland, og administrerende direktør ved Ahus, Øystein Mæland, holdt alle innlegg under markeringen. De deltok også i en panelsamtale om status for Ahus som universitetssykehus og hvordan universitetsfunksjonen ved sykehuset kan styrkes og videreutvikles.

– Først og fremst vil jeg gratulere Ahus så mye med 20-årsjubileet som universitetssykehus. Ahus er viktig for UiO. Det er et stort og viktig sykehus nasjonalt, sa Stølen.

Stølen understrekte at han mener at status for Ahus som universitetssykehus er god. Torbjørn Omland hadde det samme budskapet:

– Jeg tror at vi kan være godt fornøyde med status for Ahus som universitetssykehus i dag. Ahus har blant annet hevdet seg i konkurransen om store og prestisjefylte tildelinger den siste tiden.

Stølen hedret også det gode samarbeidet mellom UiO og Ahus. Spesielt trakk han frem de mange møteplassene mellom UiO og Ahus, samt betydningen av samarbeidsavtaler, etikk, tjenester for sensitive data og infrastruktur.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi jobber sammen, sa han.

Bilde av UiOs rektor Svein Stølen
Rektor Svein Stølen. Foto: Anne Wikdahl Haga, Ahus

Ahus vokser som universitetssykehus

Øystein Mæland fortalte at Ahus arbeider systematisk med å styrke universitetsfunksjonen, både innen forskning, innovasjon og undervisning.

– Ahus er i positiv utvikling som universitetssykehus. Det er god vekst og utvikling på antall publikasjoner og aktive forskningsprosjekter, sa Mæland.

Torbjørn Omland pekte på at det er viktig å se på både interne og eksterne faktorer som kan bidra til å styrke Ahus sin universitetsfunksjon. Internt mener han at kultur er svært viktig i tillegg til strategi. Eksternt understrekte han at Ahus sitt omdømme er en viktig faktor ved siden av faktorer som strategi, økonomi og lokaler.

– Vi jobber med å bygge en sterkere akademisk kultur i sykehuset. Vi ønsker en tettere integrering av forskning og klinisk virksomhet, sa Omland.

Bilde av Torbjørn Omland
Professor og leder for Campus Ahus, Torbjørn Omland. Foto: Anne Wikdahl Haga, Ahus

En av UiOs store satsinger frem mot 2030 er å lage et bedre økosystem for innovasjon for å bidra til at enda mer kunnskap tas i bruk.

Rektor Stølen mente at Ahus har et stort potensiale for å bli enda bedre innen innovasjon i årene fremover. 

– Det å jobbe på tvers av fag og sektorer er svært viktig i denne sammenhengen, sa Stølen.

Ahus kan ta imot flere medisinstudenter

Ahus er sykehus for 11 prosent av Norges befolkning. Det gjør at sykehuset har stor klinisk bredde.

– Dere er en viktig institusjon for medisinutdanning i Norge. Dere får mye skryt fra studenter. Det er vi takknemlige for, sa Stølen.

UiOs rektor pekte på at antall medisinstudenter ved Ahus vil kunne øke til det dobbelte eller det tredobbelte i årene fremover, dersom Grimstadutvalgets anbefalinger om medisinutdanningen i Norge blir iverksatt. 

Både Torbjørn Omland og Øystein Mæland understrekte at Ahus har kapasitet til å øke antall studenter betydelig.

– Vi har plass til nye ansatte og nye studenter, sa Omland.

– Ahus støtter opp arbeidet med utvikling av medisinutdanningen, understrekte Mæland.

Bilde av Øystein Mæland
Administrerende direktør ved Ahus, Øystein Mæland. Foto: Anne Wikdahl Haga, Ahus

– Det har vært en positiv utvikling

Kravene for å bli et universitetssykehus er strenge. Sykehuset må bidra vesentlig til forskningsbasert utdanning, ha både praktisk og teoretisk undervisning og bidra vesentlig til doktorgradsutdanning. I tillegg må det kunne dokumentere forskningsvirksomhet på et høyt internasjonalt nivå og med stor bredde.

I en kommentar forteller leder for Campus Ahus, Torbjørn Omland, han at det ikke var bare enkelt da Ahus skulle bli universitetssykehus på starten av 2000-tallet. 

– Det var ganske mye motstand i starten. Det var medisinutdanningen som den gang rettferdiggjorde at Ahus skulle bli et universitetssykehus, forteller han, og legger til:

– Men det har vært en positiv utvikling. Det at Ahus er blitt et fullverdig universitetssykehus har vært en modningsprosess.

Han trekker også frem at den stabile, administrative funksjonen ved Campus Ahus, ledet av Berit Lund Opheim gjennom alle år, har bidratt til den positive utviklingen.

Kontakt

Emneord: Ahus, Akershus universitetssykehus, jubileum, Torbjørn Omland Av Elin Martine Doeland
Publisert 8. juni 2022 13:41 - Sist endret 8. juni 2022 13:41