Anders Jahres store medisinske pris tildeles Harald Stenmark

Stenmark får prisen for sine banebrytende studier av prosesser i cellemembraner og hvordan feilregulering av slike prosesser påvirker utvikling av kreft.

Bildet kan inneholde: se, hånd, gest, funksjonær, håndledd.

Professor Harald Stenmark tildeles Anders Jahres store medisinske pris 2022. Medaljen på bildet tilhører UiO. Stenmark og de andre prisvinnerne vil få sine egne medaljer under prisutdelingen i november. Foto: Øystein Horgmo, UiO

 

Anders Jahres store medisinske pris for 2022 på 1 million kroner gis til professor Harald Stenmark ved Institutt for klinisk medisin ved Universitet i Oslo. Anders Jahres pris til yngre forskere, som er på kr 400.000, deles mellom lektor Lykke Sylow ved Københavns Universitet og lektor Lars Wiuff Andersen ved Aarhus Universitet.

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden. 

Prisene for 2022 deles ut i Universitetets aula torsdag 3. november kl. 18:00. 

Rektor Stølen gratulerer prisvinnerne på vegne av UiO

– Universitetet i Oslo gratulerer de tre prisvinnerne med å ha mottatt denne viktige og prestisjetunge nordiske medisinprisen. Både professor Stenmark, lektor Sylow og lektor Wiuff Andersen har gjort en imponerende innsats innenfor sine områder. Forskningsresultatene deres vil få stor betydning for forebygging og behandling av sykdommer som rammer svært mange mennesker, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Anders Jahres store medisinske pris til StenmarkAnker

Professor Harald Stenmark får prisen for sine banebrytende studier av prosesser i cellemembraner og hvordan feilregulering av slike prosesser påvirker utvikling av kreft.

Hver celle i kroppen er omsluttet av en cellemembran, som er en tynn hinne som består av fettstoffer og proteiner. Inne i cellen finnes det mange ulike komponenter som også er omsluttet av membraner.

Tidligere kreftforskning har fokusert lite på membraner. Stenmark og hans medarbeidere har forsket på hvordan endringer i cellens membransystemer kan være med på å forårsake utvikling av kreft. De har blant annet avslørt hvordan endringer i cellens membraner kan bidra til DNA-skader og økt invasjonsevne. 

Bilde av Harald Stenmark
Professor Harald Stenmark. Foto: Øystein Horgmo, UiO

De har også funnet ut at noen av proteinene som regulerer cellulære membraner kan være lovende angrepspunkter for målrettet kreftbehandling.

– Det føles som en stor ære å motta denne prisen, ikke minst når man ser på listen over tidligere prisvinnere. Det er gledelig at priskomiteen verdsetter betydningen av basal cellebiologisk kreftforskning i våre bestrebelser på å forbedre fremtidens kreftbehandling, sier Stenmark.

Fakultetsledelsen ved dekan Ivar P. Gladhaug og instituttleder Dag Kvale gratulerer Stenmark på det varmeste. De er enige om at årets pristildeling går til en av fakultetets mest profilerte og anerkjente forskere. De mener at prisen er svært velfortjent. 

Rektor Svein Stølen kommenterer følgende om tildelingen av prisen til Stenmark:

– Som rektor er jeg spesielt stolt over at Anders Jahres store medisinske pris i år går til en av våre egne. Professor Harald Stenmark leder Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell), et senter for fremragende forskning her ved Universitetet i Oslo. Han har gjennom sitt virke så langt bidratt til en rekke banebrytende oppdagelser. Stenmark er en eminent og høyt respektert forsker. Vi er glade for å ha ham som medarbeider.

Anders Jahres pris til yngre forsker deles mellom forskere i Aarhus og KøbenhavnAnker

Lektor ektor Lykke Sylow
Til venstre: Lars Wiuff Andersen. Foto: Lundbeckfonden
Til høyre: Lektor Lykke Sylow.
​​​​​Foto: Lars Svankjær/Videnskabernes Selskab

Lektor Lykke Sylow får prisen for sine fremragende studier av molekylære metabolske årsaker for tap av muskelmasse ved kreft og type 2 diabetes. Sylow har studert hvordan hormonet insulin og trening regulerer muskelmasses og omsetningen av sukker i kroppen. Den molekylære innsikten fra hennes forskning har blant annet gitt bedre forståelse av sammenhengen mellom ufølsomhet for insulin og tap av muskelmasse.

– Det er en sann ære for meg å motta denne prisen. Jeg takker utdelingskomiteen for denne enorme oppmuntringen. Jeg er også svært takknemlig for støtten som jeg har fått fra mentorene mine og fra forskningsgruppen min. Støtten har gjort dette mulig, sier Sylow. 

Lektor Lars Wiuff Andersen får prisen for sine fremragende studier rundt behandling av hjertestans. Gjennom kliniske forsøk, gjennom studier av kohorter og ved omfattende vurdering av tidligere studier har Wiuff Andersen gitt oss grunnleggende ny kunnskap om hvordan hjertestans best skal behandles. Hans funn har blant annet ført til at anbefaling for akuttbehandlingen av hjertestans er blitt endret.

– Jeg er beæret over å motta Anders Jahres pris til yngre forskere 2022. Prisen vil bidra til at vi kan fortsette forskningen vår på hjertestans, sier Wiuff Andersen. 

Kontakt

Les mer

Emneord: Anders Jahres medisinske priser, Harald Stenmark Av Elin Martine Doeland og Silje Kile Rosseland
Publisert 16. juni 2022 08:00 - Sist endret 22. sep. 2022 10:35