English version of this page

ERC Starting Grant til Helene Knævelsrud

Knævelsrud skal i prosjektet FINALphagy finne ut mer om hvordan autofagi skrus av i kroppen. Drømmen er at forskningen hennes skal komme til nytte i kreftbehandling.

Bilde av Helene Knævelsrud

– Denne tildelingen gir meg muligheten til å prøve ut nye og litt ville idéer som kan gi oss en helt ny forståelse av autofagi, sier Helene Knævelsrud. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

– Det er en stor glede og en ære å bli tildelt ERC Starting grant!

Det sier Helene Knævelsrud stolt. Hun er forsker ved CanCell – Senter for kreftcelle-reprogrammering, et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinske fakultet, UiO og ved OUS.

Knævelsrud driver med grunnforskning rettet mot å finne nye behandlingsformer for kreft. Nå er hun tildelt nesten 15 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) til sitt prosjekt FINALphagy: Final act of the autophagy symphony: Whole-organism orchestration of autophagy termination.

– Denne tildelingen gir meg muligheten til å prøve ut nye og litt ville idéer som kan gi oss en helt ny forståelse av autofagi, sier forskeren.

Vil finne ut hvordan autofagi skrus av i kroppen

Autofagi betyr «selvspising», og er en prosess som alle cellene i kroppen vår bruker til å gjenvinne sine egne ødelagte eller overflødige deler. Knævelrud skal i sitt prosjekt finne ut mer om hvordan kroppen selv kan regulere slik at autofagi skrus av.

– Hittil har vi lært mye om hvordan autofagi skrus på, for eksempel under sult. Men vi vet lite om hvordan autofagi skrus av igjen. Spesielt lurer vi på hvordan dette styres i ulike deler av kroppen og justeres mellom forskjellige organer, sier Knævelsrud.

For å finne ut av dette bruker hun bananfluer i forskningen sin.

– Jeg har verktøy slik at jeg kan manipulere og studere autofagi i ulike organer og vev i bananfluelarvene, forteller hun.

 

Bildet kan inneholde: verden, font, skjermdump, rektangel, sirkel.

Økt kunnskap om autofagi kan brukes i fremtidig behandling

Kunnskap om autofagi kan være en viktig brikke i behandlingen av ulike sykdommer. Knævelsrud er grunnforsker, men et mål med forskningen hennes er å bidra til nye behandlingsmuligheter for kreft.

– Siden autofagi spiller en rolle i mange ulike sykdommer kan dette også potensielt utnyttes i fremtidig behandling av disse sykdommene, sier hun.

– Kanskje kan det være nyttig å kunne justere hvor raskt autofagi skrus av i forbindelse med kreftbehandling? Eller kanskje i behandling rettet mot nevrodegenerative sykdommer?

En prestisjefull tildeling

Portrettbilde av Jens Petter Berg
Forskningsdekan Jens Petter Berg. Foto: Ine Eriksen, UiO.

ERC Starting Grants tildeles forskere to til syv år etter avlagt doktorgrad. Forskerne må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert stor grad av vitenskapelig modenhet. Det er et trangt nåløye å komme gjennom.

– På vegne av Det medisinske fakultet gratulerer jeg Helene Knævelsrud med ERC Starting Grant. Vi er svært stolte og glade over at Helene har fått denne prestisjefulle tildelingen, sier forskningsdekan Jens Petter Berg.

Han trekker også frem Knævelruds forskningsmiljø på Cancell i sin hilsen.

– Gratulasjoner går også til forskningsmiljøene rundt SFF'et CanCell. Tildelingen viser at SFF-ordningen med satsning på langsiktig og grunnleggende forskning gir uttellinger og legger grunnlag for forskerkarrierer i hard internasjonal konkurranse om forskningsmidler. Helene har skaffet seg et glimrende utgangspunkt for avanserte studier av autofagi, og jeg ønsker henne lykke til med prosjektene, sier Berg.

Flere yngre forskere som markerer seg

Bildet kan inneholde: klær, klær, hår, panne, nese.
Nestleder ved Klinmed Shuo-Wang Qiao. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Ved CanCell jobber de mot å identifisere kreftens "akilleshæler". Senteret vil utvikle metoder for å utnytte disse svake punktene til å reprogrammere kreftceller til å bli ufarlige. Forskningsmiljøet har satset mye på karrierebygging for yngre forskere.

– Helene Knævelsrud kommer fra et sterkt miljø på SFF CanCell hvor hun er representant for en ny generasjon av yngre forskere som nå er i ferd med å etablere seg. Prosjektet bruker basalmedisinsk forskning for å forstå (en liten del av) kreftgåten. Klinmed har i de siste årene gjort målrettet grep for å sende inn flere ERC-søknader. Vi håper at denne tildelingen til Helene markerer starten på en trend hvor flere fra Klinmed vinner ERC, sier nestleder ved Klinmed, Shuo-Wang Qiao.

Kontakt

Les mer om ERC-tildelinger

Emneord: ERC, Starting Grant, Autofagi, Kreftforskning, CanCell Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 23. aug. 2022 12:41 - Sist endret 30. aug. 2022 11:20