Ærespris til Siri Rostoft

Hun får prisen for sitt arbeid med å forbedre behandlingen av eldre pasienter med kreft, og for å være en pioner innen fagfeltet geriatrisk onkologi.

Bildet kan inneholde: mikrofon, podium, offentlig adresse system, talerstol, kjole.

Siri Rostoft har fått ærespris fra den internasjonale foreningen for geriatrisk onkologi (SIOG). Foto: SIOG.

– Det er en ære å få denne prisen. Det er utrolig hyggelig med en slik internasjonal anerkjennelse, sier en glad Siri Rostoft.

Hun er professor ved Institutt for klinisk medisin og overlege ved Oslo universitetssykehus. Hennes felt er geriatrisk onkologi, som fokuserer på best mulig behandling av eldre kreftpasienter.  

Det Rostoft er mest opptatt av er pasienters ulike nivåer av skrøpelighet. I tillegg har hun forsket mye på betydningen av å gjøre en geriatrisk vurdering av de eldre pasientene i forkant av kreftbehandlingen, som du kan lese mer om her.

Internasjonal medlemsorganisasjon har betydd mye

Det er den internasjonale medlemsorganisasjonen på fagfeltet, SIOG som deles ut prisen. SIOG står for International Society of Geriatric Oncology. Målet til SIOG er å styrke kompetansen til helsepersonell innen feltet. Slik håper de å optimalisere behandlingen av eldre voksne med kreftsykdom.

– Denne internasjonale organisasjonen har betydd veldig mye for meg. Det er få som driver med det jeg gjør i Norge, altså kreft hos eldre. Jeg har derfor hatt størsteparten av nettverket mitt i utlandet, sier Rostoft.

Fremragende bidrag og nye initiativer

Med sine priser vil SIOG anerkjenne helsepersonell som både gir betydelig bidrag til feltet og i tillegg starter nye initiativer for å fremme læring og kunnskap innen geriatrisk onkologi.

Den mest prestisjetunge prisen, Paul Calabresi-prisen, løfter frem fremragende prestasjoner og pioner-arbeid innen klinisk forskning, akademia og offentlig engasjement.

Det er denne prisen Siri Rostoft har fått. En av grunnene til at hun har fått Paul Calabresi-prisen er såkalt «leadership in the field», at hun har tatt en ledende rolle innen faget.

– Jeg var en av de tidligste geriaterne som var med i organisasjonen. Tidligere var det mest onkologer, altså kreftleger. Jeg har bidratt til å få et enda større fokus på hva geriatere gjør, forteller hun.

– Jeg har også startet en egen gruppe for geriatere i organisasjonen. Vi har regelmessige møter hvor vi kan diskutere pasient-caser sammen ut ifra vårt ståsted. Det har vært viktig, spesielt for de mange nye medlemmene.

Bildet kan inneholde: bukse, verden, podium, smil, frakk.
Siri Rostoft mottok æresprisen på organisasjonens kongress i Geneve i Oktober 2022. Foto: SIOG.

Nyttig med ulike perspektiver på behandling

Rostoft påpeker at de ulike legegruppene har forskjellige perspektiver på pasientene, men at de nettopp sammen finner de beste løsningene for hver enkelt pasient.

– Når vi har en pasient så ser onkologene på kreftsykdommen, og hvilken behandling og hvilke medisiner de skal få, med én gang. Men vi geriatere ser mer på helheten, på mennesket og situasjonen personen står i, før vi ser på behandlingsmuligheter. Det er veldig nyttig for oss alle å se hvor ulikt vi tenker om pasientbehandling og -caser, forklarer hun.

Stor motivasjon å jobbe mot et felles mål

Rostoft har vært involvert i forskningen på feltet over lang tid og har også holdt kurs. I tillegg har hun vært assisterende redaktør i organisasjonens tidsskrift siden 2010.

– Det har etter hvert blitt en del jobb med artikler. Det har vært veldig interessant å se hvordan forskningsfeltet har utviklet seg siden jeg ble med i SIOG i 2005, både på omfang og kvalitet, sier hun.

Redaktørjobben er også en fin måte å få oversikt og treffe nye fagfolk, mener hun. I SIOG har de medlemmer med mange ulike bakgrunner. Nettverket inkluderer blant annet onkologer, geriatere, kirurger og sykepleiere.

– Det er veldig motiverende å møte folk fra hele verden som alle jobber mot det samme målet, nemlig å få til bedre behandling for de eldste kreftpasientene, sier Siri Rostoft.

Kontakt

Emneord: Geriatri, geriatrisk onkologi, Siri Rostoft Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 18. nov. 2022 08:54 - Sist endret 18. nov. 2022 08:54