English version of this page

Fire nye år for instituttledelsen

Instituttleder Dag Kvale og nestlederne Shuo-Wang Qiao og Torbjørn Omland ser frem til å lede Klinmed i en ny fireårsperiode.

Bilde av Dag Kvale, Shuo-Wang Qiao og Torbjørn Omland

Sittende instituttledelse ved Klinmed skal lede instituttet i fire år til. Fra venstre: Dag Kvale, Shuo-Wang Qiao og Torbjørn Omland. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet valgte enstemmig at Dag Kvale, Shuo-Wang Qiao og Torbjørn Omland skal fortsette som instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin for perioden 1.1.2023–31.12.2026. 

– Vi takker for forlenget tillit og ser frem til fire nye år i instituttledelsen. Dette gir oss inspirasjon til videre arbeid, sier Dag Kvale. 

Instituttledelsen er opptatt av instituttets samarbeid med fakultetet og med universitetssykehusene.

– Vi ser frem til samarbeid med nytt dekanat fra nyåret, sier instituttlederen.

– Sammen skal vi få til gode prosesser, sier nestleder Shuo-Wang Qiao.

Kvale, Qiao og Omland påpeker at de gjerne skulle sett at det ble et reelt valg siden dette er viktig for universitetsdemokratiet.

– Samtidig anser vi dette som en anerkjennelse for jobben vi har gjort de siste fire årene og for den kommende perioden, sier nestleder Torbjørn Omland.

Ønsker å videreføre arbeidet med sentrale satsingsområder

Instituttledelsen opplever at kontinuitet og langsiktig arbeid er bra for instituttet. Dette er en viktig grunn for at de valgte å stille til gjenvalg og for at de er sterkt motiverte for fire nye år.

– I den nye fireårsperioden kan vi dra stor nytte av kunnskapen fra arbeidet med ulike satsinger og prosesser i inneværende periode, sier Kvale.

Viktig satsinger og prosesser som ledelsen vil jobbe videre med er arbeidet med å styrke organisasjonskulturen ved Klinmed og sikre bedre kommunikasjon med instituttets ansatte. I tillegg vil de iverksette mer systematisert forskningsstøtte, adressere og legge til rette for god undervisning og være tydelig involvert i planleggingen av nye bygg.

Promotering og representasjon av Klinmed

– Det er vår hovedoppgave å promotere og representere vårt store og produktive institutt, både overfor fakultetet og universitetsledelsen, sa Kvale da ledelsen gikk ut med at de stiller til gjenvalg.

– Vi vil, i samarbeid med administrasjonen, arbeide for at instituttet blir en enda bedre arbeidsgiver for våre ansatte. Vi vil også fortsette å arbeide for gode grenseflater mot universitetssykehusene, som er våre viktigste eksterne partnere, understreker Kvale.

Dekan Ivar P. Gladhaug gratulerer

Dekan Ivar P. Gladhaug
Dekan Ivar P. Gladaug. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

– Selv om det ikke ble noe valg, kan vi være trygge på at vi får et veldig kompetent og erfarent lederlag som skal lede instituttet gjennom den kommende perioden. Vi har hatt et utmerket samarbeid med Dag Kvale og teamet hans. Jeg gratulerer Dag Kvale, Shuo Wang Qiao og Torbjørn Omland så mye med fire nye år, sier dekan Ivar P. Gladhaug.

– Etter en kort orientering vedtok Fakultetsstyret forslaget fra Valgstyret ved Institutt for klinisk medisin om at Dag Kvale og hans team gjenvelges som instituttledelse, opplyser han.

Av Elin Martine Doeland
Publisert 30. sep. 2022 15:57 - Sist endret 5. okt. 2022 11:09