English version of this page

Jens Pahnke tildelt pris i farmakologi

Pahnke er tildelt Oswald Schmiedeberg pris for farmakologi for sin forskning på, og utvikling av nye legemidler mot, demens- og bevegelsessykdommer.

Jens Pahnke på scenen da han mottok prisen.

Professor Jens Pahnke mottok prisen under konferansen Drug Discovery i Riga. Foto: Beata Jansone.

Professor Jens Pahnke ble tildelt Oswald Schmiedeberg pris for farmakologi under konferansen Drug Discovery i Riga. Der ble han også utnevnt som æresmedlem av the Latvian Society of Pharmacology.

– Det betyr veldig mye for meg å få denne prisen. Den viser at forskningen min blir anerkjent internasjonalt. I tillegg synliggjør prisen denne forskningen ytterligere, sier Pahnke.

Han understreker at tett samarbeid med andre forskere har vært avgjørende i arbeidet hans.

– Jeg har gjennomført forskningen sammen med forskerkollegaer i Norge og mange internasjonale partnere. Resultatene våre ville ikke vært mulig uten dette samarbeidet, så prisen er til alle som har bidratt. Jeg er veldig takknemlig for partnerne våre, sier professoren.

Utvikler legemidler mot demens- og bevegelsessykdommer

Pahnke og forskergruppen hans forsker på årsaker til, og mulige behandlinger mot, demenssykdommer som Alzheimers sykdom og bevegelsessykdommer som Huntingtons sykdom og Parkinsons sykdom. De har flere pågående internasjonale prosjekter som utvikler og tester nye legemidler og diagnostiske metoder.

Omtrent 101 000 personer lever med demens i Norge i dag, ifølge Folkehelseinstituttet. Demens er en samlebetegnelse for ulike hjernesykdommer som påvirker evnen til å tenke, huske og utføre dagligdagse aktiviteter. Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens.

– Det eksisterer nesten ingen effektive legemidler mot demenssykdommer. Medisinene som blir brukt i dag kan kun minimere symptomene. De adresserer ikke selve årsakene til demenssykdommer, forteller Pahnke.

Målet med forskningen hans er å få ny kunnskap som gjør det mulig å gjøre nettopp det.

– Vi utvikler legemidler som virker inn på selve årsakene til sykdommen. Disse medisinene kan dermed forhindre eller stoppe sykdomsprosessen og utviklingen av symptomer, forklarer han.

Oswald Schmiedeberg pris i farmakologi

Oswald Schmiedeberg pris i farmakologi tildeles en forsker som har levert substansielle bidrag til utvikling av nye legemidler og til farmakologifaget. Oswald Schmiedeberg (født 1838, død 1921) var professor i farmakologi og blir gjerne omtalt som «far til moderne farmakologi». Han utviklet fagfeltet klinisk farmakologi og la dermed grunnlaget for legemiddelutvikling fra 1800-tallet og utover. Han ble foreslått for Nobelprisen i fysiologi eller medisin hele tolv ganger, men fikk den aldri.

Kilde: Wikipedia

Kontakt

Emneord: Farmakologi, Jens Pahnke Av Elin Martine Doeland
Publisert 5. okt. 2022 14:46 - Sist endret 3. nov. 2022 11:42