English version of this page

Nytt Jebsen-senter innen hjerteforskning

Det nye senteret skal hete K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Senterets forskning skal bidra til økt kunnskap om hjerteskade og hjertesvikt. Professor Torbjørn Omland skal lede senteret som skal være lokalisert ved Campus Ahus.

Bilde av Torbjørn Omland

Professor Torbjørn Omland skal lede det nye Jebsen-senteret. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører vil etter planen starte opp i løpet av sommeren 2022 og være aktivt i fem år. Totalbudsjettet på nær 80 millioner kroner er finansiert gjennom en tildeling på 22,5 millioner kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og med midler fra Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus. 

– Vi er naturligvis veldig glade for denne store og prestisjefylte tildelingen fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Vi har et sterkt håp om at forskningen i senteret vil komme mange hjertepasienter til gode, sier senterleder og professor Torbjørn Omland.

Målet er å finne biomarkører som kan si noe om alvorlighetsgrad og behandlingseffekt

I det nye K.G. Jebsen-senteret skal Omland med kolleger forske på hjertemarkører for å svare på viktige og uløste spørsmål innen hjertemedisin. Slike biomarkører er stoffer i blodet som kan måles og som kan gi viktig informasjon om en sykdoms alvorlighetsgrad, prognose og effekt av behandling. Til dette skal forskerne benytte seg av store befolkningsstudier og ny teknologi.

– Bruk av ny proteomikkteknologi gjør det mulig å analysere flere tusen biomarkører i en vanlig blodprøve. Dette kan gi ny innsikt i sykdomsmekanismer og kunnskap til nytte for utviklingen av nye behandlingsformer, forteller Omland.

Forskere ved senteret er pionerer innen det nye fagfeltet kardio-onkologi

Et av fokusområdene for det nye senteret vil være skade på hjertet etter kreftsykdom og -behandling. Store fremskritt innen kreftbehandling har gitt flere langtidsoverlevere, men mange pasienter er plaget med senskader. En alvorlig bivirkning etter behandling med cellegift er hjertesvikt.

Internasjonalt er det nå et stort fokus på koblingen mellom kreftbehandling og hjerteforskning. Dette har ført til en helt ny gren innen vitenskapen, nemlig kardio-onkologi. Professor Omland og andre forskere som vil være tilknyttet senteret har vært pionerer på området og har opprettet landets første kardio-onkologiske poliklinikk ved Akershus universitetssykehus.

– Målet vårt er at de med økt risiko for hjerteskade etter kreftbehandling kan bli identifisert tidlig og få forebyggende behandling, sier Omland, og legger til:

– Vi vil også teste ut nye behandlingsformer som kan minske risikoen for hjerteskade etter kreftbehandling.

Et av senterets mål er å forebygge hjertestans

En ledende dødsårsak hos pasienter med hjertesvikt er alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen som fører til hjertestans.

– Vi skal arbeide med å finne biomarkører som gjør det mulig å identifisere personer med økt risiko for hjertestans, forteller senterlederen.

– Et av målene med senteret er at disse pasientene kan få forebyggende behandling i form av en såkalt implanterbar hjertestarter (ICD). Det kan redde mange menneskeliv, avslutter han.  

Professor Omland får mange gratulasjoner for det nye senteret

Prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet, Jens Petter Berg, kommenterer følgende til nyheten om det nye K.G. Jebsen-senteret:

– Det medisinske fakultet gratulerer Professor Torbjørn Omland så mye med tildelingen til nytt K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Omland og medarbeidere har etablert seg som verdensledende innen forskning på hjertemarkører og vil med denne tildelingen befeste posisjonen ytterligere. Ved fakultetet er vi svært stolte over et nytt K.G. Jebsen-senter, og det er spesielt gledelig med det første senteret lokalisert til Akershus universitetssykehus. Han legger til:

– Vi er takknemlige for den sjenerøse tildelingen av forskningsmidler fra Kristian Gerhard Jebsen-stiftelsen til forskning som vil bidra til å øke vår kunnskap om hjertesykdommer.

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin, Dag Kvale, gratulerer også:

– Instituttet gratulerer fagmiljøet med et nytt K.G. Jebsen-senter innen kardiologisk translasjonsforskning. Slike tildelinger henger høyt og er resultatet av skarp konkurranse med sterke søkere. Vi er også glade for at det for første gang blir etablert et slikt prestisjetungt senter ved vår campus på Akershus universitetssykehus.

Administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus, Øystein Mæland, kommenterer følgende:

– Det er meget gledelig at vårt sterke forskningsmiljø innenfor kardiologi får denne tildelingen, og jeg vil fremheve det nære og gode samarbeidet med Universitetet i Oslo som har bidratt til dette. Jeg vil også rette en stor takk til Jebsen-stiftelsen for de muligheter som dette gir for videre kunnskapsutvikling innenfor et fagområde som har betydning for store pasientgrupper.

Daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole, trekker frem samarbeidet mellom fagmiljøene ved UiO og Akershus universitetssykehus:  

– K.G. Jebsen-sentrene kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet til pasientbehandling. Nåløyet for å vinne frem i konkurransen er meget trangt. Det nye senteret bygger på samarbeid mellom sterke fagmiljøer ved Akershus universitetssykehus og UiO, og er et kraftfullt spleiselag for hjerteforskning mellom institusjonene og stiftelsen. Vi gratulerer med senteret som blir det første K.G. Jebsen-senteret på Akershus universitetssykehus og gleder oss til fortsettelsen.

Kontakt

  • Torbjørn Omland

Les mer

Emneord: K.G.Jebsen-senter, hjerteforskning, kreftforskning, Torbjørn Omland, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen Av Elin Martine Doeland, Thomas Olafsen
Publisert 1. mars 2022 13:14 - Sist endret 3. mars 2022 14:24