Forskningslederforum

Forskningslederforum har som overordnet formål å samordne forskningsaktiviteten mellom Klinmed og OUS, men også å samordne forskningsaktiviteten innad i OUS og Klinmed, herunder UiO-aktiviteten ved Ahus og OUS.

Forumet skal bidra til smidig samhandling mellom OUS og Klinmed, samt sørge for mest mulig enhetlig praksis for forskningsledelse og - administrasjon i de ulike klinikkene. Forskningslederforum har en rådgivende funksjon for forskningsdirektør ved OUS og instituttleder ved Klinmed. Forumet møtes ca ti ganger i året.

Publisert 23. mars 2011 13:06 - Sist endret 30. okt. 2015 10:01