English version of this page

Avdeling for traumatologi

Avdeling for traumatologi holder til på Ullevål sykehus og holder på med forskning innen traumatologi. 

 

Traumatologifaget omfatter behandlingen på ulykkesstedet (førstehjelp), transport til lege eller sykehus, behandling i sykehus, og rehabilitering etter fullført behandling.

Avdelingen jobber for å sikre et system for optimal initial traumebehandling og kontinuitet i videre tverrfaglig behandling og oppfølging av traumepasienter ved sykehuset, samt poliklinisk oppfølging. Den står også ansvarlig for et kvalitetssikringsprogram som skal sikre en kontinuerlig evaluering og monitorering av behandlingsresultater, inkludert trening, simulering, undervisning og forskning.

 

Avdelingen har to professorater tilknyttet avdeling.

 

Avdelingen er ledet av Christine (Tina) Gaarder. 

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 5 3. etasje 0450 Oslo Telefon: +47 23015261

Enhetskoder

Koststed 13158520 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 536013 Vortex, FS m.m.