English version of this page

Akuttklinikken (AKU)

Akuttklinikken er en serviceklinikk som behandler pasienter tilhørende alle klinikker ved Oslo universitetssykehus.

Virksomheten spenner over flere kliniske områder som prehospital akuttmedisin, traumatologi, intensivmedisin, anestesivirksomhet og smertevirksomhet.

Akuttklinikken har lands-, regions- og lokalsykehusfunksjoner for Oslos og deler av Follos befolkning. Klinikken har virksomhet ved Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus.

Øyvind Skraastad er klinikkleder i Akuttklinikken, og Leiv Arne Rosseland er forskningsleder i Akuttklinikken.

Forskergrupper ved AKU

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS, Ullevål 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 OUS Ullevål 0450 Oslo