English version of this page

Karavdelingen

Karavdelingen har virksomhet på Aker og Ullevål, og har spesialkompetanse innen forskning, utredning og behandling av ulike former for sykdommer i arterie- og venesystemet.

På avdelingen gjennomføres et stort spenn av prosjekter, fra basale forskningsprosjekter relatert til endotelfunksjon og tissuengineering av blodårer ved hjelp av stamceller til kliniske prosjekter relatert til karkirurgiske problemstillinger.

Kontakt

Postadresse Postboks 4959 Nydalen, OUS HF Aker sykehus, 0424 Oslo Besøksadresse Trondheimsveien 235 Bygg 2 0586 Oslo Telefon: +47 22894000

Enhetskoder

Koststed 13153530 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531515 Vortex, FS m.m.