English version of this page

Institutt for kirurgisk forskning

Institutt for kirurgisk forskning er et eksperimentelt forskningsinstitutt med fokus på molekylærmedisin og translasjonsforskning innenfor de viktigste kliniske virksomhetsområdene ved Oslo universitetssykehus. Til daglig arbeider nærmere 50 personer ved instituttet.

Professor Håvard Attramadal er leder ved instituttet.

Forskningen ved Institutt for kirurgisk forskning er organisert i åtte forskningsgrupper som arbeider innenfor kardiovaskulær forskning, nevrokirurgi (cancer stamceller), ortopedi, transplantasjon, tissue engineering og regenerativ medisin.

Instituttet har et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. De kardiovaskulære forskningsgruppene er medlemmer av Det medisinske fakultets tematiske forskningsområde og Helse Sør-Østs regionale forskningsnettverk Center for Heart Failure Research. Forskningsgruppen Cell Transplantation and Tissue Engineering er del av Oslo universitetssykehus’ fokusområde innen tissue engineering og regenerativ medisin.

Forskningsgruppene ved instituttet er

  • Molecular Cardiology
  • Integrated Cardiovascular Function
  • Vilhelm Magnus Laboratory for Neurosurgical Research
  • Experimental Orthopaedic Research
  • Cell Transplantation and Tissue Engineering
  • Experimental Microsurgery and Transplantation
  • Transplantation and Malignancy
  • Plastic and Reconstructive Surgery

Instituttet huser en av nodene for Kjernefasilitet for Stordyrforskning ved Oslo Universitetssykehus. Operasjonsavdelingen har state-of-the-art utstyr og spisskompetanse innen stordyrforskning, og tilbyr service til forskere innenfor hele Helse Sør-Øst og ved Universitetet i Oslo. Instituttet har ansvar for undervisning av medisinske studenter og driver omfattende kurs og videreopplæring for leger under utdannelse i laparoskopiske prosedyrer (kikkhullskirurgi), mikrokirurgi og invasive prosedyrer for barneleger.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS HF Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo Telefon: +47 23073520

Enhetskoder

Koststed 13153525 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531514 Vortex, FS m.m.