English version of this page

Kardiologisk avdeling

Avdelingen har virksomhet på Rikshospitalet og Ullevål, og har spesialkompetanse innen forskning, utredning og behandling av akutt og kronisk kransåresykdom, hjertesvikt, klaffesykdommer, hjertemuskelsykdommer, hjerterytmeforstyrrelser, voksne med medfødte hjertefeil og hjertetransplantasjon.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS HF Rikshospitalet 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo Telefon: +47 23073678