English version of this page

Kardiologisk avdeling

Avdelingen har virksomhet på Rikshospitalet og Ullevål, og har spesialkompetanse innen forskning, utredning og behandling av akutt og kronisk kransåresykdom, hjertesvikt, klaffesykdommer, hjertemuskelsykdommer, genetisk kardiologi og hjerterytmeforstyrrelser.

Avdelingen har nasjonal behandlingstjeneste for pasienter med høyt blodtrykk i lungekretsløpet (pulmonal hypertensjon), hjertesyke gravide, voksne med medfødte hjertefeil og hjertetransplantasjon.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS HF Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo Telefon: +47 23073678

Enhetskoder

Koststed 13153520 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531513 Vortex, FS m.m.