Forskergrupper ved Kreftklinikken (KRE)

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved Klinmed, UiO. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet. De fleste gruppene består av medlemmer fra både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS).

Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for gynekologisk kreft

Avdeling for kreftbehandling

Institutt for kreftforskning

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Senter for kreftbiomedisin (CCB)

Klinikkens grupper på OUS

Publisert 17. nov. 2017 11:36 - Sist endret 15. feb. 2021 16:26