Forskergrupper ved Kvinneklinikken (KVI)

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved Klinmed, UiO. De fleste gruppene består av medlemmer fra både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS).

Obstetrikk og gynekologi

Klinikkens grupper på OUS

Publisert 5. okt. 2017 14:45 - Sist endret 15. feb. 2021 16:28