English version of this page

Ortopedisk klinikk

Klinikken forsker på kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av frakturer og andre skader, og medfødte misdannelser i bevegelsesapparatet.

Forskning og utvikling er et viktig satsningsområde for Ortopedisk klinikk.

Forskningsaktiviteten drives både eksperimentelt og klinisk og skal samles innenfor hovedområdene traumatologi, brusk, artrose, ligament, ledd og rehabilitering.

11 forskergrupper er tilknyttet klinikken og forskningsprosjektene er mange, deriblant en rekke doktorgradsprosjekter.

Forskergrupper ved OPK

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS, Ullevål, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13156000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534400 Vortex, FS m.m.